2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Krzyżacy

2l.pl / Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz przyszedł na świat 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej w rodzinie szlacheckiej. Jego ojcem był Józef Paweł Sienkiewicz, uczestnika powstania listopadowego i Stefanii Cieciszowskiej, której rodzina miała dobra na Podlasiu. Dzieciństwo spędził w Grabowcach, a następnie Węższczynie.

Od 1858 roku uczył się w Gimnazjum Realnym w Warszawie. Już wówczas wyróżniały się jego prace pisemne. W 1865 roku przez rok pracował jako guwerner w Poświętnem. Rok później zdał maturę i wstąpił na wydział prawa Szkoły Głównej, semestr studiował medycynę, a następnie przeniósł się na filologię. Podczas studiów pracował jako guwerner książąt Woronieckich. Zaczął wówczas publikować pierwsze recenzje i szkice w prasie („Tygodnik Ilustrowany” i „Przegląd Tygodniowy”). Szkołę opuścił w 1871 roku nie zdawszy egzaminu z języka greckiego. Coraz więcej publikował, a wraz z przyjaciółmi nabył w 1874 roku pismo „Niwa”, w którym zajął się działem literackim. W prasie ukazywały się także jego pierwsze utwory literackie.


W latach 1877-1878 Sienkiewicz podróżował po Stanach Zjednoczonych, które zainspirowały go do napisania „Listów z podróży do Ameryki”, „Sachem”, „Latarnika”, „Szkiców węglem” czy „Wspomnień z Maripozy”. Następnie przez rok mieszkał w Paryżu, zarabiając jako korespondent „Gazety Polskiej”. W 1879 roku powrócił do kraju, a dwa lata później ożenił się z Marią Szetkiewiczówną, z którą miał dwoje dzieci.

W latach 1880-1888 Sienkiewicz pracował nad „Trylogią”. Następne dwa lata podróżował (M. in. do Afryki). Związek z Marią Romanowiczówną nie przetrwał nawet podróży poślubnej. W latach dziewięćdziesiątych powstały: „Bez dogmatu”, „Rodzina Połanieckich”, „Quo vadis”. Od 1897 roku pisarz zaczął pracę nad „Krzyżakami”, które ukazały się w całości trzy lata później.
W 1900 roku Sienkiewicz obchodzący jubileusz pracy twórczej otrzymał od polskiego społeczeństwa dworek w Oblęgorku, został mu nadany tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1905 roku Sienkiewicz otrzymał za całokształt twórczości literacką Nagrodę Nobla. W kolejnych latach powstały „Wiry” i powieść dla młodzieży „W pustyni i w puszczy”. Pisarz angażował się społecznie, przeciwstawiał się także objawom germanizacji. Podczas I wojny światowej przebywał w Szwajcarii angażując się w pomoc ofiarom wojny w Polsce. Pisarz zmarł 15 listopada 1916 roku w Vavey, a jego zwłoki sprowadzono do Polski i złożono w katedrze św. Jana w 1924 roku.  Dowiedz się więcej
„Krzyżacy” – bibliografia
„Krzyżacy” – najważniejsze cytaty
Legenda o Walgierzu Wdałym (Mocnym)
Motyw samobójstwa w „Krzyżakach”
Motyw szaleństwa w „Krzyżakach”
„Krzyżacy” – recenzja filmu A. Forda
Czy powieść „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza uczy historii? - rozprawka
Danusia Jurandówna i Jagienka ze Zgorzelic – charakterystyka porównawcza
Dzieje miłości Zbyszka i Danusi na podstawie „Krzyżaków”
Losy Juranda ze Spychowa na podstawie „Krzyżaków”
Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna
Losy Zbyszka z Bogdańca
Jurand ze Spychowa - charakterystyka
Jagienka ze Zgorzelic – charakterystyka
Danusia Jurandówna – charakterystyka
Zbyszko z Bogdańca – charakterystyka
Obraz średniowiecza w „Krzyżakach”
Bitwa pod Grunwaldem – plan wydarzeń
Obraz bitwy pod Grunwaldem w „Krzyżakach”
„Krzyżacy” jako powieść pisana „ku pokrzepieniu serc”
Motyw miłości w „Krzyżakach”
Motyw rycerza w „Krzyżakach”
Kodeks rycerski w „Krzyżakach”
Obraz średniowiecznych obyczajów rycerskich w „Krzyżakach”
Obraz polskiego rycerstwa w „Krzyżakach”
Obraz zakonu krzyżackiego w „Krzyżakach”
Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna
„Krzyżacy” – źródła historyczne
„Krzyżacy” jako powieść historyczna
„Krzyżacy” – postaci fikcyjne
„Krzyżacy” – postaci historyczne
„Krzyżacy” – tło historyczne
„Krzyżacy” – styl i język
„Krzyżacy” – kompozycja
„Krzyżacy” – geneza
„Krzyżacy” – problematyka
„Krzyżacy” – główne wątki powieści
„Krzyżacy” – miejsce akcji
„Krzyżacy” – czas akcji
„Krzyżacy” – skrócony plan wydarzeń
„Krzyżacy” – szczegółowy plan wydarzeń
„Krzyżacy” – streszczenie