2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Krzyżacy

2l.pl / „Krzyżacy” – skrócony plan wydarzeń

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

TOM I
1. Spotkanie Zbyszka z Bogdańca z Danusią, dwórką księżnej Anny Danuty w Tyńcu.
2. Ślubowanie zauroczonego Zbyszka.
3. Atak Zbyszka na posła krzyżackiego – Kunona Lichtensteina.
4. Skazujący Zbyszka na śmierć wyrok kasztelański.
5. Nieudana wyprawa Maćka z Bogdańca z nieudanej do Malborka.
6. Ocalenie Zbyszka przed śmiercią przez Danusię i ich zaręczyny.
7. Niezgoda Juranda ze Spychowa na ślub córki.
8. Powrót Maćka i Zbyszka do Bogdańca.
9. Przyjaźń Jagienki i Zbyszka.
10. Wyjazd stęsknionego za Danusią Zbyszka na dwór księcia Janusza.

11. Czech Hlawa na służbie u Zbyszka.
12. Przybycie do księcia Janusza do Przasnysza
13. Ciężka rana Zbyszka podczas polowania.
14. Bezpodstawne oskarżenia Krzyżaków wobec Juranda ze Spychowa.
15. Pasowanie Zbyszka na rycerza przez księcia Janusza.
16. Potajemny ślub Zbyszka i Danusi.
17. Porwanie Danusi
18. Ukorzenie się Juranda przed Krzyżakami na zamku w Szczytnie.


TOM II
1. Spisek rycerzy zakonnych w celu ukrycia porwania córki Juranda.
2. Poszukiwania Danusi w Prusach.
3. Rozpacz Zygfryda nad ciałem Rotgiera.
4. Okaleczenie Juranda.
5. Maćko i Jagienka w Spychowie.
6. Wysłanie Hlawy za Maćkiem przez Jagienkę.
7. Odnalezienie Maćka i Zbyszka przez Hlawę na Litwie.
8. Zwycięstwo wojsk Skirwoiłły i Zbyszka pod Nowym Kownem.
9. Odnalezienie przerażonej Danusi.
10. Maćko jeńcem krzyżackim.

11. Samobójstwo Zygfryda de Lwe.
12. Śmierć córki Juranda.
13. Rozpacz męża i ojca po stracie Danusi.
14. Wyjazd Zbyszka i de Lorche do Płocka.
15. Zbyszko zauroczony urodą Jagienki służącej na książęcym dworze.
16. Zaliczenie Zbyszka w poczet królewskich rycerzy.
17. Poselstwo Zbyszka do Malborka.
18. Powrót Maćka i Jagienki do Bogdańca.
19. Udana wyprawa wojenna Zbyszka na Litwę w celu spełnienia ślubów danych Danusi.
20. Ślub Zbyszka i Jagienki.
21. Przyjście na świat kolejnych dzieci młodego rycerza z Bogdańca.
22. Wybuch wojny polsko-krzyżackiej.
23. Bitwa pod Grunwaldem
24. Powrót Maćka i Zbyszka do Bogdańca.  Dowiedz się więcej
„Krzyżacy” – bibliografia
„Krzyżacy” – najważniejsze cytaty
Legenda o Walgierzu Wdałym (Mocnym)
Motyw samobójstwa w „Krzyżakach”
Motyw szaleństwa w „Krzyżakach”
„Krzyżacy” – recenzja filmu A. Forda
Czy powieść „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza uczy historii? - rozprawka
Danusia Jurandówna i Jagienka ze Zgorzelic – charakterystyka porównawcza
Dzieje miłości Zbyszka i Danusi na podstawie „Krzyżaków”
Losy Juranda ze Spychowa na podstawie „Krzyżaków”
Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna
Losy Zbyszka z Bogdańca
Jurand ze Spychowa - charakterystyka
Jagienka ze Zgorzelic – charakterystyka
Danusia Jurandówna – charakterystyka
Zbyszko z Bogdańca – charakterystyka
Obraz średniowiecza w „Krzyżakach”
Bitwa pod Grunwaldem – plan wydarzeń
Obraz bitwy pod Grunwaldem w „Krzyżakach”
„Krzyżacy” jako powieść pisana „ku pokrzepieniu serc”
Motyw miłości w „Krzyżakach”
Motyw rycerza w „Krzyżakach”
Kodeks rycerski w „Krzyżakach”
Obraz średniowiecznych obyczajów rycerskich w „Krzyżakach”
Obraz polskiego rycerstwa w „Krzyżakach”
Obraz zakonu krzyżackiego w „Krzyżakach”
Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna
„Krzyżacy” – źródła historyczne
„Krzyżacy” jako powieść historyczna
„Krzyżacy” – postaci fikcyjne
„Krzyżacy” – postaci historyczne
„Krzyżacy” – tło historyczne
„Krzyżacy” – styl i język
„Krzyżacy” – kompozycja
„Krzyżacy” – geneza
„Krzyżacy” – problematyka
„Krzyżacy” – główne wątki powieści
„Krzyżacy” – miejsce akcji
„Krzyżacy” – czas akcji
„Krzyżacy” – skrócony plan wydarzeń
„Krzyżacy” – szczegółowy plan wydarzeń
„Krzyżacy” – streszczenie