2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nad Niemnem

2l.pl / Benedykt Korczyński – charakterystyka

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Benedykt Korczyński jest synem Stanisława, najmłodszym z czworga rodzeństwa. Gospodaruje w Korczynie – dziedzicznym majątku pozostawionym mu przez ojca Stanisława. Otrzymał staranne wykształcenie agronomiczne, czym wyróżnia się spośród innych ziemian. Bohater pozostaje w nieudanym małżeństwie z Emilią, z która ma dwójkę dzieci – Witolda i Leonię.

W Korczynie gospodaruje Benedykt od 1861 roku, gdy ukończył studia. Początkowo pragnął wcielać w życie ideały i ulepszenia poznane na studiach. Postawę tę zmieniło powstanie styczniowe, a przede wszystkim represje zaborców po jego upadku. Od tego czasu mężczyzna borykał się z wieloma przeciwnościami, jednak za wszelką cenę postanowił utrzymać rodzinny majątek. Zmartwienia spowodowały, że szybko się postarzał: „(...) postać jego odcinała się w pełni swych silnych i ciężkich zarysów i że można mu było policzyć wszystkie zmarszczki na czole i policzkach i wszystkie białe nitki w gęstych i ciemnych włosach.”


W towarzystwie Benedykt uchodził za małomównego i wiecznie martwiącego się o sprawy majątku. Wynikało to z poczucia samotności w dążeniu do zachowania Korczyna. Z nadmiaru trosk nabył zwyczaju, gdy nie mógł wyrazić jakiejś myśli, używania trzech „pustych” wyrazów: „To...tamto...tego...” . Walka o ziemię spowodowała, że często gniewał się na parobków, którzy byli niesumienni lub nie znali się na nowoczesnych maszynach. Starania o ziemię sprawiły, że popadł w konflikt z zaściankiem i Bohatyrowiczami. Zapomniał o dawnych ideałach pracy społecznej i dobrego sąsiedztwa. Dopiero syn Witold przywrócił mu wiarę w sens solidaryzmu społecznego i wówczas pogodził się z sąsiadami.

Mimo sporu z synem, tak naprawdę wyznawał podobne do młodzieńca wartości. Przede wszystkim kochał ziemię i swą pracę. Pragnął rozwijać gospodarstwo w zgodzie z sąsiadami, dlatego ostatecznie pogodził się z Bohatyrowiczami i odwiedził Anzelma. Dla ludzi Benedykt ma stosunek życzliwy. Czasem potrafi wykpić negatywne cechy gości, np. nazywa Różyca „darmozjadem”. Jest dobroduszny i pomaga innym. Między innymi przygarnął pod swój dach Orzelskich, pomaga także Andrzejowej w utrzymaniu majątku. Ceni ludzi pracy i ich uczciwość. Szanuje także pamięć o powstaniu styczniowym, jest wierny narodowym tradycjom.
Benedykt to zdecydowanie pozytywna postać, wzór dobrego ziemianina. Jest patriotą, który za wszelką cenę stara się zachować dziedziczny Korczyn. Mimo że przeciwności sprawiają, że staje się zamknięty i oschły młodzieńcze ideały jego syna Witolda przypominają mu o pozytywistycznych ideałach i dają wiarę w lepszą przyszłość.  Dowiedz się więcej
Bibliografia – „Nad Niemnem”
Najważniejsze cytaty w „Nad Niemnem”
Opis przyjęcia imieninowego pani Emilii
Motyw arkadii w „Nad Niemnem”
Motyw szczęśliwej pary kochanków w „Nad Niemnem”
Motyw kobiety w „Nad Niemnem”
Motyw wesela w „Nad Niemnem”
Obraz Korczyna w „Nad Niemnem” (motyw dworku)
Idee pozytywistyczne w „Nad Niemnem” (praca u podstaw, praca organiczna)
Apoteoza pracy w „Nad Niemnem”
Symbolika dwóch mogił w „Nad Niemnem”
Motyw dworku w „Nad Niemnem”
Pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu w „Nad Niemnem”
„Mała ojczyzna” w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Wieś i dwór w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Obraz Niemna w powieści Orzeszkowej
Rola przyrody w „Nad Niemnem”
Konflikt pokoleniowy między Andrzejową a Zygmuntem Korczyńskim
Echa powstania styczniowego w „Nad Niemnem”
Związek Benedykta i Emilii
Motyw miłości w „Nad Niemnem”
Legenda o Janie i Cecylii
Bohatyrowicze – opis zaścianka
„Nad Niemnem” – charakterystyka bohaterów
Emilia Korczyńska – charakterystyka
Justyna Orzelska – charakterystyka
Jan Bohatyrowicz – charakterystyka
Benedykt Korczyński – charakterystyka
Konflikt Bohatyrowiczów z Korczynem
Konflikt pokoleniowy między Witoldem a Benedyktem
Praca miernikiem wartości człowieka w „Nad Niemnem”
Rola powstania styczniowego w życiu bohaterów „Nad Niemnem”
Model wychowania młodego pokolenia w „Nad Niemnem”
Kontrast jako zasada prezentowania bohaterów w „Nad Niemnem”
Ocena społeczeństwa polskiego w „Nad Niemnem”
Jakie kryteria oceny człowieka proponuje Orzeszkowa w „Nad Niemnem”?
Powieść „Nad Niemnem” żywa czy anachroniczna dla współczesnego czytelnika?
Recenzja filmu „Nad Niemnem”
Tło historyczne „Nad Niemnem”
Charakterystyka ziemiaństwa w „Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa – notatka szkolna
Interpretacja tytułu powieści „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako epopeja
Narracja „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna
Problematyka „Nad Niemnem”
Kompozycja „Nad Niemnem”
Główne wątki w „Nad Niemnem”
Czas i miejsce akcji w „Nad Niemnem”
Geneza „Nad Niemnem”
Skrócony plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Streszczenie „Nad Niemnem”