2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Motyw wsi

2l.pl / Motyw wsi - literatura przedmiotowa

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

1. Abramowska J., Jan Kochanowski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
2. Bachórz J., Bolesław Prus. [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. Pozytywizm., Wydawnictwo SMS, Bochnia 2006.
3. Bachórz J., Wieś. [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku. Wrocław, Ossolineum, 1991, s.1025 – 1028.
4. Burkot S., Proza powojenna 1945 – 1987, WSiP, Warszawa 1991, s. 333 – 347 (Konopielka).
5. Chrzanowski M., Poznański J., Tarkowski S., Reymont Władysław Stanisław, „Chłopi”, [w:] Opracowania lektur dla liceów, Warszawa 2002, s. 264.

6. Chrzanowski M., Poznański J., Tarkowski S., Wyspiański Stanisław, „Wesele”, [w:] Opracowania lektur dla liceów, Warszawa 2002, s. 234.
7. Drabarek B., Falkowski J., Rowińska I., Szkolny słownik motywów literackich, Wydawnictwo KRAM, Warszawa 1998, hasło: wieś.
8. Epoki literackie. Od antyku do współczesności, red. M. Hanczakowski, M. Kuziak, A. Zawadzki, B. Żynis, Wydawnictwo PPU „PARK”, Bielsko-Biała 2003.
9. Hutnikiewicz A., Młoda Polska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
10. Hutnikiewicz A. Żeromski, PWN, Warszawa 1987, str. 214 – 215.


11. Lipski J.J., Wstęp [w:] Jan Kasprowicz, Poezje wybrane, Czytelnik, Warszawa 1959, str. 5 – 18.
12. Literackie wizje i re-wizje, praca zbior. pod red. M. Stępnia i W. Waleckiego, WSiP, Warszawa 1980, str. 133 – 152.
13. Łanowski J., Wstęp, [w:] Sielanka grecka, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1953.
14. Matawowska Z., Epicki obraz pracy chłopskiej w powieści, „Polonistyka” 1968, nr 1.
15. Mazan B., Wstęp [do:] Szkice węglem Henryka Sienkiewicza, Ossolineum, Wrocław 1988.
16. Nosowska D., Leksykon motywów literackich, Wydawnictwo „Park”, Bielsko-Biała 2004, hasło: wieś.
17. Nowakowski J., Opracowanie [w:] Wyspiański S., Wesele, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław, 1984.
18. Pigoń S., Wstęp [do:] Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Ossolineum, Wrocław 1980.
19. Polańczyk D., II i IV część „Dziadów” Adama Mickiewicza, Biblioteczka Analiz, Literackich, Lublin 1997.
20. Rurawski J., Władysław Reymont, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977, str. 267 – 310.
21. Seweryn S., Wstęp [w:] Żeńcy Szymonowic Sz., Warszawa 1948.
22. Sobótki, [w:] Encyklopedia Popularna PWN, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998, s. 789.
23. Solecki W., Mikołaj Rej „Krótka rozprawa”, „Zwierzyniec”, „Żywot człowieka Poczciwego”, Jota, Warszawa 1991.

24. Szczerbicka- Ślęk L., Opracowanie, [w:] J. Kochanowski, Pieśni, oprac. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1998, s. XLIII – LIX.
25. Tomkowski J., Literatura polska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993.
26. Wójcicki J., Przypisy, [w:] Bukoliki, Czytelnik, Warszawa 1998.
27. Zawiślan D., Wstęp [w:] Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Czytelnik, Warszawa 1967.
28. Ziejka F. Wstęp, [w:] Chłopi, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1991.
29. Ziejka F.,Chłop. [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, Ossolineum, Wrocław 1991, s. 134 – 136.
30. Ziejka F., Chłopi, [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. Młoda Polska., Wydawnictwo SMS, Bochnia 2006, s.270 – 306.
31. Ziomek J., Renesans, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
32. Żabski T., Opracowanie [w:] Prus B., Placówka, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1987.
33. Żeleński (Boy) T., Plotka o „Weselu” Wyspiańskiego, [w:] Wyspiański S., Wesele, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.
34. Żmigrodzka M., Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, Wydawnictwo Literackie PAN, Kraków 1975.  Dowiedz się więcej
Motyw wsi - wprowadzenie
Motyw wsi w literaturze
Motyw wsi w malarstwie
Motyw wsi - literatura podmiotowa
Motyw wsi - literatura przedmiotowa
Motyw wsi - tematy wypracowań
Motyw wsi - propozycje wstępów
Motyw wsi - propozycje zakończeń