2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Krzyżacy

2l.pl / „Krzyżacy” – postaci historyczne

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Władysław Jagiełło – król Polski od 1386 (po zawarciu unii z Królestwa Polskiego i Litwy i przyjęcia chrztu przez Litwę) do 1434 roku. Założyciel dynastii Jagiellonów, mąż Jadwigi. Jego największym zwycięstwem było pokonanie Krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku. U Sienkiewicza jest on władcą idealnym – skromnym, religijnym, a z drugiej strony pełnym majestatu. Jest także dobrym strategiem i odważnym wojownikiem.

Królowa Jadwiga – pochodziła z dynastii Andegaweńskiej, była królem Polski od 1384 roku. W związku z unią polsko-litewską poślubiła Władysława Jagiełłę. Cechowała ją wielka pobożność, co sprawiło, że została uznana za świętą. Sienkiewicz ukazał ją jako skromną, religijną, wrażliwą na krzywdy ubogich władczynię. Wspierała rozwój Akademii Krakowskiej. O miłości poddanych świadczyła wielomiesięczna żałoba po jej nagłej, przedwczesnej śmierci w 1399 roku.


Witold – wielki książę litewski od 1401 roku, stryjeczny brat Władysława Jagiełły, walczył przeciw Krzyżakom na Żmudzi, w bitwie pod Grunwaldem dowodził wojskami litewskimi.

Konrad von Jungingen – wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach 1393-1407, uważał, że dobrą drogą dla zakonu krzyżackiego jest polityka dyplomatyczna, nie zaś zbrojne konflikty. Przez Sienkiewicza ukazany jako człowiek, który starał się przywrócić dawne idee zakonnikom takie jak sprawiedliwość, obyczajność i szczera wiara. Jego śmierć oznaczała koniec pokojowych stosunków z Królestwem Polskim.
Ulryk von Jungingen – wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach 1407-1410, poprowadził zakon do wojny z Polską, poległ w bitwie pod Grunwaldem. U Sienkiewicza to człowiek dumny, wojowniczy, ambitny i pewny siebie oraz potęgo Krzyżaków.
Anna Danuta – właściwie Danuta Anna, księżna mazowiecka od 1373 roku, jej małżeństwo z księciem Januszem było najdłuższym związkiem w dynastii Piastów. Sienkiewicz wspomina, że nienawidziła Krzyżaków za ich zbrodnie. Wstawiła się u króla Władysława za Zbyszkiem z Bogdańca. Opiekuje się swą Dwórką Danusią, jak córką, popiera jej związek ze Zbyszkiem i doprowadza do ich ślubu. Ceni młodego rycerza z Bogdańca i zawsze jest mu przychylna.
Janusz – właściwie Janusz I Starszy, książę mazowiecki. Wróg zakonu krzyżackiego, przyjaciel Litwy i Królestwa Polskiego, brał udział w bitwie pod Grunwaldem.
Aleksandra – księżna mazowiecka, następnie płocka, siostra Władysława II Jagiełły, żona księcia płockiego Siemowita IV.

Zawisza Czarny rycerz z Grabowa herbu Sulima. Należał do jednych z najsłynniejszych rycerzy polskich, wysławił się w licznych turniejach i potyczkach rycerskich, brał udział w bitwie pod Grunwaldem. Sienkiewicz wspomina, że podczas śniadania na dworze królewskim zarzucił Kunonowi Lichtensteinowi, że hańbi polski naród. W dowód sympatii podarował Zbyszkowi z Bogdańca dwóch Turków. Był posłańcem do Malborka, wsławił się walecznością pod Grunwaldem.
Powała z Taczewa właściwie Mikołaj Powała z Taczewa herbu Ogończyk, – jeden z najznamienitszych rycerzy Królestwa, uczestnik bitwy pod Grunwaldem. U Sienkiewicz uczestniczył przy incydencie napaści Zbyszka z Bogdańca na krzyżackiego posła. Gościł Zbyszka i Maćka w Krakowie. Wstawił się za młodym rycerzem u króla. Ofiarował Zbyszkowi bogaty kropierz na konia. Sprzyjał rycerzom z Bogdańca i zawsze stawał po ich stronie. Był niezwykle silny co udowodnił na zamku w Malborku, zwijając w trąbkę tasak krzyżacki.

Zyndram z Maszkowic – herbu Słońce, polski rycerz słynący z roztropności. Uczestnik bitwy pod Grunwaldem, podczas której dowodził chorągwią krakowską.

Kuno von Lichtenstein – wielki komtur zakonu krzyżackiego od 1404 roku. Zginął w bitwie pod Grunwaldem. U Sienkiewicza to krzyżacki poseł, na którego napadł Zbyszko. Pragnął, by polscy rycerze Zbyszko i Maćko ukorzyli się przed nim za zniewagę, jednak ci odmówili. Krzyżak obrażał Polaków, zarzucając im pogaństwo. Z pogardą odnosił się do Maćka z Bogdańca. Ten pokonał go w pojedynku podczas bitwy pod Grunwaldem.

Wilhelm von Helfenstein – wielki mistrz zakonu krzyżackiego od 25 lipca do 30 listopada 1393 roku. Komtur grudziądzki. Wielki komtur Zakonu Krzyżackiego w latach 1391-1404, zginął pod Grunwaldem. Sienkiewicz wspomina go jako wielkiego komtura na zamku w Malborku.

Arnold von Baden – historyczny uczestnik bitwy pod Grunwaldem, u Sienkiewicza rycerz towarzyszący Zygfrydowi de Lve, nie jest świadomy, że pomaga niecnemu zakonnikowi.  Dowiedz się więcej
„Krzyżacy” – bibliografia
„Krzyżacy” – najważniejsze cytaty
Legenda o Walgierzu Wdałym (Mocnym)
Motyw samobójstwa w „Krzyżakach”
Motyw szaleństwa w „Krzyżakach”
„Krzyżacy” – recenzja filmu A. Forda
Czy powieść „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza uczy historii? - rozprawka
Danusia Jurandówna i Jagienka ze Zgorzelic – charakterystyka porównawcza
Dzieje miłości Zbyszka i Danusi na podstawie „Krzyżaków”
Losy Juranda ze Spychowa na podstawie „Krzyżaków”
Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna
Losy Zbyszka z Bogdańca
Jurand ze Spychowa - charakterystyka
Jagienka ze Zgorzelic – charakterystyka
Danusia Jurandówna – charakterystyka
Zbyszko z Bogdańca – charakterystyka
Obraz średniowiecza w „Krzyżakach”
Bitwa pod Grunwaldem – plan wydarzeń
Obraz bitwy pod Grunwaldem w „Krzyżakach”
„Krzyżacy” jako powieść pisana „ku pokrzepieniu serc”
Motyw miłości w „Krzyżakach”
Motyw rycerza w „Krzyżakach”
Kodeks rycerski w „Krzyżakach”
Obraz średniowiecznych obyczajów rycerskich w „Krzyżakach”
Obraz polskiego rycerstwa w „Krzyżakach”
Obraz zakonu krzyżackiego w „Krzyżakach”
Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna
„Krzyżacy” – źródła historyczne
„Krzyżacy” jako powieść historyczna
„Krzyżacy” – postaci fikcyjne
„Krzyżacy” – postaci historyczne
„Krzyżacy” – tło historyczne
„Krzyżacy” – styl i język
„Krzyżacy” – kompozycja
„Krzyżacy” – geneza
„Krzyżacy” – problematyka
„Krzyżacy” – główne wątki powieści
„Krzyżacy” – miejsce akcji
„Krzyżacy” – czas akcji
„Krzyżacy” – skrócony plan wydarzeń
„Krzyżacy” – szczegółowy plan wydarzeń
„Krzyżacy” – streszczenie