2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Krzyżacy

2l.pl / „Krzyżacy” – źródła historyczne

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Sienkiewicz pisząc „Krzyżaków” korzystał z takich źródeł, jak: „Dzieje Krzyżaków” Rogalskiego, „Zamek krzyżacki w Malborgu dziś i przed pięciuset laty” Moraczewskiego, „Kronika” Piotra Dusburga, „Carte de la Pologne” Rizzi-Zannoniego. Dzieło nie powstałoby, gdyby nie lektura „Historii Polski” Jana Długosza, która dostarczyła wielu szczegółów dotyczących stosunków politycznych, obyczajów, cech życia dworskiego, kościelnego czy rycerskiego. Istotny był także obraz bitwy pod Grunwaldem średniowiecznego kronikarza. Innym źródłem był utwór „Jadwiga i Jagiełło” Karola Szajnochy, który ukazywał ówczesne życie rycerstwa i szanse Polski na stanie się potęgą w połączeniu z Wielkim Księstwem Litewskim.

Innymi wykorzystanymi materiałami były: „Kronika” Gala Anonima, piśmiennictwo Marcina Kromera, Marcina Bielskiego, „Kronika” Jana z Czarnkowa, „Kronika Wielkopolska”, a także prace dziewiętnastowiecznych historyków. Sienkiewicz sięgnął również do literatury pięknej – dzieł preromantyków, romantyków („Grażyna”, „Konrad Wallenrod” Mickiewicza), powieści Kraszewskiego – przede wszystkim „Krzyżacy 1410”. Oprócz tego autor sięgnął do dzieł malarskich, głównie obrazów Jana Matejki.  Dowiedz się więcej
„Krzyżacy” – bibliografia
„Krzyżacy” – najważniejsze cytaty
Legenda o Walgierzu Wdałym (Mocnym)
Motyw samobójstwa w „Krzyżakach”
Motyw szaleństwa w „Krzyżakach”
„Krzyżacy” – recenzja filmu A. Forda
Czy powieść „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza uczy historii? - rozprawka
Danusia Jurandówna i Jagienka ze Zgorzelic – charakterystyka porównawcza
Dzieje miłości Zbyszka i Danusi na podstawie „Krzyżaków”
Losy Juranda ze Spychowa na podstawie „Krzyżaków”
Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna
Losy Zbyszka z Bogdańca
Jurand ze Spychowa - charakterystyka
Jagienka ze Zgorzelic – charakterystyka
Danusia Jurandówna – charakterystyka
Zbyszko z Bogdańca – charakterystyka
Obraz średniowiecza w „Krzyżakach”
Bitwa pod Grunwaldem – plan wydarzeń
Obraz bitwy pod Grunwaldem w „Krzyżakach”
„Krzyżacy” jako powieść pisana „ku pokrzepieniu serc”
Motyw miłości w „Krzyżakach”
Motyw rycerza w „Krzyżakach”
Kodeks rycerski w „Krzyżakach”
Obraz średniowiecznych obyczajów rycerskich w „Krzyżakach”
Obraz polskiego rycerstwa w „Krzyżakach”
Obraz zakonu krzyżackiego w „Krzyżakach”
Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna
„Krzyżacy” – źródła historyczne
„Krzyżacy” jako powieść historyczna
„Krzyżacy” – postaci fikcyjne
„Krzyżacy” – postaci historyczne
„Krzyżacy” – tło historyczne
„Krzyżacy” – styl i język
„Krzyżacy” – kompozycja
„Krzyżacy” – geneza
„Krzyżacy” – problematyka
„Krzyżacy” – główne wątki powieści
„Krzyżacy” – miejsce akcji
„Krzyżacy” – czas akcji
„Krzyżacy” – skrócony plan wydarzeń
„Krzyżacy” – szczegółowy plan wydarzeń
„Krzyżacy” – streszczenie