2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Psalm jako gatunek

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Gatunek psalmu nawiązuje do dawnego odtwarzania słów biblijnych, którym często towarzyszyła muzyka. Słowo „psalmus” po łacinie znaczy tyle co śpiew i trącanie strun instrumentu o nazwie „psalterion”. Psalm bezpośrednio wywodzi się z hebrajskich pieśni modlitewno-hymnicznych. Psalm to rodzaj pieśni religijnej o podniosłym, uroczystym charakterze. Adresatem pieśni jest zazwyczaj Bóg. Wśród licznych psalmów możemy wyróżnić: dziękczynne, błagalne, pokutne, prorocze, pochwalne, patriotyczne, żałobne.

W Biblii odnajdujemy zbiór stu pięćdziesięciu psalmów („Księga Psalmów”), które powstawały od XI do III wieku p.n.e. Mają one różnorodny charakter: pochwalny, dziękczynny, błagalny, pokutny, żałobny, proroczy. Tradycyjnie przypisuje się ich autorstwo królowi Izraela Dawidowi. Ze względu na swój poetycki charakter były one tłumaczone przez wielu późniejszych poetów. W polskiej tradycji za najlepsze transformacje biblijnych pieśni uchodzi „Psałterz Dawidów” Jana Kochanowskiego, a także przekłady Leśmiana, czy współczesne Czesława Miłosza. Na stałe psalmy weszły do chrześcijańskiego obrządku liturgicznego. Muzykę do psalmów komponowali: O. di Lasso, G.P. da Palestrina, M. Gomółka, F. Schubert, F. Liszt, I. Strawinski, P. Honegger, K. Penderecki i inni.


Zbiór psalmów, przeznaczonych do odśpiewania na danym nabożeństwie, nazywa się psalmodią. Fabuła jest uschematyzowana i uboga w realia. Interpretacja utworu wymaga przejścia od znaczenia dosłownego do znaczenia alegorycznego lub symbolicznego.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie