2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Motyw zbrodni

2l.pl / Motyw zbrodni - literatura przedmiotowa

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

1. Chrzanowski M., Poznański J., Tarkowski S., Opracowania lektur dla liceów i innych szkół średnich, Wydawnictwo Skrypt, Warszawa 2004.
2. Cykowska M., „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, Rożak, Gdańsk 1994.
3. Fluchre H., Szekspir dramaturg elżbietański, tłum. V. Komorowska, Warszawa 1965, s. 327-344.
4. Golec Ł., Zbrodnia i kara, [w:] Matura, język polski, Wydawca Newsweek Polska, Warszawa 2005.
5. Gondowicz J., Zbrodniarz, niewolnik labiryntu, [w:] tegoż, Dostojewski Fiodor. Zbrodnia i kara, Świat Książki, Warszawa 2000.

6. Goraj J., Jak omawiać Zbrodnię i karę, [tu:] Rodion Raskolnikow na rozdrożach ideologii, [w:] „Polonistyka”, 1996, nr 7.
7. Goraj J., Jak omawiać Zbrodnię i karę, [tu:] Rodion Tajemnica rodzenia się człowieka w człowieku, [w:] „Polonistyka”, 1996, nr 7.
8. Harbage A., Posłowie do Makbeta, [w:] Krzysztof Mrowcewicz. Przeszłość to dziś.: Stentor, Warszawa 2002, wydanie I, część 2.
9. Helsztyński S., „Hamlet” Wiliama Szekspira, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1969.
10. Katyń. Relacje, wspomnienia, publicystyka, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1989.


11. Komorowski J., Makbet Williama Shakespeare’a, WSiP, Warszawa 1995.
12. Kosiek T., Skrzypek Ł., i inni, Słownik motywów literackich, [tu:] Cierpienie, Dom, Śmierć, Wina i odpowiedzialność, Zbrodnia, Wydawnictwo GREG, Kraków, 2004.
13. Kozicka D., Siwiec M., Słownik bohaterów literackich, PPU PARK, Bielsko- Biała 2004.
14. Krall Hanna. Dowody na istnienie, [w:] Most. Matura wewnętrzna. Przewodnik dla licealistów., oprac. Marzanna Leociak i in., Wydawnictwo Stentor , Warszawa 2004.
15. Krassowski M., Zbrodnia i kara, [w:] „Wiadomości kulturalne”, 1996 nr 31 s. 10.
16. Lementowicz U., „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2001.
17. Łopata A., Człowiek i kat w perspektywie historycznej i uniwersalnej w świetle powieści Kazimierza Moczarskiego „Rozmowy z Katem”. „Język Polski w Szkole Średniej”. Zeszyt 3 (1990-1991), s. 20-27.
18. Mackiewicz (Cat) S., Zbrodnia i kara. [w:] tegoż, Dostojewski, Wydawnictwo Puls, Londyn 1992.
19. Mossakowski P., Pachnidło, [w:] „Gazeta Wyborcza”, 12 stycznia 2007.
20. Miłkowski T., Termer J., Leksykon lektur szkolnych, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1993, hasła: Dostojewski str. 66-68, Krall str. 136., Moczarski str. 183, Szekspir str. 290-293.
21. Nosowska D., Leksykon motywów literackich, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2004, s. 128-131.
22. Polańczyk D., Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 1998.
23. Polańczyk D., „Makbet” Williama Szekspira, Wydawnictwo Biblios, Lublin 2008.

24. Przybylski R., Dostojewski i nowożytne idee [w:] tegoż, Dostojewski i przeklęte problemy: od biednych ludzi do Zbrodni i kary, Warszawa 1964, s.19 – 21.
25. Pospieszyl K., Psychopatia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000.
26. Smaga J., Wstęp, [w:] F. Dostojewski, Zbrodnia i kara”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.
27. Szerer M., Z historii zbrodni i kary jako tematu literackiego w I połowie XIX wieku, „Życie Literackie”, 1976, s. 7-8
28. Szkolny słownik motywów literackich, pod. red. B. Drabarek, J. Falkowskiego, I. Rowińskiej, Wydawnictwo Kram, Warszawa 2003, hasła: kat str. 156, przemiana str.351, samotność str. 401, zbrodnia/zbrodniarz str. 508.
29. Tomkowski J., Literatura powszechna Jana Tomkowskiego, Print Shops Prego, Warszawa 1995.
30. Tomkowski J., Literatura polska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993.
31. Tretiak A., Wstęp [tu:] Zasadniczy problem tragedii. Charakterystyka Makbeta i Lady Makbet, [w:] W. Szekspir, Makbet, Biblioteka Narodowa, 1927, seria 2 nr 16, s XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI.
32. Wyka K., „Pan Tadeusz”. Studia o poemacie i tekście, Warszawa 1964, s. 30 – 32.
33. Zgorzelski, Cz., O sztuce poetyckiej Mickiewicza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976, s. 77-88, 176-185, 199-218.
34. Żabski T., Słownik literatury popularnej, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1997, hasło: Powieść kryminalna, s. 319.  Dowiedz się więcej
Motyw zbrodni - wprowadzenie
Motyw zbrodni w literaturze
Motyw zbrodni w filmie
Motyw zbrodni - literatura podmiotowa
Motyw zbrodni - literatura przedmiotowa
Motyw zbrodni - tematy wypracowań
Motyw zbrodni - propozycje wstępu
Motyw zbrodni - propozycje zakończenia