2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Wesele

2l.pl / „Wesele” jako dramat narodowy

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Dramat narodowy z założenia poświęcony jest tematyce narodowo-wyzwoleńczej lub diagnozie stanu społeczeństwa. Elementy te pojawiają się we wszystkich aktach „Wesela”, jednak przyjęło się uważać akt trzeci jako zdominowany przez dramat tego typu.

Właśnie w akcie trzecim milknie muzyka weselna, przez co atmosfera robi się znacznie poważniejsza. Również wówczas znacznemu poszerzeniu ulega płaszczyzna sceniczna, ponieważ akcja opuszcza ciasną chatę weselną i przenosi się na gościniec, z którego widać nawet krakowskie błonia. Dodatkowo listopadowa noc zaczyna ustępować miejsca porankowi.


Główną osią akcji trzeciego aktu jest organizacja powstania narodowego, które ma przynieść Polsce upragnioną niepodległość. Dramaturgia akcji stopniowo wzrasta wraz z kolejnymi zjawiskami urzeczywistniającymi przepowiednię Wernyhory. Momentem kluczowym jest pojawienie się w drzwiach izby Jaśka zamiast ukraińskiego jasnowidza z Archaniołem.

Zakończenie aktu, a zarazem i utworu, czyli wspólny taniec gości z Chochołem ma znaczenie głównie dla narodowej interpretacji „Wesela”. Jest to symbol marazmu, w jakim znajdowało się całe społeczeństwo Polskie. Bez przebudzenia się z letargu nie było szans na odzyskanie niepodległości.  Dowiedz się więcej
Narodowe mity i ich krytyka w „Weselu”
Realizm i fantastyka w „Weselu”
Polska i Polacy w „Weselu”
Rola didaskaliów w „Weselu” Wyspiańskiego
Poglądy Nosa jako typowego dekadenta i stosunek do niego innych bohaterów
Charakterystyka fantastycznych osób dramatu
Panna Młoda – charakterystyka
Pan Młody – charakterystyka
Gospodarz – charakterystyka
Artyzm „Wesela” Wyspiańskiego
Motyw tańca w „Weselu” Wyspiańskiego
„Wesele” jako dramat fantastyczny
„Wesele” Wyspiańskiego jako dramat neoromantyczny
„Wesele” jako dramat narodowy
Kompozycja „Wesela”
Problematyka narodowowyzwoleńcza „Wesela”
Problematyka „Wesela”
Wygląd wiejskiej chaty na przykładzie „Wesela”
Chocholi taniec w „Weselu” – symbolika
Wymowa „Wesela”
Ludomania na przykładzie „Wesela”
Motyw wsi w „Weselu”
„Wesele” – interpretacja tytułu
Mitologizacja polskiej wsi w „Weselu” Wyspiańskiego
Stosunek i wyobrażenia inteligencji na temat wsi i jej mieszkańców na przykładzie „Wesela”
Jak przeszłość kształtuje relacje między inteligencją i chłopami w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego
Charakterystyka inteligencji w „Weselu”
Charakterystyka chłopów w „Weselu”
Stylizacja językowa w „Weselu”
Symbole w „Weselu”
Wydarzenia historyczne poruszone w „Weselu”
„Wesele” według Andrzeja Wajdy
„Plotka o weselu” Tadeusza Boya-Żeleńskiego
„Wesele” – czas i miejsce akcji
Pierwowzory duchów i zjaw w „Weselu”
Pierwowzory postaci dramatu w „Weselu”
Stanisław Wyspiański – notatka szkolna
Geneza „Wesela”
Bibliografia do „Wesela” Wyspiańskiego
„Wesele” – najważniejsze cytaty
„Wesele” – plan wydarzeń
Wesele - streszczenie