2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Opowiadania Borowskiego

2l.pl / Tadeusz Borowski – notatka szkolna

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Tadeusz Borowski urodził się w 1922 roku w Żytomierzu / Ukraina /. Jego rodzice zostali wywiezieni na Syberię za przynależność do Polskiej Organizacji Wojskowej. Tadeusz z bratem Juliuszem zostali pod opieką ciotki. Juliusz trafił do internatu.
W 1932 roku ich ojciec został puszczony z zesłania do Polski. Dziesięcioletni Tadeusz i czternastoletni Juliusz, zaopatrzeni w papiery Czerwonego Krzyża wyruszyli na spotkanie z ojcem – przy granicy, w poleskich Baranowiczach. Rodzina Borowskich osiedliła się w Warszawie / w 1934 roku z Syberii wróciła matka /.


Okres nauki Borowskiego przypada na lata wojny – w 1940 roku ukończył gimnazjum na tajnych kompletach a później studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Wtedy poznał swoją przyszłą żonę – Marię Rundo. Pracował wówczas w prywatnej firmie budowlanej i współpracował z czasopismem „Droga”, które ukazywało się w Warszawie.


Od 1943 roku dla niego i dla jego narzeczonej zaczyna się okres pobytu w obozach koncentracyjnych – zatrzymani w „kotle” zostają osadzeni na Pawiaku a później przewiezieni do niemieckiego obozu w Oświęcimiu /Auschwitz /. Później jest Natzweller-Dautmergen i Dachau. W maju 1945 roku obóz w Dachau zostaje wyzwolony przez armię amerykańską ale Borowski przebywa w obozie jeszcze do września.

W roku 1946 wrócił do kraju i zajął się twórczością literacką. Należał do grupy młodych awangardowych twórców / grupa „Pryszczatych”/. Był zwolennikiem nowego ustroju. W 1948 roku wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W tym samym roku brał udział w Kongresie w Obronie Pokoju we Wrocławiu. Za swoją twórczość otrzymał Państwową Nagrodę Artystyczną. Jego proza to głównie opowiadania.
W latach 1949-1950 przebywał w Berlinie w Polskiej Misji Wojskowej. Oficjalnie był referentem kulturalnym, nieoficjalnie natomiast – współpracownikiem wywiadu wojskowego.
Zmarł 3 lipca 1951 roku mając zaledwie 29 lat. Przyczyną śmierci było samobójstwo. W legendzie zaistniał jako pierwsza ofiara własnej komunistycznej przeszłości.  Dowiedz się więcej
Człowiek w czasach zagłady – Jaki obraz człowieka i cywilizacji europejskiej kreuje T. Borowski w swoich opowiadaniach?
Ocena postępowania bohaterów opowiadań Borowskiego
Charakterystyka bohaterów opowiadań T. Borowskiego
Portrety ofiar i ich oprawców w opowiadaniach Borowskiego
Postacie Niemców w opowiadaniach Borowskiego
Motyw śmierci w opowiadaniach Borowskiego
Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.
Postacie Żydów w opowiadaniach Borowskiego
Zmagania człowieka ze złem w opowiadaniach Borowskiego
„Oskarżam” w prozie Tadeusza Borowskiego
Odwrócony Dekalog w opowiadaniach Borowskiego
Borowski - motyw kata
System wartości w opowiadaniach Borowskiego
Nowatorstwo opowiadań Borowskiego
Holocaust w opowiadaniach Borowskiego
„Taki to mroczny czas” - tragizm młodego pokolenia w opowiadaniach Borowskiego
Bohaterka opowiadania „U nas, w Auschwitzu...”
Motyw zniewolenia w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek i jego natura w opowiadaniach Borowskiego
Obraz wojny w opowiadaniach Borowskiego
Obraz okupacji w opowiadaniach Borowskiego
Dewaluacja świata w opowiadaniach Borowskiego
Motyw głodu w opowiadaniach Borowskiego
Człowiek w sytuacji granicznej w opowiadaniach Borowskiego
Nihilizm w opowiadaniach Borowskiego
Motyw przetrwania w opowiadaniach Borowskiego
Język opowiadań Borowskiego
Ludobójstwo w opowiadaniach Borowskiego
Znaczenie tytułów opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego jako przykład literatury faktu
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie opowiadań Borowskiego
Narracja w opowiadaniach Borowskiego
Obraz człowieka złagrowanego w opowiadaniach Borowskiego
Kompozycja opowiadań Borowskiego
Opowiadania Borowskiego – najważniejsze cytaty
Bohater – narrator w opowiadaniach Borowskiego
Motyw cierpienia w opowiadaniach Borowskiego
Czas i miejsce akcji opowiadań Borowskiego
Problematyka opowiadań Borowskiego
Geneza powstania opowiadań Borowskiego
Obóz koncentracyjny w opowiadaniach Borowskiego
Tadeusz – charakterystyka bohatera
Obraz Warszawy w opowiadaniach Borowskiego
Tło historyczne opowiadań Borowskiego
Tadeusz Borowski – notatka szkolna
„Bitwa pod Grunwaldem” - streszczenie
„Śmierć powstańca” - streszczenie
„Proszę państwa do gazu” - streszczenie
Dzień na Harmenzach – streszczenie
„Ludzie, którzy szli” – streszczenie
„U nas, w Auschwitzu... - streszczenie
„Chłopiec z Biblią” - streszczenie
„Pożegnanie z Marią” - streszczenie
„Matura na Targowej” - streszczenie