2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Balladyna

2l.pl / „Balladyna” - budowa dramatu

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Dramat Słowackiego „Balladyna” jest tragedią. Zbudowany został z V aktów, które poprzedza Prolog w postaci listu dedykacyjnego do Zygmunta Krasińskiego, kończy zaś Epilog.

Akty dzielą się na sceny. Wiele scen posiada didaskalia. Są to uwagi odautorskie dotyczące dekoracji, zachowania i wyglądu postaci lub innych rzeczy, które w danej scenie należy uwzględnić.


Jak w każdym dramacie, akcja ma swoje fazy. Jest więc: ekspozycja, zawiązanie akcji, rozwój akcji, punkt kulminacyjny i rozwiązanie akcji. Jeśli jednak dokładnie przyjrzymy się dramatowi Słowackiego „Balladyna”, stwierdzimy, że autor naruszył tradycyjne zasady.

Ekspozycja – zapoznaje odbiorcę z głównymi problemami utworu. Po spotkaniu Kirkora z Pustelnikiem i po pojawieniu się Filona możemy zakładać, że będzie chodziło o panowanie na tronie w Gnieźnie, małżeństwo Kirkora i jakieś problemy miłosne.

Zawiązanie akcji – Goplana uwodzi Grabca a Kirkor przybywa do chaty wdowy.

Rozwój akcji – Grabiec zostaje zmieniony w wierzbę płaczącą; dziewczęta idą do lasu na maliny.

Punkt kulminacyjny, w którym napięcie przeciwstawnych dążeń osiąga najwyższy stopień – jest to zabójstwo Aliny.

Od punktu kulminacyjnego akcja powinna zmierzać ku rozwiązaniu. U Słowackiego dzieje się jednak inaczej – mnożą się od tego momentu komplikacje. Akcja wydłuża się. Następuje kolejna dramatyczna scena związana z wyrzuceniem matki z zamku. Później mamy następne zabójstwa. Ostateczny punkt kulminacyjny połączony z rozwiązaniem akcji stanowi końcowa scena sądu, wydania wyroków i nagłej śmierci Balladyny.

Całość dramatu ujęta jest w klamrę Prologu i Epilogu – wszystkie otwarte w nim wątki zostają zamknięte.  Dowiedz się więcej
„Balladyna” - najważniejsze cytaty
„Balladyna” dramatem namiętności i zbrodni
„Balladyna” jako antybaśń i antydramat
Najważniejsze inscenizacje „Balladyny”
Artyzm „Balladyny”
„Balladyna” jako tragedia o władzy, etyce i ludzkiej naturze
Elementy powieści gotyckiej w „Balladynie”
Motyw sądu w „Balladynie”
Motywy literackie i nawiązania w „Balladynie”
Motyw cierpienia w „Balladynie”
Motyw fantastyki w „Balladynie”
Język „Balladyny”
Ironiczny obraz historii w „Balladynie”
Problematyka władzy w „Balladynie”
„Balladyna” - budowa dramatu
Motyw miłości w „Balladynie”
Balladyna – motyw śmierci
„Balladyna” - komizm i ironia w tragedii
Co łączy Balladynę z Lady Makbet?
Interpretacja zakończenia „Balladyny”
Charakterystyka Balladyny jako postaci dramatu
„Balladyna” - wątek polityczny
Symbolika w „Balladynie”
„Balladyna” - charakterystyka postaci dramatu
Konflikty moralne w „Balladynie”
Elementy baśniowe w „Balladynie”
Motyw władzy w „Balladynie”
Motyw zbrodni w „Balladynie”
Motyw matki w „Balladynie”
Związek „Balladyny” z dramatem szekspirowskim
Charakterystyka postaci fantastycznych w „Balladynie” – Goplana, Skierka i Chochlik
Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza
Świat rzeczywisty i świat fantastyczny w „Balladynie”
„Balladyna” - znaczenie tytułu
„Balladyna” - czas i geneza powstania utworu
Budowa dramatu romantycznego na przykładzie „Balladyny”
Juliusz Słowacki – ogólne uwagi o twórczości
Juliusz Słowacki – notatka szkolna
Czas i miejsce akcji „Balladyny”
„Balladyna” - plan wydarzeń
Balladyna – postacie dramatu
Balladyna – streszczenie