2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Krzyżacy

2l.pl / „Krzyżacy” jako powieść pisana „ku pokrzepieniu serc”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

„Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza powstali przede wszystkim jako powieść ideowa. Pod koniec XIX wieku dążenia germanizacyjne Niemców w zaborze pruskim wciąż się zwiększały. Polityka niemiecka nastawiona była na wyniszczenie polskiego narodu zarówno gospodarczo, jak i kulturowo. Ograniczono do minimum rolę języka polskiego, rugowano polskich chłopów, Ograniczano prawa mniejszościowe. Była to świadoma polityka mająca pognębić i upokorzyć przedstawicieli państwa polskiego.

Sienkiewicz wielokrotnie angażował się w akcje przeciwko germanizacji. Jako pisarz postanowił stworzyć dzieło, które pokaże niemiecką obłudę, a Polaków wesprze w ciężkich czasach. Znalazł więc analogię działań zaborców do postępowania członków zakonu krzyżackiego na przełomie XIV i XV wieku. Stworzył opowieść o wiekach średnich, która jednak miała przełożenie na czasy mu współczesne. Wizerunek zakonu krzyżackiego, jak i jego przedstawicieli jest skrajnie negatywni. Rycerze zakonni cechują się obłudą, zaborczością, pych, dumą, są skłonni do krzywoprzysięstwa, a nawet niemoralnych czynów, takich jak porywanie dzieci nieprzychylnych im rycerzy.


Kontrastowo zostało ukazane polskie rycerstwo, które kierowało się sprawiedliwością, prawością i uczciwością. Mimo potęgi zakonu potrafiło się zmobilizować i dać opór wrogowi. Najbardziej wymowna jest oczywiście scena bitwy pod Grunwaldem, podczas której wojska polsko-litewskie odniosły jedno z największych zwycięstw w historii. Obraz ten miał „pokrzepić” Polaków. Pokazywał, że jest możliwe zwycięstwo nad znienawidzoną niemczyzną.

Utwór spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Czytano go z wypiekami na twarzy, ponieważ wyradzali skrywane oceny germanizatorów. Sienkiewicz silnie przyczynił się do utrwalenia stereotypu Niemca-Krzyżaka. Wspomnienia dawnej chwały świadczyło o wielkości polskiego narodu i dawało nadzieję na jego odrodzenie.  Dowiedz się więcej
„Krzyżacy” – bibliografia
„Krzyżacy” – najważniejsze cytaty
Legenda o Walgierzu Wdałym (Mocnym)
Motyw samobójstwa w „Krzyżakach”
Motyw szaleństwa w „Krzyżakach”
„Krzyżacy” – recenzja filmu A. Forda
Czy powieść „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza uczy historii? - rozprawka
Danusia Jurandówna i Jagienka ze Zgorzelic – charakterystyka porównawcza
Dzieje miłości Zbyszka i Danusi na podstawie „Krzyżaków”
Losy Juranda ze Spychowa na podstawie „Krzyżaków”
Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna
Losy Zbyszka z Bogdańca
Jurand ze Spychowa - charakterystyka
Jagienka ze Zgorzelic – charakterystyka
Danusia Jurandówna – charakterystyka
Zbyszko z Bogdańca – charakterystyka
Obraz średniowiecza w „Krzyżakach”
Bitwa pod Grunwaldem – plan wydarzeń
Obraz bitwy pod Grunwaldem w „Krzyżakach”
„Krzyżacy” jako powieść pisana „ku pokrzepieniu serc”
Motyw miłości w „Krzyżakach”
Motyw rycerza w „Krzyżakach”
Kodeks rycerski w „Krzyżakach”
Obraz średniowiecznych obyczajów rycerskich w „Krzyżakach”
Obraz polskiego rycerstwa w „Krzyżakach”
Obraz zakonu krzyżackiego w „Krzyżakach”
Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna
„Krzyżacy” – źródła historyczne
„Krzyżacy” jako powieść historyczna
„Krzyżacy” – postaci fikcyjne
„Krzyżacy” – postaci historyczne
„Krzyżacy” – tło historyczne
„Krzyżacy” – styl i język
„Krzyżacy” – kompozycja
„Krzyżacy” – geneza
„Krzyżacy” – problematyka
„Krzyżacy” – główne wątki powieści
„Krzyżacy” – miejsce akcji
„Krzyżacy” – czas akcji
„Krzyżacy” – skrócony plan wydarzeń
„Krzyżacy” – szczegółowy plan wydarzeń
„Krzyżacy” – streszczenie