2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Balladyna

2l.pl / Motyw cierpienia w „Balladynie”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

W tragedii Juliusza Słowackiego „Balladyna” obok innych, pojawia się motyw cierpienia. Z całą pewnością cierpi tytułowa bohaterka, ponieważ zbrodnia dokonana na siostrze odebrała jej spokój ducha. Jej cierpienie wyraża się w strachu i w potrzebie ciągłego zacierania śladów zabójstwa. Jest to cierpienie tragiczne.

Przy Balladynie cierpienia miłosne Goplany i sentymentalnego Filona wydają się śmieszne. W przypadku Filona znajdują one głębsze uzasadnienie, gdy odkrywa on zbrodnię. Trudno zrozumieć jego miłość do martwej dziewczyny ale można pojąć wstrząs spowodowany widokiem śmierci młodej kobiety. Jest to cierpienie wywołane szokiem.


Aura szlachetnego cierpienia otacza postać Pustelnika. W dialogu z Filonem mówi on:
„Cierpienie myśli jest kolącym ostem,
Lecz rzeczywistość... o! Ta jak żelazo
Rani, zabija...”

Pustelnik cierpi z powodu utraty tronu w Gnieźnie i z powodu cierpienia ludu pod władzą uzurpatora Popiela IV. Ciąży mu insygnium królewskie, które przechowuje. Jest przekonany, że w rękach władcy zasiadającego legalnie na tronie może ono zapewnić ludowi pomyślność. Rozważając swoje problemy, Pustelnik staje się człowiekiem rozumiejącym rozterki i cierpienia innych ludzi.

Obraz rozdzierającego cierpienia i głębokiej rozpaczy stanowi postać matki. Jest to kobieta, która utraciła wszystko. Starsza córka wyrzekła się jej a młodsza przepadła bez wieści. Jej chata została spalona i Wdowa została bez dachu nad głową. Straciła wzrok od pioruna, który wypalił jej oczy. Wnosi sprawę do sądu przeciwko wyrodnej córce:
„Na dzieci
Skargę zanoszę... Mówią, że królowa
Piękna jak anioł, niechaj ona sądzi...”
Liczy przy tym na jakieś cudowne rozwiązanie, bo wcale nie chodzi jej o ukaranie córki. Chciałaby odzyskać jej miłość. Pojmując, że sprawa przybiera niewłaściwy obrót, odmawia ujawnienia imienia córki. W ten sposób wyraża swoją miłość macierzyńską. Doprowadza to skazania Wdowy na cierpienia fizyczne w postaci tortur. Stara kobieta umiera, a wyrodna córka sprawiedliwie osądza winowajczynię wydając na nią wyrok śmierci.  Dowiedz się więcej
„Balladyna” - najważniejsze cytaty
„Balladyna” dramatem namiętności i zbrodni
„Balladyna” jako antybaśń i antydramat
Najważniejsze inscenizacje „Balladyny”
Artyzm „Balladyny”
„Balladyna” jako tragedia o władzy, etyce i ludzkiej naturze
Elementy powieści gotyckiej w „Balladynie”
Motyw sądu w „Balladynie”
Motywy literackie i nawiązania w „Balladynie”
Motyw cierpienia w „Balladynie”
Motyw fantastyki w „Balladynie”
Język „Balladyny”
Ironiczny obraz historii w „Balladynie”
Problematyka władzy w „Balladynie”
„Balladyna” - budowa dramatu
Motyw miłości w „Balladynie”
Balladyna – motyw śmierci
„Balladyna” - komizm i ironia w tragedii
Co łączy Balladynę z Lady Makbet?
Interpretacja zakończenia „Balladyny”
Charakterystyka Balladyny jako postaci dramatu
„Balladyna” - wątek polityczny
Symbolika w „Balladynie”
„Balladyna” - charakterystyka postaci dramatu
Konflikty moralne w „Balladynie”
Elementy baśniowe w „Balladynie”
Motyw władzy w „Balladynie”
Motyw zbrodni w „Balladynie”
Motyw matki w „Balladynie”
Związek „Balladyny” z dramatem szekspirowskim
Charakterystyka postaci fantastycznych w „Balladynie” – Goplana, Skierka i Chochlik
Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza
Świat rzeczywisty i świat fantastyczny w „Balladynie”
„Balladyna” - znaczenie tytułu
„Balladyna” - czas i geneza powstania utworu
Budowa dramatu romantycznego na przykładzie „Balladyny”
Juliusz Słowacki – ogólne uwagi o twórczości
Juliusz Słowacki – notatka szkolna
Czas i miejsce akcji „Balladyny”
„Balladyna” - plan wydarzeń
Balladyna – postacie dramatu
Balladyna – streszczenie