2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nad Niemnem

2l.pl / Kompozycja „Nad Niemnem”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Powieść Orzeszkowej „Nad Niemnem” składa się z trzech tomów. Poszczególne części zostały zbudowane z zachowaniem symetrii. W pierwszym złożonym z sześciu rozdziałów autorka wprowadza czytelnika w świat Korczyna i przedstawia jego mieszkańców. Wspomina o nieszczęśliwym związku Justyny i Zygmunta, losach małżeństwa Benedykta i Emilii oraz historii rodu Korczyńskich. Do Korczyna powracają ze szkół Witold i Leonia, na imieninach pani Emilii poznajemy zainteresowanego panną Orzelską Różyca. Dziewczyna jednak poznaje Jana Bohatyrowicza i na grobie Jana i Cecylii poznaje historię jego rodu.


Drugi tom liczy pięć rozdziałów. Poznajemy w nim Olszynkę Kirłów, a następnie dowiadujemy się o żądaniu Darzeckiego spłaty posagu jego żony, kłótni Witolda i Benedykta oraz staraniach Zygmunta o nawiązanie z Justyną kontaktów. Justyna jednak woli pomagać Bohatyrowiczom przy żniwach. Wraz z Janem udaje się na powstańczą mogiłę i dowiaduje się o historii powstania zostaje także zaproszona na ślub w zaścianku. Tom trzeci także posiada pięć rozdziałów. Poznajemy w nim losy Andrzejowej Korczyńskiej i jej syna Zygmunta. Głównym wydarzeniem jest wesele Franciszka Jaśmonta i Elzuni. Na nim dochodzi do spotkania Marty i Anzelma, a Jan i Justyna wyznają sobie miłość. Witold godzi się z ojcem, a ten kończy konflikt z bohatyrowickim zaściankiem i udaje się wraz z Justyną do Anzelma.
Główną zasadą kompozycyjną „Nad Niemnem” jest schemat konfrontacji dwóch światów oraz schemat epizodu z biografii bohatera określający jego dalsze losy. Schemat epizodu zaważył na wyborze przestrzeni czasowej i postaniu bohaterów w sytuacji wyboru dalszej drogi życiowej (Benedykt godzi się z Bohatyrowiczami i zbliża do syna, Andrzejowa wyzbywa się złudzeń o Zygmuncie, Justyna decyduje się na zamążpójście za Jana, Marta po latach spotyka Anzelma). Postawy poszczególnych bohaterów i społeczności są spolaryzowane. Na kompozycję złożyła się ponadto rola dialogu w rozwoju akcji, a także przebieg łączenia poszczególnych partii dialogowych.  Dowiedz się więcej
Bibliografia – „Nad Niemnem”
Najważniejsze cytaty w „Nad Niemnem”
Opis przyjęcia imieninowego pani Emilii
Motyw arkadii w „Nad Niemnem”
Motyw szczęśliwej pary kochanków w „Nad Niemnem”
Motyw kobiety w „Nad Niemnem”
Motyw wesela w „Nad Niemnem”
Obraz Korczyna w „Nad Niemnem” (motyw dworku)
Idee pozytywistyczne w „Nad Niemnem” (praca u podstaw, praca organiczna)
Apoteoza pracy w „Nad Niemnem”
Symbolika dwóch mogił w „Nad Niemnem”
Motyw dworku w „Nad Niemnem”
Pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu w „Nad Niemnem”
„Mała ojczyzna” w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Wieś i dwór w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Obraz Niemna w powieści Orzeszkowej
Rola przyrody w „Nad Niemnem”
Konflikt pokoleniowy między Andrzejową a Zygmuntem Korczyńskim
Echa powstania styczniowego w „Nad Niemnem”
Związek Benedykta i Emilii
Motyw miłości w „Nad Niemnem”
Legenda o Janie i Cecylii
Bohatyrowicze – opis zaścianka
„Nad Niemnem” – charakterystyka bohaterów
Emilia Korczyńska – charakterystyka
Justyna Orzelska – charakterystyka
Jan Bohatyrowicz – charakterystyka
Benedykt Korczyński – charakterystyka
Konflikt Bohatyrowiczów z Korczynem
Konflikt pokoleniowy między Witoldem a Benedyktem
Praca miernikiem wartości człowieka w „Nad Niemnem”
Rola powstania styczniowego w życiu bohaterów „Nad Niemnem”
Model wychowania młodego pokolenia w „Nad Niemnem”
Kontrast jako zasada prezentowania bohaterów w „Nad Niemnem”
Ocena społeczeństwa polskiego w „Nad Niemnem”
Jakie kryteria oceny człowieka proponuje Orzeszkowa w „Nad Niemnem”?
Powieść „Nad Niemnem” żywa czy anachroniczna dla współczesnego czytelnika?
Recenzja filmu „Nad Niemnem”
Tło historyczne „Nad Niemnem”
Charakterystyka ziemiaństwa w „Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa – notatka szkolna
Interpretacja tytułu powieści „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako epopeja
Narracja „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna
Problematyka „Nad Niemnem”
Kompozycja „Nad Niemnem”
Główne wątki w „Nad Niemnem”
Czas i miejsce akcji w „Nad Niemnem”
Geneza „Nad Niemnem”
Skrócony plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Streszczenie „Nad Niemnem”