2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Krzyżacy

2l.pl / Obraz polskiego rycerstwa w „Krzyżakach”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Polskie rycerstwo w „Krzyżakach” zostało ukazane w sposób kontrastowy do przedstawicieli zakonu krzyżackiego. Cechuje ich prawość, przestrzeganie kodeksu rycerskiego, a także oddanie królowi i ojczyźnie.

Każdy z rycerzy pochodził z zasłużonego w przeszłości dla władcy rodu, wyróżniającego się swym niepowtarzalnym herbem. Swe włości otrzymali oni za szczególne zasługi od króla bądź księcia. Osadzali oni na nich chłopów, którzy pracowali na ich rzecz. Podczas pokoju rycerze doglądali swych majątków, zaś w niespokojnych czasach mieli obowiązek stawić się zbrojnie u swego seniora. Z jednej strony wyposażenie rycerza w konia, zbroje i przybocznych ludzi było kosztowne, z drugiej zapewniało wojenne łupy, które należały do zwycięzcy. To właśnie chęć odbudowy Bogdańca pchnęła Maćka do wyprawy zbrojnej na Litwę.


Rycerzy wyróżniała głównie tężyzna fizyczna. Podczas walk musieli dźwigać ważącą wiele kilogramów zbroję. Byli więc bardzo silni, dobrze zbudowani, a wręcz potężni. Niektórzy potrafili, jak Zbyszko napinać kuszę bez korby lub wyciskać sok z gałęzi, inni jak Powała z Taczewa umieli zwinąć żelazny tasak w trąbkę. Aby mieć siły jedli wiele (Maćko po wyzdrowieniu na śniadanie zjadł jajecznicę z 20 jaj), głównie tłuste potrawy, które zapijali piwem lub winem. Byli odporni na trudy wypraw wojennych i zahartowani w boju.

Obok siły fizycznej wyróżniał ich szacunek do rycerskiego kodeksu. Posiadali takie cechy, jak szczerość, prawdomówność, odwaga, męstwo, szacunek dla dam. Zawsze dotrzymywali słowa, nawet wobec swych przeciwników. Mieli obowiązek pomagać słabszym. Byli lojalni przede wszystkim wobec władcy, ale także wobec przyjaciół. O bezinteresowności świadczy fakt obdarowania Zbyszka przez krakowskich rycerzy. Ich głównym nakazem było zachowanie rycerskiego honoru, inaczej byli wykluczani z rycerskiego stanu. Najznakomitszym przykładem cnotliwego, mężnego rycerza był Zawisza Czarny.  Dowiedz się więcej
„Krzyżacy” – bibliografia
„Krzyżacy” – najważniejsze cytaty
Legenda o Walgierzu Wdałym (Mocnym)
Motyw samobójstwa w „Krzyżakach”
Motyw szaleństwa w „Krzyżakach”
„Krzyżacy” – recenzja filmu A. Forda
Czy powieść „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza uczy historii? - rozprawka
Danusia Jurandówna i Jagienka ze Zgorzelic – charakterystyka porównawcza
Dzieje miłości Zbyszka i Danusi na podstawie „Krzyżaków”
Losy Juranda ze Spychowa na podstawie „Krzyżaków”
Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna
Losy Zbyszka z Bogdańca
Jurand ze Spychowa - charakterystyka
Jagienka ze Zgorzelic – charakterystyka
Danusia Jurandówna – charakterystyka
Zbyszko z Bogdańca – charakterystyka
Obraz średniowiecza w „Krzyżakach”
Bitwa pod Grunwaldem – plan wydarzeń
Obraz bitwy pod Grunwaldem w „Krzyżakach”
„Krzyżacy” jako powieść pisana „ku pokrzepieniu serc”
Motyw miłości w „Krzyżakach”
Motyw rycerza w „Krzyżakach”
Kodeks rycerski w „Krzyżakach”
Obraz średniowiecznych obyczajów rycerskich w „Krzyżakach”
Obraz polskiego rycerstwa w „Krzyżakach”
Obraz zakonu krzyżackiego w „Krzyżakach”
Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna
„Krzyżacy” – źródła historyczne
„Krzyżacy” jako powieść historyczna
„Krzyżacy” – postaci fikcyjne
„Krzyżacy” – postaci historyczne
„Krzyżacy” – tło historyczne
„Krzyżacy” – styl i język
„Krzyżacy” – kompozycja
„Krzyżacy” – geneza
„Krzyżacy” – problematyka
„Krzyżacy” – główne wątki powieści
„Krzyżacy” – miejsce akcji
„Krzyżacy” – czas akcji
„Krzyżacy” – skrócony plan wydarzeń
„Krzyżacy” – szczegółowy plan wydarzeń
„Krzyżacy” – streszczenie