2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nad Niemnem

2l.pl / Interpretacja tytułu powieści „Nad Niemnem”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Tytuł powieści Orzeszkowej kładzie akcent na miejsce rozgrywanych wydarzeń. Ich tło stanowi rodzimy, bliski autorce nadniemeński krajobraz. Orzeszkowa szczegółowo przedstawia litewski krajobraz i elementy jego przyrody czemu służą rozbudowane opisy. Tytuł wskazuje, że przedmiotem powieści są dzieje wszystkich ludzi regionu.

Wymieniony w tytule Niemen scala poszczególne wątki. Nad rzeką położony jest Korczyn – z okien dworu widać rzekę, nieopodal leżą Bohatyrowicze. Grób Jana i Cecylii znajduje się w nadniemeńskim parowie, zaś Mogiła po przeciwległej stronie rzeki w borze. Na Niemnie Jan z Justyną i Anzelmem obserwują połów jacicy, a po ślubie Elżuni z Frankiem weselnicy udają się na wodną przejażdżkę. Niemen to ukochane miejsce Julka Bohatyrowicza, który obciął sobie dwa palce by nie służyć w wojsku i pozostać blisko rzeki. Ponadto nad Niemnem miłość wyznają sobie Jan i Justyna.


Jak widać litewską rzekę można nazwać niemym bohaterem powieści i świadkiem najważniejszych powieściowych wydarzeń. Rzeka i jej okolice tworzą przestrzeń najbliższą dla mieszkańców Korczyna i Bohatyrowicz, stanowią „małą ojczyznę” przeciwstawianą dalekim europejskim zakątkom.

Niemen nabiera nawet charakteru miejsca uświęconego i symbolicznego – wiąże się z wiernością ojczystej ziemi. Przez Niemen przeprawiają się powstańcy, by stoczyć ostatnią tragiczną bitwę. Na rzece i wokół niej usytuowane zostały wszystkie istotne i emocjonalne wydarzenia w biografii bohaterów.  Dowiedz się więcej
Bibliografia – „Nad Niemnem”
Najważniejsze cytaty w „Nad Niemnem”
Opis przyjęcia imieninowego pani Emilii
Motyw arkadii w „Nad Niemnem”
Motyw szczęśliwej pary kochanków w „Nad Niemnem”
Motyw kobiety w „Nad Niemnem”
Motyw wesela w „Nad Niemnem”
Obraz Korczyna w „Nad Niemnem” (motyw dworku)
Idee pozytywistyczne w „Nad Niemnem” (praca u podstaw, praca organiczna)
Apoteoza pracy w „Nad Niemnem”
Symbolika dwóch mogił w „Nad Niemnem”
Motyw dworku w „Nad Niemnem”
Pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu w „Nad Niemnem”
„Mała ojczyzna” w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Wieś i dwór w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Obraz Niemna w powieści Orzeszkowej
Rola przyrody w „Nad Niemnem”
Konflikt pokoleniowy między Andrzejową a Zygmuntem Korczyńskim
Echa powstania styczniowego w „Nad Niemnem”
Związek Benedykta i Emilii
Motyw miłości w „Nad Niemnem”
Legenda o Janie i Cecylii
Bohatyrowicze – opis zaścianka
„Nad Niemnem” – charakterystyka bohaterów
Emilia Korczyńska – charakterystyka
Justyna Orzelska – charakterystyka
Jan Bohatyrowicz – charakterystyka
Benedykt Korczyński – charakterystyka
Konflikt Bohatyrowiczów z Korczynem
Konflikt pokoleniowy między Witoldem a Benedyktem
Praca miernikiem wartości człowieka w „Nad Niemnem”
Rola powstania styczniowego w życiu bohaterów „Nad Niemnem”
Model wychowania młodego pokolenia w „Nad Niemnem”
Kontrast jako zasada prezentowania bohaterów w „Nad Niemnem”
Ocena społeczeństwa polskiego w „Nad Niemnem”
Jakie kryteria oceny człowieka proponuje Orzeszkowa w „Nad Niemnem”?
Powieść „Nad Niemnem” żywa czy anachroniczna dla współczesnego czytelnika?
Recenzja filmu „Nad Niemnem”
Tło historyczne „Nad Niemnem”
Charakterystyka ziemiaństwa w „Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa – notatka szkolna
Interpretacja tytułu powieści „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako epopeja
Narracja „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna
Problematyka „Nad Niemnem”
Kompozycja „Nad Niemnem”
Główne wątki w „Nad Niemnem”
Czas i miejsce akcji w „Nad Niemnem”
Geneza „Nad Niemnem”
Skrócony plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Streszczenie „Nad Niemnem”