2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Znaczenie Starego Testamentu

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

„Stary Testament” na swych stronicach opisuje dzieje powstania świata i człowieka, a także losy Izraela przed narodzeniem Chrystusa. Zawierają proroctwa, pochwalne i dziękczynne psalmy, księgi mądrościowe, a także przemyślenia dotyczące stosunku człowieka i Boga. Pisma powstawały przez wiele wieków odzwierciedlając jeszcze starszą tradycję przekazywaną ustnie i miały wielu autorów, którzy zostali natchnieni przez Boga.

Z ksiąg „Starego Testamentu” dowiadujemy się jak powstał świat i jak Bóg umiłował naród Izraela. Przedstawia koleje tego ludu, które odczytywane w sposób alegoryczny odnoszą się do całej ludzkości. Zawiera podstawowe nakazy moralne, w tym kluczowy dla wszystkich wierzących „Dekalog”. Pismo Święte pokazuje jak żyć w zgodzie z Bogiem, by zasłużyć na jego nagrodę, miłość i opiekę.


„Stary Testament” składa się z czterdziestu sześciu ksiąg. Pośród poszczególnych tekstów odnajdziemy wiele literackich gatunków, które wpłynęły na rozwój literatury. Późniejsi twórcy sztuki wykorzystywali zaprezentowane formy literackie, ale też czerpali z wielkiej skarbnicy motywów, symboli czy związków frazeologicznych, które na stałe weszły do języka. W kolejnych epokach nie tylko literaci nawiązywali i przetwarzali biblijny język, symbolikę i ponadczasowe motywy. Biblijne nawiązania pojawiają się licznie w malarstwie, rzeźbie, ale także we współczesnych utworach muzycznych.

Dla wierzących jest „Stary Testament” nieodrodną częścią Biblii, z której czerpią nakazania moralne, wiarę w wszechmogącego Boga, wizję świata poddanego boskiemu planowi. Stanowi on niepowtarzalną podstawę europejskiej kultury, zarówno w wymiarze artystycznym, jak i etycznym pokazując jak odróżnić dobro od zła.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie