2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Balladyna

2l.pl / Motywy literackie i nawiązania w „Balladynie”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Słowacki pisząc swój dramat „Balladyna” w najróżniejszy sposób korzystał z tradycji literackiej. Najistotniejszy materiał stanowią sztuki Williama Szekspira. Pozwalał sobie na swobodne

przekształcanie i przypatrywanie się im przez filtr ironii romantycznej. W „Balladynie” łatwo doszukać się związków z „Makbetem”, ze „Snem nocy letniej” czy z „Królem Learem”.


Oprócz nawiązań do Szekspira, pojawiają się tu aluzje do baśni. Jest to jeden z podstawowych gatunków epiki ludowej. Realizm w baśni miesza się z fantastyką, pojawia się cudowność związana z wierzeniami magicznymi, działają siły nadnaturalne. Słowacki w sposób twórczy przekształca baśń, wplatając w nią tragizm pomieszany z komizmem. W ten sposób powstaje antybaśń zrywająca z utartymi konwencjami.

Innym gatunkiem pojawiającym się w „Balladynie” jest romans gotycki. Balladyna w scenie 1 aktu IV, chcąc nobilitować swój ród opowiada wymyślony życiorys żywcem zaczerpnięty z romansu gotyckiego.
Słowacki nawiązuje też do ballad. Sygnalizuje to już tytuł dzieła. Ballada jest gatunkiem
epicko-lirycznym z elementami dramatycznymi. Opowiada o niezwykłych wydarzeniach historycznych lub legendarnych.

Sięga również do sielanki. W dramacie pojawia się Filon zaczerpnięty z tekstu Franciszka Karpińskiego. Język Filona to przykład mowy sielankowej. Motyw malin odgrywających w
„Balladynie” tak duże znaczenie pochodzi z wiersza Aleksandra Chodźki pt. „Maliny”. Grabiec natomiast jest postacią renesansowego błazna, zaczerpniętą wprost ze świata karnawału. Na uczcie pojawia się w przebraniu dzwonkowego króla. Jako błazen nie przywiązuje wagi do otaczającej go rzeczywistości.

Świadome korzystanie z tradycji literackiej poprzez nawiązania i ironię sprawia, że twórczość Słowackiego odznacza się nowatorstwem i umieszcza go w nowoczesnym nurcie literatury.  Dowiedz się więcej
„Balladyna” - najważniejsze cytaty
„Balladyna” dramatem namiętności i zbrodni
„Balladyna” jako antybaśń i antydramat
Najważniejsze inscenizacje „Balladyny”
Artyzm „Balladyny”
„Balladyna” jako tragedia o władzy, etyce i ludzkiej naturze
Elementy powieści gotyckiej w „Balladynie”
Motyw sądu w „Balladynie”
Motywy literackie i nawiązania w „Balladynie”
Motyw cierpienia w „Balladynie”
Motyw fantastyki w „Balladynie”
Język „Balladyny”
Ironiczny obraz historii w „Balladynie”
Problematyka władzy w „Balladynie”
„Balladyna” - budowa dramatu
Motyw miłości w „Balladynie”
Balladyna – motyw śmierci
„Balladyna” - komizm i ironia w tragedii
Co łączy Balladynę z Lady Makbet?
Interpretacja zakończenia „Balladyny”
Charakterystyka Balladyny jako postaci dramatu
„Balladyna” - wątek polityczny
Symbolika w „Balladynie”
„Balladyna” - charakterystyka postaci dramatu
Konflikty moralne w „Balladynie”
Elementy baśniowe w „Balladynie”
Motyw władzy w „Balladynie”
Motyw zbrodni w „Balladynie”
Motyw matki w „Balladynie”
Związek „Balladyny” z dramatem szekspirowskim
Charakterystyka postaci fantastycznych w „Balladynie” – Goplana, Skierka i Chochlik
Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza
Świat rzeczywisty i świat fantastyczny w „Balladynie”
„Balladyna” - znaczenie tytułu
„Balladyna” - czas i geneza powstania utworu
Budowa dramatu romantycznego na przykładzie „Balladyny”
Juliusz Słowacki – ogólne uwagi o twórczości
Juliusz Słowacki – notatka szkolna
Czas i miejsce akcji „Balladyny”
„Balladyna” - plan wydarzeń
Balladyna – postacie dramatu
Balladyna – streszczenie