2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nad Niemnem

2l.pl / Konflikt pokoleniowy między Andrzejową a Zygmuntem Korczyńskim

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Przykładem konfliktu pokoleniowego w „Nad Niemnem” są relacje między matką, Andrzejową Korczyńską a jej synem Zygmuntem. Jest to ostry konflikt, który nie znajduje rozwiązania, a związany jest z odmiennymi poglądami na styl życia bohaterów. Andrzej Korczyński był człowiekiem mądrym, szlachetnym, kochał ojczyznę i swoją rodzinę. Podobnie, jak niegdyś Benedykt, był bratem dla okolicznych chłopów. Starał się szerzyć wśród nich miłość do ojczyzny, kształcił ich, traktował jak równych sobie. Jego żona pochwalała to, co robił, jednak sama nie potrafiła przełamać się i spotkać w wiejskich zaściankach. Andrzej zginął podczas powstania styczniowego i pozostawił żonę z małym synkiem. Ze względu na miłość do męża, postanowiła wychować Zygmunta na podobieństwo ojca. Jej plany całkowicie się nie powiodły. Matka dbała o syna, spełniała każdą zachciankę, izolowała od codzienności i szarości dnia powszedniego.


Zygmunt wyrósł na człowieka egoistycznego, zadufanego w sobie, znudzonego życiem, niezdolnego do uczuć, który kocha jedynie piękne przedmioty. Matka łudziła się, że jej syn jest inny, ze kiedyś będzie podobny do ojca. Po rozmowie z nim straciła nadzieję. Przekonała się, że Zygmunt nie chce być spadkobiercą idei ojca i dziedzicem majątku, nie chce wspierać ojczyzny w trudnych chwilach, a swego ojca uznawał za szaleńca. Zygmunt w rozmowie z matką cynicznie wypowiada słowa: „Soki ziemi, chleb cierpienia, Chrystusowe szaty, lud (…) Otóż przykro mi bardzo (...), ale ja tych uczuć i przekonań nie podzielam”.
Konflikt między tymi dwiema postaciami pozostał nadal, Zygmunt pozostał taki, jakim był, a jego matka zrozumiała, że już nic nie można zrobić, bo nie ma już wpływu na syna. Przedstawione przykłady konfliktów pokoleniowych w „Nad Niemnem” mają podłoże takie samo, przebiegają podobnie, ale kończą się inaczej. Matka i syn po konfrontacji własnych poglądów nie znajdują dobrej woli jednej ze stron. Ojciec i syn wykazali gotowość pójścia na kompromis, co doprowadziło do zgody i wzajemnego zrozumienia. Mogli wspólnie wspierając się budować nową rzeczywistość.  Dowiedz się więcej
Bibliografia – „Nad Niemnem”
Najważniejsze cytaty w „Nad Niemnem”
Opis przyjęcia imieninowego pani Emilii
Motyw arkadii w „Nad Niemnem”
Motyw szczęśliwej pary kochanków w „Nad Niemnem”
Motyw kobiety w „Nad Niemnem”
Motyw wesela w „Nad Niemnem”
Obraz Korczyna w „Nad Niemnem” (motyw dworku)
Idee pozytywistyczne w „Nad Niemnem” (praca u podstaw, praca organiczna)
Apoteoza pracy w „Nad Niemnem”
Symbolika dwóch mogił w „Nad Niemnem”
Motyw dworku w „Nad Niemnem”
Pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu w „Nad Niemnem”
„Mała ojczyzna” w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Wieś i dwór w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Obraz Niemna w powieści Orzeszkowej
Rola przyrody w „Nad Niemnem”
Konflikt pokoleniowy między Andrzejową a Zygmuntem Korczyńskim
Echa powstania styczniowego w „Nad Niemnem”
Związek Benedykta i Emilii
Motyw miłości w „Nad Niemnem”
Legenda o Janie i Cecylii
Bohatyrowicze – opis zaścianka
„Nad Niemnem” – charakterystyka bohaterów
Emilia Korczyńska – charakterystyka
Justyna Orzelska – charakterystyka
Jan Bohatyrowicz – charakterystyka
Benedykt Korczyński – charakterystyka
Konflikt Bohatyrowiczów z Korczynem
Konflikt pokoleniowy między Witoldem a Benedyktem
Praca miernikiem wartości człowieka w „Nad Niemnem”
Rola powstania styczniowego w życiu bohaterów „Nad Niemnem”
Model wychowania młodego pokolenia w „Nad Niemnem”
Kontrast jako zasada prezentowania bohaterów w „Nad Niemnem”
Ocena społeczeństwa polskiego w „Nad Niemnem”
Jakie kryteria oceny człowieka proponuje Orzeszkowa w „Nad Niemnem”?
Powieść „Nad Niemnem” żywa czy anachroniczna dla współczesnego czytelnika?
Recenzja filmu „Nad Niemnem”
Tło historyczne „Nad Niemnem”
Charakterystyka ziemiaństwa w „Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa – notatka szkolna
Interpretacja tytułu powieści „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako epopeja
Narracja „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna
Problematyka „Nad Niemnem”
Kompozycja „Nad Niemnem”
Główne wątki w „Nad Niemnem”
Czas i miejsce akcji w „Nad Niemnem”
Geneza „Nad Niemnem”
Skrócony plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Streszczenie „Nad Niemnem”