2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nad Niemnem

2l.pl / Obraz Korczyna w „Nad Niemnem” (motyw dworku)

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Świetności Korczyna jako szlacheckiego majątku jest nieco przebrzmiała. Jak opisuje Orzeszkowa, Korczyn „nie był to dwór wielkopański, ale jeden z tych starych, szlacheckich dworów, w których niegdyś mieściły się znaczne dostatki i wrzało życie ludne, szerokie i wesołe”.

Siedziba Korczyńskich nie przedstawia się imponująco – była dość niska i mała, jednak wnętrze dworu zawierało wiele pomieszczeń i schody niegdyś politurowane i ozdobne, dziś tylko czyste i całe, które w dawniejszych czasach sprawiały imponujące wrażenie. Zarówno otoczenie dworu, jak i jego wnętrze odzwierciedlało pozytywistyczne uwielbienie jego mieszkańców dla pracy. Przedmioty znajdujące się w obejściu to rzadziej rodowe pamiątki, a częściej narzędzia przydatne do pracy.


Po powstaniu styczniowym byt ekonomiczny Korczyńskich jest stale zagrożony, gospodarz nieustannie walczy o jego utrzymanie, nie godzi się na zachwianie pozycji dworu, który jest miejscem wielu przemian i procesów społeczno-ekonomicznych, jakie dokonały się w drugiej połowie XIX wieku. Należy pamiętać, że jest to dwór okresu pouwłaszczeniowego i chociaż nadal opiera się na władzy przywileju ziemiańskiego, to jednak z racji przeprowadzonej reformy traci darmową siłę roboczą i w efekcie popada w kłopoty finansowe. Robotników trzeba bowiem było najmować i opłacać, obok tego wprowadzać mechanizację, a do niej ludzie nie byli przygotowani. Mimo wysiłków dziedziców wielkie połacie ziemi leżały odłogiem.

Mieszkańcy Korczyna liczą się z pieniędzmi, nie spędzają czasu wyłącznie na zabawach i spotkaniach towarzyskich, realizują hasła „pracy u podstaw” i „pracy organicznej”, a podczas uroczystości rodzinnych prowadzone są rozmowy dotyczące trudnych realiów współczesnego bytowania. Takie problemy są codziennością dworu w Korczynie. Jego właściciel, Benedykt Korczyński, bardzo się stara, aby utrzymać dawną świetność dworku, popada nawet z tego powodu w konflikt z zaściankiem. Przyczyną stopniowego upadku dworu jest również postawa jego niektórych mieszkańców, przejawiających wielkopańskie maniery, utracjuszowski styl życia i niechęć do jakiejkolwiek pracy. Dla Benedykta dwór i całe gospodarstwo to w głównej mierze skrawek ojczyzny, którego musi bronić i o który musi walczyć.
Orzeszkowa nadała dworowi szlacheckiemu wymiar realistyczny – widać to w opisie samego dworu, jego mieszkańców i zachowań, jakie przejawiają. Dwór może być miejscem ciężkiej pracy, może borykać się z problemami finansowymi, a mimo to jest symbolem polskości.  Dowiedz się więcej
Bibliografia – „Nad Niemnem”
Najważniejsze cytaty w „Nad Niemnem”
Opis przyjęcia imieninowego pani Emilii
Motyw arkadii w „Nad Niemnem”
Motyw szczęśliwej pary kochanków w „Nad Niemnem”
Motyw kobiety w „Nad Niemnem”
Motyw wesela w „Nad Niemnem”
Obraz Korczyna w „Nad Niemnem” (motyw dworku)
Idee pozytywistyczne w „Nad Niemnem” (praca u podstaw, praca organiczna)
Apoteoza pracy w „Nad Niemnem”
Symbolika dwóch mogił w „Nad Niemnem”
Motyw dworku w „Nad Niemnem”
Pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu w „Nad Niemnem”
„Mała ojczyzna” w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Wieś i dwór w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Obraz Niemna w powieści Orzeszkowej
Rola przyrody w „Nad Niemnem”
Konflikt pokoleniowy między Andrzejową a Zygmuntem Korczyńskim
Echa powstania styczniowego w „Nad Niemnem”
Związek Benedykta i Emilii
Motyw miłości w „Nad Niemnem”
Legenda o Janie i Cecylii
Bohatyrowicze – opis zaścianka
„Nad Niemnem” – charakterystyka bohaterów
Emilia Korczyńska – charakterystyka
Justyna Orzelska – charakterystyka
Jan Bohatyrowicz – charakterystyka
Benedykt Korczyński – charakterystyka
Konflikt Bohatyrowiczów z Korczynem
Konflikt pokoleniowy między Witoldem a Benedyktem
Praca miernikiem wartości człowieka w „Nad Niemnem”
Rola powstania styczniowego w życiu bohaterów „Nad Niemnem”
Model wychowania młodego pokolenia w „Nad Niemnem”
Kontrast jako zasada prezentowania bohaterów w „Nad Niemnem”
Ocena społeczeństwa polskiego w „Nad Niemnem”
Jakie kryteria oceny człowieka proponuje Orzeszkowa w „Nad Niemnem”?
Powieść „Nad Niemnem” żywa czy anachroniczna dla współczesnego czytelnika?
Recenzja filmu „Nad Niemnem”
Tło historyczne „Nad Niemnem”
Charakterystyka ziemiaństwa w „Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa – notatka szkolna
Interpretacja tytułu powieści „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako epopeja
Narracja „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna
Problematyka „Nad Niemnem”
Kompozycja „Nad Niemnem”
Główne wątki w „Nad Niemnem”
Czas i miejsce akcji w „Nad Niemnem”
Geneza „Nad Niemnem”
Skrócony plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Streszczenie „Nad Niemnem”