2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nad Niemnem

2l.pl / Bibliografia – „Nad Niemnem”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

1. Achremowiczowa Wanda: „»Nad Niemnem« Elizy Orzeszkowej”, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1965.
2. Bachórz Józef: „Wstęp”, w: Eliza Orzeszkowa, „Nad Niemnem”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
3. Baculewski Jan, „Zarys literatury polskiej po postaniu styczniowym” -: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1959, s. 90-120.
4. Borkowska Grażyna, „ Eliza Orzeszkowa: biografia duchowa”, w: „Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach”, t. VI, „Pozytywizm”, red. Anna Skoczek, „SMS”, Bochnia [ i in.] 2004, s. 309-338.
5. Borkowska Grażyna, „Posłowie”, w: Eliza Orzeszkowa, „Nad Niemnem”, „Eventus”, Kraków 1997, s. 413-414.


6. Borkowska Grażyna, „Pozytywiści i inni”, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 1996, „Eliza Orzeszkowa - logos i mitos”, s. 62-76.
7. Iwasiów Inga, „Eliza Orzeszkowa »Nad Niemnem«”, Dom Wydawniczy JOTA, Warszawa 1992.
8. Jankowski Edmund, „Eliza Orzeszkowa”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973.
9. Krzyżanowski Julian, „W kręgu wielkich realistów”, Wydaw. Literackie, Kraków 1962. „Epos Orzeszkowej”, s. 183-195.
10. Kujawska Krystyna, Kujawski Lech, „»Nad Niemnem« Elizy Orzeszkowej”: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.

11. „»Nad Niemnem« Elizy Orzeszkowej”, oprac. Irena Nowacka, „Biblios”, Lublin 2008.
12. „»Nad Niemnem« Elizy Orzeszkowej streszczenie”, oprac. Zofia Lewandowska, „Polonia Press”, Warszawa 1997.
13. Nawrocki Witold, „Wstęp”, w: Eliza Orzeszkowa, „Nad Niemnem”, Wydawnictwo „KAMA”, Warszawa [brak daty], s. 5-13.
14. Paczoska Ewa,: „»Nad Niemnem« - melancholia i magia. Lektury polonistyczne: pozytywizm - Młoda Polska”, t. 2, „Od realizmu do preekspresjonizmu”, red. Gabriela Matuszek, TAiWPN UNIWERSITAS, Kraków 2001, s. 27-48.
15. Stępnik Krzysztof , „Twórczość Elizy Orzeszkowej”, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
16. „Wokół »Nad Niemnem«”, red. Joanna Sztachelska, Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.
17. Żmigrodzka Maria, „Kwestia chłopska Elizy Orzeszkowej”, w: „Pozytywizm” Cz. 1, oprac. H. Markiewicz [i in.], Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1950, s. 127-180.  Dowiedz się więcej
Bibliografia – „Nad Niemnem”
Najważniejsze cytaty w „Nad Niemnem”
Opis przyjęcia imieninowego pani Emilii
Motyw arkadii w „Nad Niemnem”
Motyw szczęśliwej pary kochanków w „Nad Niemnem”
Motyw kobiety w „Nad Niemnem”
Motyw wesela w „Nad Niemnem”
Obraz Korczyna w „Nad Niemnem” (motyw dworku)
Idee pozytywistyczne w „Nad Niemnem” (praca u podstaw, praca organiczna)
Apoteoza pracy w „Nad Niemnem”
Symbolika dwóch mogił w „Nad Niemnem”
Motyw dworku w „Nad Niemnem”
Pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu w „Nad Niemnem”
„Mała ojczyzna” w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Wieś i dwór w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Obraz Niemna w powieści Orzeszkowej
Rola przyrody w „Nad Niemnem”
Konflikt pokoleniowy między Andrzejową a Zygmuntem Korczyńskim
Echa powstania styczniowego w „Nad Niemnem”
Związek Benedykta i Emilii
Motyw miłości w „Nad Niemnem”
Legenda o Janie i Cecylii
Bohatyrowicze – opis zaścianka
„Nad Niemnem” – charakterystyka bohaterów
Emilia Korczyńska – charakterystyka
Justyna Orzelska – charakterystyka
Jan Bohatyrowicz – charakterystyka
Benedykt Korczyński – charakterystyka
Konflikt Bohatyrowiczów z Korczynem
Konflikt pokoleniowy między Witoldem a Benedyktem
Praca miernikiem wartości człowieka w „Nad Niemnem”
Rola powstania styczniowego w życiu bohaterów „Nad Niemnem”
Model wychowania młodego pokolenia w „Nad Niemnem”
Kontrast jako zasada prezentowania bohaterów w „Nad Niemnem”
Ocena społeczeństwa polskiego w „Nad Niemnem”
Jakie kryteria oceny człowieka proponuje Orzeszkowa w „Nad Niemnem”?
Powieść „Nad Niemnem” żywa czy anachroniczna dla współczesnego czytelnika?
Recenzja filmu „Nad Niemnem”
Tło historyczne „Nad Niemnem”
Charakterystyka ziemiaństwa w „Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa – notatka szkolna
Interpretacja tytułu powieści „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako epopeja
Narracja „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna
Problematyka „Nad Niemnem”
Kompozycja „Nad Niemnem”
Główne wątki w „Nad Niemnem”
Czas i miejsce akcji w „Nad Niemnem”
Geneza „Nad Niemnem”
Skrócony plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Streszczenie „Nad Niemnem”