2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Wesele

2l.pl / „Wesele” – plan wydarzeń

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

1. Nakreślenie czasu i miejsca akcji
2. Rozmowa Czepca z Dziennikarzem. Czepiec wykazuje się wiedzą o polityce i wydarzeniach na świecie.
3. Dziennikarz flirtuje z Zosią
4. Haneczka i Zosia upraszają Radczynię o pozwolenie na tańce z parobkami.
5. Radczyni dystansuje się od Kliminy.

6. Taniec Zosi z Kasprem.
7. Taniec Haneczki z Jaśkiem.
8. Radczyni kompromituje się w rozmowie z Kliminą.
9. Rozmowa Państwa Młodych z Księdzem. Ksiądz wyjawia, że pochodzi ze wsi.
10. Zachwyty Pana Młodego nad urodą Panny Młodej.


11. Poeta flirtuje z Maryną.
12. Panna Młoda przejawia chorobliwą zazdrość o męża w rozmowie z Księdzem.
13. Dalsze zachwyty Pana Młodego nad jej urodą zaczynają irytować Pannę Młodą.
14. Dyskusja Pana Młodego z Księdzem na temat szczęścia.
15. Maryna daje Poecie do zrozumienia, że związek między nimi nie jest możliwy.

16. Zosia rozmawia z Haneczką o potrzebie wielkiej miłości.
17. Żyd wytyka Panu Młodemu powierzchowność jego uczucia wobec wsi i ubolewa, że ten nie związał się z jego córką.
18. W karczmie pojawia się Rachela, córka Żyda.
19. Monolog Pana Młodego o pięknie wsi.
20. Poeta nawiązuje nić porozumienia z Rachelą.
21. Radczyni podważa autentyczność uczucia Pana Młodego do wsi.
22. Rozmowa Pana Młodego i Poety o natchnieniu.
23. Poeta wyjawia Gospodarzowi plany napisania dramatu o Zawiszy Czarnym
24. Gospodarz okazuje swój podziw wobec chłopów, wśród których żyje od dziesięciu lat.
25. Czepiec przekonuje Gospodarza i Ojca Panny Młodej o konieczności pojednania i wspólnego działania chłopów i szlachciców.

26. Dziad wspomina rabację w rozmowie z Ojcem Panny Młodej.
27. Żyd próbuje wyegzekwować od Czepca spłatę długów. Za karczmarzem opowiada się ksiądz, którego łączą z nim niejasne interesy.
28. Wybucha bijatyka pomiędzy chłopami zaproszonymi na wesele.
29. W rozmowie z Gospodarzem Pan Młody zapewnia, że szlachta galicyjska już zapomniała i przebaczyła chłopom ich okrutne zbrodnie z czasów rabacji, choć tak wcale nie było.
30. Zgromadzeni odśpiewują biesiadny „Kurdesz nad kurdeszami”.

31. Kasper i Jasiek zgodnie uznają, że panny z miasta podkochują się w nich.
32. Pieśń Jaśka o marzeniu bycia bogatym.
33. Radczyni pozostaje przy swoim zdaniu i dalej nie wierzy w szczerość uczuć Pana Młodego.
34. Rachela opuszcza wesele, ale przed wyjściem zapowiada, że zaprosi na nie chochoła.
35. Poeta nakłania Pannę Młodą, by zaprosiła na wesele gości z innego świata.
36. Za namową Poety Pan Młody zaprasza do izby chochoła.
37. Klimina ogłasza oczepiny.
38. Ku przerażeniu małej Isi, przez okno izby sypialnej wchodzi chochoł.
39. Marysia i Wojtek udają się na odpoczynek do izby sypialnej.
40. Spotkanie Marysi z Widmem jej byłego kochanka.
41. Marysia wybiera Wojtka. Widmo znika.
42. Spotkanie Dziennikarza ze Stańczykiem.
43. Atak Stańczyka na Dziennikarza, któremu zarzuca usypianie Polaków. Na pożegnanie zjawa wręcza rozmówcy kaduceusz, który ma posłużyć do mieszania w głowach rodaków.

44. Dziennikarz relacjonuje swoje spotkanie ze Stańczykiem Poecie.
45. Poeta napotyka ducha rycerza.
46. Poeta okazuje się niezdolnym do walki, przez co rycerz znika.
47. W rozmowie z Panem Młodym Poeta jawi się jako osoba odmieniona, nastawiona na działanie.
48. Pan Młody spotyka zjawę Hetmana Branieckiego, który ma za złe Krakusowi, że brata się z pospólstwem.
49. Dziad spotyka zjawę Jakuba Szeli – przywódcy rabacji galicyjskiej.
50. Kasper „oddał” Kasię Nosowi w zamian za kieliszek wódki.
51. Pan Młody roztacza przed żoną wizję ich wspólnej przyszłości na wsi.
52. Zosia w rozmowie z Dziennikarzem oznajmia, że nie podda się w swych staraniach w przybliżeniu mieszczan do chłopów.

53. Do gospody powraca Rachela. Kobieta zachwycała się prastarymi siłami, które zdawały się zawładnąć izbą.
54. Spotkanie Gospodarza z Wernyhorą.
55. Potrójny rozkaz Wernyhory wobec Gospodarza.
56. Gospodarz wysyła Jaśka, by ten wypełnił rozkazy Wernyhory, przekazuje mu również złoty róg.

57. Staszek wręcza Gospodarzowi złotą podkowę, którą zgubił koń Wernyhory.
58. Podekscytowany Gospodarz wygłasza płomienną mowę, na koniec której opluwa szlachciców z Krakowa.
59. Gospodarz pod wpływem wielkich emocji i alkoholu zasypia.
60. Czepiec wszczyna awanturę z muzykantami, którzy odmówili grania.
61. Czepcowa i Gospodyni uznają wesele za udane.
62. Poeta żegna się z Rachelą.
63. Reprymenda Pana Młodego wobec Haneczki (jego siostry) o zbytnie bratanie się z parobkami.
64. W rozmowie z Poetą Maryna wyraża swoje wielkie nadzieje o pojednanie obydwu stron, jakie obudziły się w niej podczas wesela.
65. Kuba wyjawia Czepcowi szczegóły spotkania Wernyhory z Gospodarzem.
66. Dziad informuje Czepca o wielkim poruszeniu w okolicznych wsiach wywołanym przez Jaśka.

67. Dziennikarz wyjawia Radczyni, że ma dość życia w mieście i poważnie myśli o przeprowadzce na wieś.
68. Radczyni nie wróży szczęścia małżeństwu Panu Młodego.
69. Marysia przekonuje siostrę (Pannę Młodą), iż jej serce zawsze pozostanie na wsi.
70. Marysia wyjawia Ojcu, że spotkała na weselu swoją dawną miłość – zjawę szlachcica.

71. Panna Młoda opowiada Poecie sen o złotej karocy.
72. Wraz ze świtem do izby wbiega Czepiec uzbrojony w kosę.
73. Czepiec próbuje dobudzić Gospodarza i przypomnieć mu o rozkazach Wernyhory, lecz ten o niczym nie pamięta.
74. Pan Młody i Poeta nie potrafią zrozumieć zapału Czepca.
75. Czepiec robi wszystko, by Gospodarz przypomniał sobie rozmowę z widmem.
76. Na niebie pojawiają się wszystkie znaki, o których Wernyhora mówił Gospodarzowi.

77. Gospodyni donosi o oddziałach wojska zmierzających od Krakowa.
78. Zgromadzeni przed izbą słyszą śpiew, który nagle milknie.
79. Pod izbą pojawia się coraz więcej uzbrojonych i gotowych do długiej drogi chłopów.
80. Gospodarz wreszcie przypomina sobie o spotkaniu z Wernyhorą.
81. Z nadejściem świtu weselnicy słyszą tętent kopy, są przekonani, że to nadciąga Wernyhora.
82. Oczom biesiadników ukazuje się Jasiek.

83. Szwagier Gospodarza zrozumiał, że nadszedł czas na zadęcie w złoty róg. Okazuje się, że po drodze zgubił instrument.
84. Chochoł swoim śpiewem wprowadza biesiadników w trans.
85. Weselnicy pogrążają się w powolnym tańcu w rytm chocholej muzyki.  Dowiedz się więcej
Narodowe mity i ich krytyka w „Weselu”
Realizm i fantastyka w „Weselu”
Polska i Polacy w „Weselu”
Rola didaskaliów w „Weselu” Wyspiańskiego
Poglądy Nosa jako typowego dekadenta i stosunek do niego innych bohaterów
Charakterystyka fantastycznych osób dramatu
Panna Młoda – charakterystyka
Pan Młody – charakterystyka
Gospodarz – charakterystyka
Artyzm „Wesela” Wyspiańskiego
Motyw tańca w „Weselu” Wyspiańskiego
„Wesele” jako dramat fantastyczny
„Wesele” Wyspiańskiego jako dramat neoromantyczny
„Wesele” jako dramat narodowy
Kompozycja „Wesela”
Problematyka narodowowyzwoleńcza „Wesela”
Problematyka „Wesela”
Wygląd wiejskiej chaty na przykładzie „Wesela”
Chocholi taniec w „Weselu” – symbolika
Wymowa „Wesela”
Ludomania na przykładzie „Wesela”
Motyw wsi w „Weselu”
„Wesele” – interpretacja tytułu
Mitologizacja polskiej wsi w „Weselu” Wyspiańskiego
Stosunek i wyobrażenia inteligencji na temat wsi i jej mieszkańców na przykładzie „Wesela”
Jak przeszłość kształtuje relacje między inteligencją i chłopami w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego
Charakterystyka inteligencji w „Weselu”
Charakterystyka chłopów w „Weselu”
Stylizacja językowa w „Weselu”
Symbole w „Weselu”
Wydarzenia historyczne poruszone w „Weselu”
„Wesele” według Andrzeja Wajdy
„Plotka o weselu” Tadeusza Boya-Żeleńskiego
„Wesele” – czas i miejsce akcji
Pierwowzory duchów i zjaw w „Weselu”
Pierwowzory postaci dramatu w „Weselu”
Stanisław Wyspiański – notatka szkolna
Geneza „Wesela”
Bibliografia do „Wesela” Wyspiańskiego
„Wesele” – najważniejsze cytaty
„Wesele” – plan wydarzeń
Wesele - streszczenie