2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Biblia

2l.pl / Przypowieść o robotnikach w winnicy

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

„Przypowieść o robotnikach w winnicy” odnajdujemy w ewangelii św. Mateusza – Mk 20, 1-16. Parabola opowiada o pewnym gospodarzu, który pragnął rankiem zatrudnić w swej winnicy robotników. Umówił się z nimi, że będzie im płacił jednego denara dziennie i wysłał ich do winnicy. Gdy wyszedł o trzeciej ujrzał na rynku innych bezczynnych robotników – obiecał im także denara i wysłał do winnicy. Podobnie uczynił o szóstej i dziewiątej. Także o jedenastej, gdy ujrzał kolejnych bezrobotnych – najął ich. Wieczorem nakazał swemu zarządcy by wypłacił obiecaną kwotę zaczynając od ostatnich robotników. Ci, którzy w pocie czoła pracowali cały dzień myśleli, że otrzymają większą zapłatę, jednak właściciel zrównał ich zarobki z innymi. Podkreślił, że przecież zobowiązali się pracować za denara cały dzień. Jest wolny w rozporządzaniu swym majątkiem i dobrocią. Na koniec czytamy: „Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.


Gospodarza możemy przyrównać do Boga i królestwa niebieskiego, a tematem przypowieści jest boska sprawiedliwość. Rzeczywiście, patrząc logicznie, robotnicy którzy pracowali cały dzień powinni otrzymać wyższą zapłatę niż ci, którzy pracowali godzinę. Jednak gospodarz nie krzywdziu ich – wypłaca tyle, na ile się umówili. Nie kieruje się czystym rachunkiem, a swą dobrocią, którą pragnie podzielić się z innymi. Jego poczucie sprawiedliwości wydaje się niepojęte, tak jak czasem mniepojęte wydaje się poczucie sprawiedliwości Boga.
Jezus przekonuje, że nie należy zazdrościć innym, że mają więcej, choć nie wkładają w to tyle pracy co inni. Bóg pragnie obdarzyć łaskami wszystkich, dać ludziom nawet więcej niż sobie na to zasłużyli. Wierzący powinni cieszyć się, gdy innych spotyka dobro, a nie zazdrościć im szczescia. opisaną sytuację można także odnieść do zbawienia. Pierwszymi robotnikami będą ludzie, którzy całe życie żyli w umiłowaniu Boga, zaś ostatni to grzesznicy, którzy nawrócili się przed śmiercią – oni także dostąpią bożej łaski, mimo że nie włożyli w to tyle trudu co pozostali. Jezus przekonuje, że Bóg jest wielki, kocha wszystkich ludzi i chce aby wszyscy dostąpili szczęśliwości życia w Niebie.  Dowiedz się więcej
Biblia – bibliografia
Motyw syna marnotrawnego w Biblii
Motyw apokalipsy w Biblii
Portrety kobiety w Biblii
Motyw Hioba w literaturze staropolskiej
Stylizacja biblijna
Nawiązania do Nowego Testamentu
Znaczenie Starego Testamentu
Biblijny obraz Boga
Biblia jako źródło inspiracji dla artystów
Stworzenie świata i człowieka według Biblii
Ewangelia jako gatunek literacki
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Biblia jako dzieło literackie
Symbolika biblijna – opracowanie
Biblia – różnorodność gatunkowa
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako źródło wartości dla współczesnego człowieka
Czy człowiek współczesny powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych?
Hymn o miłości św. Pawła – opracowanie
Biblia jako źródło kultury europejskiej
Psalm jako gatunek
Podział ksiąg biblijnych
Przekłady Biblii
Przypowieść o zaginionej owcy
Przypowieść o talentach
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Przypowieść o synu marnotrawnym
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Przypowieść jako gatunek
Przypowieść o siewcy
Apokalipsa św. Jana – opracowanie
Kazanie na Górze – opracowanie
„Lamentacje” w Biblii
Pieśń nad Pieśniami – opracowanie
Księga Psalmów – opracowanie
Księga Izajasza – opracowanie
Księga Koheleta – opracowanie
Księga Hioba – opracowanie
Ofiara Abrahama – opracowanie
Księga Rodzaju – opracowanie
Biblia – historia powstania
Biblia – wprowadzenie