2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Motyw zbrodni

2l.pl / Motyw zbrodni - wprowadzenie

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Aby uporządkować swoje życie ludzie od wieków określali zasady postępowania i kodeks moralny, który obowiązywał wszystkich. W zależności od kręgu kulturowego grupy społeczne przyjmowały inne wartości za najistotniejsze, jednak w wielu systemach pewne zasady powtarzały się, stając się uniwersalnymi, a ich złamanie naruszało społeczno - etyczny ład. Zawsze jednak znalazły się jednostki, które skutecznie usiłowały ten porządek złamać, popełniając występki, przestępstwa, a nawet dopuszczając się zbrodni.

Pisarze różnych epok podejmowali się wyjaśnienia przyczyn wkroczenia ich bohaterów literackich na drogę zła, pobudzenia i uwolnienia pierwiastka zła, tkwiącym w każdym z nas. Często analizowali motywację przestępców, analizowali stan ich duszy przed i po popełnieniu zbrodni. Dzięki temu powstało wiele szczegółowych portretów zbrodniarzy, których postępowanie było potępiane, a w nielicznych wypadkach usprawiedliwiane.  Dowiedz się więcej
Motyw zbrodni - wprowadzenie
Motyw zbrodni w literaturze
Motyw zbrodni w filmie
Motyw zbrodni - literatura podmiotowa
Motyw zbrodni - literatura przedmiotowa
Motyw zbrodni - tematy wypracowań
Motyw zbrodni - propozycje wstępu
Motyw zbrodni - propozycje zakończenia