2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nad Niemnem

2l.pl / Skrócony plan wydarzeń „Nad Niemnem”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

1. Powrót Marty Korczyńskiej i Justyny Orzelskiej z kościoła.
2. Rozmowy w salonie państwa Korczyńskich.
3. Historia rodziny Korczyńskich.
4. Skutki powstania styczniowego.
5. Konflikt z Bohatyrowiczami.

6. Przyjęcie imieninowe pani Emilii.
7. Rozmowa Justyny z Janem Bohatyrowiczem podczas spaceru.
8. Wizyta Justyny w Bohatyrowiczach.
9. Wyprawa Justyny z Janem i Anzelmem na grób Jana i Cecylii.
10. Wizyta Teofila Różyca w Olszynce.


11. Żądanie Darzeckiego spłaty posagu żony.
12. Kłótnia Witolda z Benedyktem.
13. Udział Justyny w bohatyrowickich żniwach.
14. Odwiedziny Witolda u Anzelma Bohatyrowicza.
15. Wyprawa Justyna i Jana do powstańczej Mogiły.
16. Wizyta Justyny u Anzelma.
17. Zapowiedź zaręczyn Różyca.
18. Historia Andrzejowej Korczyńskiej.
19. Zygmunt Korczyński jako niespełniony artysta i kobieciarz.
20. Eskalacja konfliktu między Benedyktem a Witoldem.

21. Odrzucenie przez Justynę propozycji „miłosnego trójkąta”.
22. Ślub Franciszka Jaśmonta i Elżuni.
23. Pojednanie Witolda i Benedykta.
24. Pogodzenie zaścianka i Korczyna.
25. Wyznanie miłości pomiędzy Janem i Justyną.
26. Poinformowanie korczyńskiego towarzystwa przez Justynę o zaręczynach z Jankiem.
27. Wizyta Benedykta i Justyny w Bohatyrowiczach.  Dowiedz się więcej
Bibliografia – „Nad Niemnem”
Najważniejsze cytaty w „Nad Niemnem”
Opis przyjęcia imieninowego pani Emilii
Motyw arkadii w „Nad Niemnem”
Motyw szczęśliwej pary kochanków w „Nad Niemnem”
Motyw kobiety w „Nad Niemnem”
Motyw wesela w „Nad Niemnem”
Obraz Korczyna w „Nad Niemnem” (motyw dworku)
Idee pozytywistyczne w „Nad Niemnem” (praca u podstaw, praca organiczna)
Apoteoza pracy w „Nad Niemnem”
Symbolika dwóch mogił w „Nad Niemnem”
Motyw dworku w „Nad Niemnem”
Pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu w „Nad Niemnem”
„Mała ojczyzna” w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Wieś i dwór w powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem”
Obraz Niemna w powieści Orzeszkowej
Rola przyrody w „Nad Niemnem”
Konflikt pokoleniowy między Andrzejową a Zygmuntem Korczyńskim
Echa powstania styczniowego w „Nad Niemnem”
Związek Benedykta i Emilii
Motyw miłości w „Nad Niemnem”
Legenda o Janie i Cecylii
Bohatyrowicze – opis zaścianka
„Nad Niemnem” – charakterystyka bohaterów
Emilia Korczyńska – charakterystyka
Justyna Orzelska – charakterystyka
Jan Bohatyrowicz – charakterystyka
Benedykt Korczyński – charakterystyka
Konflikt Bohatyrowiczów z Korczynem
Konflikt pokoleniowy między Witoldem a Benedyktem
Praca miernikiem wartości człowieka w „Nad Niemnem”
Rola powstania styczniowego w życiu bohaterów „Nad Niemnem”
Model wychowania młodego pokolenia w „Nad Niemnem”
Kontrast jako zasada prezentowania bohaterów w „Nad Niemnem”
Ocena społeczeństwa polskiego w „Nad Niemnem”
Jakie kryteria oceny człowieka proponuje Orzeszkowa w „Nad Niemnem”?
Powieść „Nad Niemnem” żywa czy anachroniczna dla współczesnego czytelnika?
Recenzja filmu „Nad Niemnem”
Tło historyczne „Nad Niemnem”
Charakterystyka ziemiaństwa w „Nad Niemnem”
Eliza Orzeszkowa – notatka szkolna
Interpretacja tytułu powieści „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako epopeja
Narracja „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna
Problematyka „Nad Niemnem”
Kompozycja „Nad Niemnem”
Główne wątki w „Nad Niemnem”
Czas i miejsce akcji w „Nad Niemnem”
Geneza „Nad Niemnem”
Skrócony plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Streszczenie „Nad Niemnem”