2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Biblia jako źródło kultury europejskiej

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Biblia, Pismo Święte, to zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku, uznawanych przez Żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Ale taka definicja jest zapewne każdemu znana. Można powiedzieć coś więcej, iż Biblia to dzieło niezmiernie zróżnicowane, znaleźć w niej można wiele gatunków i rodzajów literackich. Pismo Święte jest źródłem kultury europejskiej. Z niej właśnie wywodzą się wątki fabularne, symbole, modele postaw ludzkich. Jest to także świetne źródło związków frazeologicznych (tzw. biblizmów).


Biblia była i jest inspiracją dla artystów. Podobnie jak w mitach, tak i w Biblii zawarte są prawzory ludzkich doznań, zachowań, postaw. Czy wobec tego - biorąc historie biblijne za źródła wiedzy, ufając ich prawdziwości, rzetelnemu przekazowi i sile oddziaływania - możemy uznać je za źródła ponadczasowe? Moim zdaniem zdecydowanie Biblia stanowi ponadczasowy fundament kultury europejskiej.

Biblia bezsprzecznie zawiera prawdy ponadczasowe i jest silnym fundamentem europejskiej kultury. Oprócz prawd wiary, historii powstania ludzkości i świata, dostajemy również porcję wspomnianych już archetypów, motywów, inspiracji dla sztuki, reminiscencji, a także wiele związków frazeologicznych (biblizmów), np. Sodoma i Gomora – miejsce rozpusty i rozwiązłości, braku zasad moralnych, wieża Babel – niemożność porozumienia się czy ciemności egipskie - ciemność zupełna, całkowita. Biblia wzbogaca nas o prawdy ponadczasowe, wiecznie aktualne, choć nie do końca potwierdzone.
Ponadto Biblia jest wyznacznikiem pewnych norm moralnych, obyczajowych i społecznych, poza tym, daje nam wiedzę o świecie, ludziach i także o języku, które istniały przed Chrystusem. Z pewnością na wielu z nas omawiane źródło wiedzy i kultury wywiera wpływ, czy to w mniejszym, czy większym stopniu. Jest wpisane w historię ludzkości i zawiera często pocieszające informację dla współczesnego człowieka, który na każdym kroku zmaga się z łamaniem zasad moralnych, norm społecznych czy obyczajowych. Biblia stanowi więc drogowskaz i niesie nam pocieszenie w zagmatwanym świecie.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie