2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nad Niemnem

2l.pl / „Nad Niemnem” jako powieść realistyczna

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Realizm w literaturze polega na dążeniu do wiernego przedstawiania i opisywania świata współczesnego twórcy dzieła. Powieść realistyczna powinna stanowić pełną i autentyczną relację o doświadczeniu ludzkim dlatego stwarza pozory autentyczności i kreuje zindywidualizowane postaci egzystujące w wyraźnie zarysowanym środowisku.

Z wielkim realizmem zostały przedstawione w powieści przestrzenie. Autorka starała się o dokładne odwzorowanie szczegółów. Dotyczy to zarówno dworu w Korczynie jego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego, jak i korczyńskiej i bohatyrowickiej, nadniemeńskiej topografii. Poznajemy zarówno elementy krajobrazu naturalnego, jak i zagospodarowanego przez człowieka, a także opisy wyglądu i zachowań poszczególnych mieszkańców ich tryb życia i zwyczaje. To co składa się na przestrzeń i jej charakterystykę zostało pieczołowicie nakreślone.


Podobnie autentyczna jest perspektywa czasowa. Służy temu przywołanie konkretnych dat i wypadków. Bohaterowie ukształtowani są wszechstronnie, posługują się zindywidualizowanym językiem, są typowi, a jednak nie poddano ich uproszczeniom psychologicznym. Wszystko to składa się na fakt, że prawdopodobieństwo świata przedstawionego jest ogromne.

W „Nad Niemnem” możemy spotkać się z dążeniem do prezentacji scenicznej zdarzeń. Wymaga ona zmniejszenia dystansu przestrzennego i czasowego między bohaterem i narratorem zdarzenia ukazane są jako aktualne, rozgrywające się w czasie teraźniejszym. Dzięki temu zwiększona zostaje dramatyzacja epiki, co wiąże się również ze wzrostem znaczenia dialogu. Chociaż w powieści Orzeszkowej dialogi często służą ukazaniu problemów ideowych, przede wszystkim przyczyniają się do ekspresji postaci.
Język bohaterów „Nad Niemnem” stylizowany jest na mówiony, odbiega od literackiej poprawności, co wyraźnie wpływa na jego realistyczny charakter. Ponadto język poszczególnych postaci jest zindywidualizowany, co pozwala na przypisanie ich do określonych grup społecznych. Dialektyzacja wypowiedzi łączy się z dążeniem do naśladowania mowy potocznej. Narrator bliski jest prezentowanym bohaterom, pochodzi z ich świata, a nieraz mówi z perspektywy bohatera.  Dowiedz się więcej
Bibliografia – „Nad Niemnem”
Najważniejsze cytaty w „Nad Niemnem”
Opis przyjęcia imieninowego pani Emilii
Motyw arkadii w „Nad Niemnem”
Motyw szczęśliwej pary kochanków w „Nad Niemnem”
Motyw kobiety w „Nad Niemnem”
Motyw wesela w „Nad Niemnem”
Obraz Korczyna w „Nad Niemnem” (motyw dworku)
Idee pozytywistyczne w „Nad Niemnem” (praca u podstaw, praca organiczna)
Apoteoza pracy w „Nad Niemnem”
Symbolika dwóch mogił w „Nad Niemnem”
Motyw dworku w „Nad Niemnem”
Pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu w „Nad Niemnem”
„Mała ojczyzna” w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Wieś i dwór w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Obraz Niemna w powieści Orzeszkowej
Rola przyrody w „Nad Niemnem”
Konflikt pokoleniowy między Andrzejową a Zygmuntem Korczyńskim
Echa powstania styczniowego w „Nad Niemnem”
Związek Benedykta i Emilii
Motyw miłości w „Nad Niemnem”
Legenda o Janie i Cecylii
Bohatyrowicze – opis zaścianka
„Nad Niemnem” – charakterystyka bohaterów
Emilia Korczyńska – charakterystyka
Justyna Orzelska – charakterystyka
Jan Bohatyrowicz – charakterystyka
Benedykt Korczyński – charakterystyka
Konflikt Bohatyrowiczów z Korczynem
Konflikt pokoleniowy między Witoldem a Benedyktem
Praca miernikiem wartości człowieka w „Nad Niemnem”
Rola powstania styczniowego w życiu bohaterów „Nad Niemnem”
Model wychowania młodego pokolenia w „Nad Niemnem”
Kontrast jako zasada prezentowania bohaterów w „Nad Niemnem”
Ocena społeczeństwa polskiego w „Nad Niemnem”
Jakie kryteria oceny człowieka proponuje Orzeszkowa w „Nad Niemnem”?
Powieść „Nad Niemnem” żywa czy anachroniczna dla współczesnego czytelnika?
Recenzja filmu „Nad Niemnem”
Tło historyczne „Nad Niemnem”
Charakterystyka ziemiaństwa w „Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa – notatka szkolna
Interpretacja tytułu powieści „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako epopeja
Narracja „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna
Problematyka „Nad Niemnem”
Kompozycja „Nad Niemnem”
Główne wątki w „Nad Niemnem”
Czas i miejsce akcji w „Nad Niemnem”
Geneza „Nad Niemnem”
Skrócony plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Streszczenie „Nad Niemnem”