2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Przekłady Biblii

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Podstawowym przekładem „Starego Testamentu” na język grecki, który stanowi podstawę późniejszych wydań łacińskich jest dokonana w III i II wieku p.n.e. „Septuaginta” (z greckiego „siedemdziesięciu”), której dokonali zhellenizowani Żydzi. Chrześcijaństwo korzystało z tego przekładu do VII wieku. Pierwszy przekład kanoniczny Biblii pochodzi z IV wieku n.e. – to „Wulgata” (z łacińskiego „vulgatus” – powszechny) św. Hieronima, dokonany z hebrajskiego na polecenie papieża Damazego przez św. Hieronima między 366 a 384 rokiem. Sobór trydencki z XVI w. uznał go tekst autentyczny i kanoniczny.

Od czasów Marcina Lutra zaczęły pojawiać się przekłady na języki narodowe. Sprzyjało to tym samym rozwojowi piśmiennictwa narodowego. Najstarszy polski przekład to „Biblia królowej Zofii” z języka czeskiego z XV wieku, zwana też „Biblią szaroszpatacką” (od nazwy biblioteki kolegium kalwińskiego w Srospatak na Węgrzech, gdzie znajdował się tekst od 1708 roku). Powstała z inicjatywy żony Władysława Jagiełły – Zofii Holszańskiej. Stanowi ona jeden z najważniejszych zabytków piśmiennictwa polskiego.


Kolejnym przekładem była „Biblia Leopolity” (pierwszy drukowany polski przekład całej Biblii) z 1561 roku. Przekładu, prawdopodobnie w oparciu o Wulgatę, dokonał ksiądz Jan Leopolita (Jan Nicz) ze Lwowa. Bardziej znana jest „Biblia Jakuba Wujka” (przekład wykonany przez jezuitę, ks. Jakuba Wujka) z 1599 roku.

Znane są także przekłady protestanckie – Biblie: brzeska, czyli radziwiłłowska (z 1563 roku) stworzona w środowisku kalwińskim, nieświeska (1572, przekład ariańsko-socyniański), gdańska (1632, tłumaczenie protestanckie). Obecnie najbardziej rozpowszechniona jest mająca pięć wydań „Biblia Tysiąclecia” (1965) – przekład dokonany z inicjatywy zakonu benedyktynów z Tyńca z języków oryginalnych.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie