2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Krzyżacy

2l.pl / „Krzyżacy” – najważniejsze cytaty

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

„Krzyżacy” – najważniejsze cytaty
Nie daj Bóg, abych ja hańbę od śmierci wolał. Jam to uczynił: Zbyszko z Bogdańca! - Zbyszko podczas procesu sądowego z Lichtensteinem. (R. 5)
Mój ci jest! – Danusia ratując Zbyszka przed karą śmierci (R. 6)
Jaki wół, taka i skóra, jaka mać, taka i córa... Z czego bierz, grzeszny człowiecze, tę naukę, abyś nie w dalekości, ale w pobliżu żony szukał, bo jeśli złą i fryjowną dostaniesz, nieraz na nią zapłaczesz, jako płakał oto filozof, gdy mu swarliwa niewiasta aquam sordidam na głowę w gniewie wylała. – słowa opata skierowane do Zbyszka (R. 16)


Kto przeciw Krzyżakowi rękę podnosi, synem ciemności jest. – Hugo Danveld o Jurandzie ze Spychowa (R. 20)
Bóg pobłogosławi wszelkim uczynkom mającym na celu dobro Zakonu. - Zygfryd de Lowe o krzyżackich zbrodniach (R. 23)

Toś mi i ty dziecko!... - Jurand ze Spychowa do Zbyszka (R. 31)
Lecz był to człowiek mający nie tylko ciało, lecz i duszę z żelaza. Umiał łamać innych, umiał i siebie. – charakterystyka Juranda ze Spychowa (R. 32)

Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła. - król Władysław Jagiełło do krzyżackich posłańców (R. 51)
Oto jest ten, który jeszcze dziś rano mniemał się być wyższym nad wszystkie mocarze świata. - Władysław Jagiełło o Ulryku von Jungingen. (R. 51)
Więc tobie, wielka, święta przeszłości, i tobie, krwi ofiarna, niech będzie chwała i cześć po wszystkie czasy! – słowa o Polsce (R. 51)
Zali cały Zakon tu leży? - Władysław Jagiełło po bitwie pod Grunwaldem. (R. 51)
Pogański kraj, pogańskie obyczaje! - Kuno Lichtenstein o Polsce
(...) prędka radość – najlepsza!

Cytaty dotyczące Danusi:
„Ona zaś wzięła przed się lutnię, podniosła do góry głowę jak ptak, który chce śpiewać, i przymknąwszy oczęta poczęła srebrnym głosikiem.”
• „Twarz miała śmiejącą się i uradowaną.”
• „Danusia zaś skoczyła w pierwszej chwili ku niemu jak sama.”
• „Łzy Danusine całkiem skruszyły w nim serce.”
• „Tak by mi bez Danuśki na świecie było jak psu na powrozie albo niedźwiedziowi w dole. Ni radości nijakiej, ni uciechy.”
Cytaty o Jagience:
„Jagienka sama wytopiła duży garnek niedźwiedziego sadła.”
• „Zych z chęcią pokazywał swoje bogactwa mówiąc co chwila, że to Jagienkowe gospodarowanie.”
• „Przyjechałam pokłonić się wam od tatula i zapytać o zdrowie.”
• „Od Jagienki bił po prostu blask zdrowia, miłości i siły.”

„Oto na chybkim srokaczu sadziła ku nim, siedząc po męsku dziewczyna z kuszą w ręku i z oszczepem na plecach.”
• „Gdy w niedzielę wchodziła do kościoła, witał ją szmer podziwu i uwielbienia.”
• „Jagienka, z natury harda, skora do wyśmiewania, a nawet zaczepna, stawała się stopniowo z nim coraz pokorniejsza, zupełnie jak służka, która w oczy patrzy, w czym by usłużyć i dogodzić.”
  Dowiedz się więcej
„Krzyżacy” – bibliografia
„Krzyżacy” – najważniejsze cytaty
Legenda o Walgierzu Wdałym (Mocnym)
Motyw samobójstwa w „Krzyżakach”
Motyw szaleństwa w „Krzyżakach”
„Krzyżacy” – recenzja filmu A. Forda
Czy powieść „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza uczy historii? - rozprawka
Danusia Jurandówna i Jagienka ze Zgorzelic – charakterystyka porównawcza
Dzieje miłości Zbyszka i Danusi na podstawie „Krzyżaków”
Losy Juranda ze Spychowa na podstawie „Krzyżaków”
Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna
Losy Zbyszka z Bogdańca
Jurand ze Spychowa - charakterystyka
Jagienka ze Zgorzelic – charakterystyka
Danusia Jurandówna – charakterystyka
Zbyszko z Bogdańca – charakterystyka
Obraz średniowiecza w „Krzyżakach”
Bitwa pod Grunwaldem – plan wydarzeń
Obraz bitwy pod Grunwaldem w „Krzyżakach”
„Krzyżacy” jako powieść pisana „ku pokrzepieniu serc”
Motyw miłości w „Krzyżakach”
Motyw rycerza w „Krzyżakach”
Kodeks rycerski w „Krzyżakach”
Obraz średniowiecznych obyczajów rycerskich w „Krzyżakach”
Obraz polskiego rycerstwa w „Krzyżakach”
Obraz zakonu krzyżackiego w „Krzyżakach”
Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna
„Krzyżacy” – źródła historyczne
„Krzyżacy” jako powieść historyczna
„Krzyżacy” – postaci fikcyjne
„Krzyżacy” – postaci historyczne
„Krzyżacy” – tło historyczne
„Krzyżacy” – styl i język
„Krzyżacy” – kompozycja
„Krzyżacy” – geneza
„Krzyżacy” – problematyka
„Krzyżacy” – główne wątki powieści
„Krzyżacy” – miejsce akcji
„Krzyżacy” – czas akcji
„Krzyżacy” – skrócony plan wydarzeń
„Krzyżacy” – szczegółowy plan wydarzeń
„Krzyżacy” – streszczenie