2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nad Niemnem

2l.pl / „Nad Niemnem” jako epopeja

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

„Nad Niemnem” to powieść – rzeka, napisana z wielkim epickim rozmachem. Ukazuje losy wielu bohaterów na przestrzeni lat, odwołuje się do historii i tradycji narodowej. Ukazanie szerokiego spektrum szlacheckiego życia umiejscowionego na tle rodzimej, nadniemeńskiej przyrody powodują, że utwór można nazwać epopeją narodową.

„Nad Niemnem” stanowiło ukoronowanie całej wcześniejszej twórczości pisarki. Powieść doceniana była za fabularną zwartość, wierność dramatycznej jedności miejsca i czasu. Była to powieść o czasach minionych, ale zarazem kwintesencja teraźniejszości i mitu. Podobnie jak w eposie Adama Mickiewicza elementy świata materialnego „stanowiły nie tylko przedmiot opisu; niosły określony sens, były elementem porządku filozoficznego lub, jak kto woli, metafizycznego. Stanowiły wyznanie wiary w trwałość świata i siłę ludzkich uczuć [G. Borkowska, „Posłowie”, w: Eliza Orzeszkowa, „Nad Niemnem”, „Eventus”, Kraków 1997, s. 413].


O tym, że powieść Orzeszkowej możemy odczytywać jako epos świadczy również uwznioślający charakter świętej przestrzeni i czasu, rzeki i mogił, który można uznać za odbicie „idealnej dawności typu homeryckiego”. Łączy się z tym także optymistyczny sposób zakończenia poszczególnych wątków. Mimo wiernego odzwierciedlenia nadniemeńskiej rzeczywistości autorka przekazuje pewien rys idealizacji świata przedstawionego, szczególnie w sferze głównych wartości ideowych utworu.  Dowiedz się więcej
Bibliografia – „Nad Niemnem”
Najważniejsze cytaty w „Nad Niemnem”
Opis przyjęcia imieninowego pani Emilii
Motyw arkadii w „Nad Niemnem”
Motyw szczęśliwej pary kochanków w „Nad Niemnem”
Motyw kobiety w „Nad Niemnem”
Motyw wesela w „Nad Niemnem”
Obraz Korczyna w „Nad Niemnem” (motyw dworku)
Idee pozytywistyczne w „Nad Niemnem” (praca u podstaw, praca organiczna)
Apoteoza pracy w „Nad Niemnem”
Symbolika dwóch mogił w „Nad Niemnem”
Motyw dworku w „Nad Niemnem”
Pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu w „Nad Niemnem”
„Mała ojczyzna” w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Wieś i dwór w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Obraz Niemna w powieści Orzeszkowej
Rola przyrody w „Nad Niemnem”
Konflikt pokoleniowy między Andrzejową a Zygmuntem Korczyńskim
Echa powstania styczniowego w „Nad Niemnem”
Związek Benedykta i Emilii
Motyw miłości w „Nad Niemnem”
Legenda o Janie i Cecylii
Bohatyrowicze – opis zaścianka
„Nad Niemnem” – charakterystyka bohaterów
Emilia Korczyńska – charakterystyka
Justyna Orzelska – charakterystyka
Jan Bohatyrowicz – charakterystyka
Benedykt Korczyński – charakterystyka
Konflikt Bohatyrowiczów z Korczynem
Konflikt pokoleniowy między Witoldem a Benedyktem
Praca miernikiem wartości człowieka w „Nad Niemnem”
Rola powstania styczniowego w życiu bohaterów „Nad Niemnem”
Model wychowania młodego pokolenia w „Nad Niemnem”
Kontrast jako zasada prezentowania bohaterów w „Nad Niemnem”
Ocena społeczeństwa polskiego w „Nad Niemnem”
Jakie kryteria oceny człowieka proponuje Orzeszkowa w „Nad Niemnem”?
Powieść „Nad Niemnem” żywa czy anachroniczna dla współczesnego czytelnika?
Recenzja filmu „Nad Niemnem”
Tło historyczne „Nad Niemnem”
Charakterystyka ziemiaństwa w „Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa – notatka szkolna
Interpretacja tytułu powieści „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako epopeja
Narracja „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna
Problematyka „Nad Niemnem”
Kompozycja „Nad Niemnem”
Główne wątki w „Nad Niemnem”
Czas i miejsce akcji w „Nad Niemnem”
Geneza „Nad Niemnem”
Skrócony plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Streszczenie „Nad Niemnem”