2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Podział ksiąg biblijnych

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Biblia, czyli „Pismo Święte” składa się z dwóch części – „Starego Testamentu” i „Nowego Testamentu”. Pierwsza liczy czterdzieści sześć ksiąg. Powstawały one od XIII do I wieku p.n.e. Początek stanowi Pięcioksiąg Mojżeszowy (Tora, czyli Prawo), składający się z: „Księgi Rodzaju”, opisującej w pierwszych rozdziałach powstanie świata i człowieka, „Księgi Wyjścia”, „Księgi Kapłańskiej”, „Księgi Liczb” oraz „Księgi Powtórzonego Prawa”.

Po nich następują księgi historyczne, następnie księgi mądrościowe (w tym „Księga Hioba” i „Księga Psalmów”). „Stary Testament” kończ księgi prorockie. Trzeba zaznaczyć, że kanon ksiąg biblijnych różni się między różnymi wyznaniami. Stary Testament chrześcijan wygląda nieco inaczej niż Biblia Hebrajska, różni je układ oraz brak w kanonie hebrajskim fragmentów deuterokanonicznych. Podobnie protestanci odrzucają księgi deuterokanoniczne.


Z kolei „Nowy Testament” składa się z dwudziestu siedmiu ksiąg, które powstały w drugiej połowie I wieku po narodzeniu Chrystusa. Odzwierciedlają one miłość Boga wobec wszystkich ludzi, a jej największym dowodem jest oddanie życia przez syna bożego na krzyżu za grzechy ludzkości.

Na „Nowy Testament” składają się przede wszystkim cztery ewangelie: Św. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana). Są to teksty uczniów Chrystusa, którzy ukazują jego biografię oraz szczegóły nauczania Mesjasza. Po ewangeliach odnajdujemy „Dzieje Apostolskie” traktujące o działalności apostołów, listy, a także „Apokalipsę św. Jana” zapowiadającą boży sąd nad ludzkością.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie