2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Biblia jako dzieło literackie

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Dla wszystkich wierzących wyznawców judaizmu, islamu czy członków wspólnoty chrześcijańskiej Biblia to przede wszystkim „Pismo Święte” natchnione przez Boga zawierające przykazania jak należy żyć i jakimi wartościami kierować się w życiu. Jednak Biblię interpretować można również jako tekst literacki – jeden z najstarszych i najbardziej na świecie znanych.

O literackości Biblii świadczy styl artystyczny, jakim została napisana. Chociaż pisało ją wielu twórców niemal każdy z nich starał się swej wypowiedzi nadać określony artystyczny kształt. Mamy więc fragmenty „suche” wyliczające na przykład członków rodu Izraela, ale mamy fragmenty o wysokim poziomie liryki, napisane kunsztownym językiem z zastosowaniem środków artystycznych.


Biblia stanowi skarbnicę gatunków literackich. Późniejsi twórcy często się na nich wzorowali. Wśród wielu form należy wyróżnić psalmy, hymny, przypowieści, listy, kazania, lamentacje, modlitwy, pieśni, aforyzmy, ewangelie („Księga Przysłów”) i wiele innych. Wpłynęły one na kształtowanie się późniejszej literatury. Także styl biblijny przeniknął do późniejszych utworów, często był trawestowany lub naśladowany. Fragmenty biblijne tłumaczyli wybitni poeci nadając im uwspółcześniony wymiar („Psałterz Dawidów” Kochanowskiego, tłumaczenia Staffa, Miłosza).

„Pismo Święte” stało się także źródłem olbrzymiej ilości nawiązań, toposów i motywów. Pojawiały się one i pojawiają do dziś w dziełach literackich. Nieśmiertelne motywy (motyw Hioba, motyw syna marnotrawnego, motywy maryjne, pasyjne i apokaliptyczne) w późniejszych epokach wciąż były wykorzystywane i przetwarzane zarówno w liryce, jak i w prozie.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie