2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Balladyna

2l.pl / Problematyka władzy w „Balladynie”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna” niekiedy określany był jako udramatyzowana baśń polityczna. Rzeczywiście, jego treść w dużym stopniu dotyczy walki o władzę. Pojawia się tam ciekawy problem: kto tak naprawdę uprawniony jest do sprawowania władzy?

Teoretycznie tron należy do dynastii Popielów i powinien być dziedziczony. Ten naturalny proces zakłócają walki w rodzie Popielów – Popiel IV siłą usuwa z tronu Popiela III. Wydawałoby się, że najwłaściwszym rozwiązaniem jest przywrócenie tronu prawowitemu królowi. W taki sposób rozumuje Kirkor.


Innego zdania jest lud. Uważa on, że król powinien być wybrany. Kryterium wyboru jest jednak niejasne. Po zwycięstwie nad Popielem IV królem okrzyknięty zostaje zwycięski wódz – Kirkor. Kirkor zrzeka się jednak korony, trzymając się zasad polityki dynastycznej. Tym czasem do działania przystępują spiskowcy - Balladyna i Kostryn.

Według spiskowców o zasiadaniu na tronie ma zadecydować posiadanie insygnium królewskiego, jakim jest korona Lecha. Insygnium królewskie aktualnie jest w rękach najgłupszego i najbardziej naiwnego człowieka, czyli Grabca. Kirkor uważa, że każdego, kto posiada koronę Lecha i nie jest Popielem III należy potraktować jako samozwańca.

Balladyna i Kostryn, żeby całą sprawę uprościć zabijają Grabca i Pustelnika czyli Popiela III. W tej sytuacji nikt nie może już zakwestionować ich prawa do tronu. Kirkor ginie w walce i tym samym przestaje stanowić jakąś konkurencję. Na koniec Balladyna uśmierca swojego wspólnika. Nie mając żadnego rywala i posiadając koronę Lecha zostaje królową.

Po przeprowadzeni intryg i po krwawej walce o objęcie władzy tytułowa bohaterka znajduje się nagle w sytuacji /sąd /, gdy musi wydać wyrok śmierci na samą siebie. Zgodnie z wydanym wyrokiem, ginie rażona piorunem. Jest to kara wymierzona przez Stwórcę lub, jak chce widzieć to dziejopis Wawel, ironia losu.  Dowiedz się więcej
„Balladyna” - najważniejsze cytaty
„Balladyna” dramatem namiętności i zbrodni
„Balladyna” jako antybaśń i antydramat
Najważniejsze inscenizacje „Balladyny”
Artyzm „Balladyny”
„Balladyna” jako tragedia o władzy, etyce i ludzkiej naturze
Elementy powieści gotyckiej w „Balladynie”
Motyw sądu w „Balladynie”
Motywy literackie i nawiązania w „Balladynie”
Motyw cierpienia w „Balladynie”
Motyw fantastyki w „Balladynie”
Język „Balladyny”
Ironiczny obraz historii w „Balladynie”
Problematyka władzy w „Balladynie”
„Balladyna” - budowa dramatu
Motyw miłości w „Balladynie”
Balladyna – motyw śmierci
„Balladyna” - komizm i ironia w tragedii
Co łączy Balladynę z Lady Makbet?
Interpretacja zakończenia „Balladyny”
Charakterystyka Balladyny jako postaci dramatu
„Balladyna” - wątek polityczny
Symbolika w „Balladynie”
„Balladyna” - charakterystyka postaci dramatu
Konflikty moralne w „Balladynie”
Elementy baśniowe w „Balladynie”
Motyw władzy w „Balladynie”
Motyw zbrodni w „Balladynie”
Motyw matki w „Balladynie”
Związek „Balladyny” z dramatem szekspirowskim
Charakterystyka postaci fantastycznych w „Balladynie” – Goplana, Skierka i Chochlik
Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza
Świat rzeczywisty i świat fantastyczny w „Balladynie”
„Balladyna” - znaczenie tytułu
„Balladyna” - czas i geneza powstania utworu
Budowa dramatu romantycznego na przykładzie „Balladyny”
Juliusz Słowacki – ogólne uwagi o twórczości
Juliusz Słowacki – notatka szkolna
Czas i miejsce akcji „Balladyny”
„Balladyna” - plan wydarzeń
Balladyna – postacie dramatu
Balladyna – streszczenie