2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Wesele

2l.pl / Poglądy Nosa jako typowego dekadenta i stosunek do niego innych bohaterów

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Nos nie odgrywa ważnej roli dla akcji „Wesela”. Ciężko nawet go dostrzec wśród gości. Bohater pojawia się tylko na chwilę. Reprezentuje on jednak sobą popularną postawę, która była bardzo groźna dla społeczeństwa polskiego, które marzyło o odzyskaniu niepodległości.

W trzeciej scenie drugiego aktu widzimy Pana Młodego, Gospodarza, Poetę, Pannę Młodą, Gospodynię i właśnie Nosa w izbie sypialnej. Nos i Gospodarz wyraźnie potrzebują już snu, żeby zregenerować siły do dalszego biesiadowania. Przed pójściem spać ten pierwszy dzieli się ze zgromadzonymi swoimi poglądami na świat. Mężczyźni słuchają go z zaciekawieniem i zdają się mu przytakiwać. Podczas gdy kobiety wyraźnie uznają go za bredzącego pijaka. Ważne jest tu podkreślenie, że mężczyźni zgromadzeni w izbie reprezentują inteligencję, podczas gdy kobiety warstwę chłopską.


Nos przekonywał współbiesiadników, że jego pijaństwo bierze się z wewnętrznego przymusu: „Piję, piję, bo ja muszę, / bo jak piję, to mnie kłuje: / wtedy w piersi serce czuję, / strasznie wiele odgaduję”. Postawa ta była niezwykle niebezpieczna także z tego względu, że jej wyznawanie wiązało się z koniecznością wypicia hektolitrów wina.

Według Nosa walka o niepodległość pozbawiona była sensu, ponieważ z góry skazana była na porażkę. Zamiast tego lepiej było oddać się uciechom życia, takim jak muzyka, taniec, używki. Bohater wyznawał zasadę „après nous le dluge”, czyli „po mojej śmierci niech się dzieje, co chce”. Zupełnie nie obchodził go los ojczyzny, ponieważ w zupełności skupiał się na sobie.  Dowiedz się więcej
Narodowe mity i ich krytyka w „Weselu”
Realizm i fantastyka w „Weselu”
Polska i Polacy w „Weselu”
Rola didaskaliów w „Weselu” Wyspiańskiego
Poglądy Nosa jako typowego dekadenta i stosunek do niego innych bohaterów
Charakterystyka fantastycznych osób dramatu
Panna Młoda – charakterystyka
Pan Młody – charakterystyka
Gospodarz – charakterystyka
Artyzm „Wesela” Wyspiańskiego
Motyw tańca w „Weselu” Wyspiańskiego
„Wesele” jako dramat fantastyczny
„Wesele” Wyspiańskiego jako dramat neoromantyczny
„Wesele” jako dramat narodowy
Kompozycja „Wesela”
Problematyka narodowowyzwoleńcza „Wesela”
Problematyka „Wesela”
Wygląd wiejskiej chaty na przykładzie „Wesela”
Chocholi taniec w „Weselu” – symbolika
Wymowa „Wesela”
Ludomania na przykładzie „Wesela”
Motyw wsi w „Weselu”
„Wesele” – interpretacja tytułu
Mitologizacja polskiej wsi w „Weselu” Wyspiańskiego
Stosunek i wyobrażenia inteligencji na temat wsi i jej mieszkańców na przykładzie „Wesela”
Jak przeszłość kształtuje relacje między inteligencją i chłopami w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego
Charakterystyka inteligencji w „Weselu”
Charakterystyka chłopów w „Weselu”
Stylizacja językowa w „Weselu”
Symbole w „Weselu”
Wydarzenia historyczne poruszone w „Weselu”
„Wesele” według Andrzeja Wajdy
„Plotka o weselu” Tadeusza Boya-Żeleńskiego
„Wesele” – czas i miejsce akcji
Pierwowzory duchów i zjaw w „Weselu”
Pierwowzory postaci dramatu w „Weselu”
Stanisław Wyspiański – notatka szkolna
Geneza „Wesela”
Bibliografia do „Wesela” Wyspiańskiego
„Wesele” – najważniejsze cytaty
„Wesele” – plan wydarzeń
Wesele - streszczenie