2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Dla ludzi wierzących, wychowanych w tradycji judaistycznej, muzułmańskiej czy chrześcijańskiej Biblia stanowi przede wszystkim „Pismo Święte”, natchnione przez Boga i zawierające jego prawa i nakazy życia. „Nowy Testament” przynosi dla chrześcijan „Dobrą Nowinę” pokazuje odkupienie grzechów ludzkości przez Jezusa i zapowiada zmartwychwstanie.

Jednak Biblia może być czytana na wiele innych sposobów. Filolodzy, historycy czy archeolodzy inaczej podchodzą do tekstów biblijnych. Historyk i archeolog poszukiwać będzie źródeł o dawnej kulturze i życiu Bliskiego Wschodu – powstawaniu państw, wojen, kształtowaniu się cywilizacji. Wiele odkryć archeologicznych opiera się na przekazach starotestamentowych i świadczy o ich autentyczności.


Dla literatów, ale też dla każdego czytelnika Biblia stanowić może jedyny w swoim rodzaju literacki tekst. Zawiera w sobie kilkadziesiąt gatunków i form, obfituje w fragmenty o wielkim walorze artystycznym. Ponadto biblia jest skarbnicą toposów i motywów, które przenikają światową kulturę, dlatego sprawne poruszanie się w świecie sztuki i literatury nie jest możliwe bez choćby powierzchownej znajomości „Pisma Świętego”.

Ludzie niewierzący także kierują się w swym życiu określoną moralnością. Nie wierząc w Boga nie muszą odrzucać nakazów biblijnych, głównie „Dekalogu”, który stanowi podstawowy kodeks zachowania etycznego szanownego powszechnie niezależnie od kręgu kulturowego. Biblia przenika język, którym posługujemy się na co dzień, dlatego świadome posługiwanie się nim wymaga poznania biblijnych frazeologizmów, symboliki i zwrotów.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie