2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Balladyna

2l.pl / „Balladyna” jako antybaśń i antydramat

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Słowacki przy pisaniu „Balladyny” sięgając po różne konwencje literackie, nie tylko naśladował je ale również twórczo przekształcał. Celem jego zabiegów była ironiczna polemika z zastaną konwencją i rozsadzenie jej ram. Tym sposobem „Balladyna” stała się antybaśnią i antydramatem.

Poeta pisząc tragedię łamie zasady tragedii wprowadzając do niej komizm, groteskę, parodię i satyrę. Oprócz tego, rozsadza ramy dramatu podkreślaniem obecności autora. Rozbija tym samym iluzję, dając do zrozumienia odbiorcy, że ma do czynienia z wytworem wyobraźni pisarza. Zdecydowanie obecność twórcy zaznacza list dedykacyjny do Zygmunta Krasińskiego. O tym, że cała historia jest fikcją i legendą świadczy obecność dziejopisa Wawela, który próbuje ją interpretować.


Zdeformowane zostają też zasady rządzące baśnią. Nie ma w „Balladynie” zdecydowanego triumfu dobra nad złem i optymistycznego zakończenia. Giną wszyscy bohaterowie – i dobrzy, i źli. Nikt nie otrzymuje zasłużonej nagrody. Jest natomiast niepokojąca sugestia, że światem rządzą jakieś zasady wymykające się ludzkiej kontroli. Może dyktować je zarówno Stwórca jak i ironiczne fatum.

Poeta drwi przy tym z romantycznego mitu szczęśliwego ludu, który w swojej prostoduszności najlepiej rozumie zasady moralne. Grabiec jest bezmyślnym prostakiem. Jego, wydawałoby się niewinna błazenada kończy się źle. Wdowa i jej córki marzą o lepszym życiu, niż to, które prowadzą w wiejskiej chacie. Balladyna po ślubie natychmiast rzuca się do walki o władzę. Obowiązki żony nie przeszkadzają jej w romansie z Kostrynem i w spiskowaniu przeciwko mężowi. Wynika więc z tego, że rada Pustelnika co do małżeństwa z prostą dziewczyną wcale nie była rozsądna.
Wyśmiana też zostaje w „Balladynie” sentymentalna czułostkowość, która jest nieautentyczna, pozerska i wcale nie musi świadczyć o wrażliwości. Poszukiwanie przez Filona kobiecego ideału i niespełnionej miłości dyktuje jego „chora” wyobraźnia. Styl wypowiadania się Filona budzi zdziwienie i brak zrozumienia:
„Kanclerz
Prawodawczą szalą
Nie można ważyć człeka tego mowy.
Tłumacz się jaśniej.”
  Dowiedz się więcej
„Balladyna” - najważniejsze cytaty
„Balladyna” dramatem namiętności i zbrodni
„Balladyna” jako antybaśń i antydramat
Najważniejsze inscenizacje „Balladyny”
Artyzm „Balladyny”
„Balladyna” jako tragedia o władzy, etyce i ludzkiej naturze
Elementy powieści gotyckiej w „Balladynie”
Motyw sądu w „Balladynie”
Motywy literackie i nawiązania w „Balladynie”
Motyw cierpienia w „Balladynie”
Motyw fantastyki w „Balladynie”
Język „Balladyny”
Ironiczny obraz historii w „Balladynie”
Problematyka władzy w „Balladynie”
„Balladyna” - budowa dramatu
Motyw miłości w „Balladynie”
Balladyna – motyw śmierci
„Balladyna” - komizm i ironia w tragedii
Co łączy Balladynę z Lady Makbet?
Interpretacja zakończenia „Balladyny”
Charakterystyka Balladyny jako postaci dramatu
„Balladyna” - wątek polityczny
Symbolika w „Balladynie”
„Balladyna” - charakterystyka postaci dramatu
Konflikty moralne w „Balladynie”
Elementy baśniowe w „Balladynie”
Motyw władzy w „Balladynie”
Motyw zbrodni w „Balladynie”
Motyw matki w „Balladynie”
Związek „Balladyny” z dramatem szekspirowskim
Charakterystyka postaci fantastycznych w „Balladynie” – Goplana, Skierka i Chochlik
Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza
Świat rzeczywisty i świat fantastyczny w „Balladynie”
„Balladyna” - znaczenie tytułu
„Balladyna” - czas i geneza powstania utworu
Budowa dramatu romantycznego na przykładzie „Balladyny”
Juliusz Słowacki – ogólne uwagi o twórczości
Juliusz Słowacki – notatka szkolna
Czas i miejsce akcji „Balladyny”
„Balladyna” - plan wydarzeń
Balladyna – postacie dramatu
Balladyna – streszczenie