2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Balladyna

2l.pl / „Balladyna” - wątek polityczny

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna” powstał na emigracji, w czasie pobytu poety w Genewie w 1834 roku. Był reakcją na stosunki i nastroje panujące wśród polskich emigrantów po upadku powstania listopadowego / 1830- 1831 /. Słowacki napisał dramat o władzy a jego akcję umieścił w

czasach legendarnych i pozahistorycznych. Współcześni jednak mogli dopatrzeć się w nim aluzji do aktualnych wydarzeń politycznych.


Zaborcza Balladyna mogła uchodzić za alegoryczny portret cara Rosji, który przemocą i represjami utrzymuje swoją władzę. Przedstawiony baśniowy świat miał przedstawiać obraz skłóconej polskiej emigracji, jej bezskuteczne działania, zabieganie o coś, co zostało utracone, wzajemne oskarżenia. Słowacki upatrywał źródła zła w feudalnych strukturach społecznych. W zaborze rosyjskim pańszczyzna miała być zniesiona dopiero po powstaniu styczniowym.

Zaproponowane przez Grabca reformy, gdy został królem dzwonkowym odbierano jako aluzję do reform cara Mikołaja I, jakie zamierzał przeprowadzić po stłumieniu powstania listopadowego. Ironiczne uwagi odnosiły się też do innych absolutnych monarchii / mowa tronowa Grabca, jego propozycja wprowadzenia paszportów dla obywateli /.

Zakończenie dramatu również dało się odnieść do aktualnej sytuacji Polski pod zaborem rosyjskim – sprawa objęcia tronu gnieźnieńskiego zakończyła się całkowitym fiaskiem i pozostała niewiadomą.  Dowiedz się więcej
„Balladyna” - najważniejsze cytaty
„Balladyna” dramatem namiętności i zbrodni
„Balladyna” jako antybaśń i antydramat
Najważniejsze inscenizacje „Balladyny”
Artyzm „Balladyny”
„Balladyna” jako tragedia o władzy, etyce i ludzkiej naturze
Elementy powieści gotyckiej w „Balladynie”
Motyw sądu w „Balladynie”
Motywy literackie i nawiązania w „Balladynie”
Motyw cierpienia w „Balladynie”
Motyw fantastyki w „Balladynie”
Język „Balladyny”
Ironiczny obraz historii w „Balladynie”
Problematyka władzy w „Balladynie”
„Balladyna” - budowa dramatu
Motyw miłości w „Balladynie”
Balladyna – motyw śmierci
„Balladyna” - komizm i ironia w tragedii
Co łączy Balladynę z Lady Makbet?
Interpretacja zakończenia „Balladyny”
Charakterystyka Balladyny jako postaci dramatu
„Balladyna” - wątek polityczny
Symbolika w „Balladynie”
„Balladyna” - charakterystyka postaci dramatu
Konflikty moralne w „Balladynie”
Elementy baśniowe w „Balladynie”
Motyw władzy w „Balladynie”
Motyw zbrodni w „Balladynie”
Motyw matki w „Balladynie”
Związek „Balladyny” z dramatem szekspirowskim
Charakterystyka postaci fantastycznych w „Balladynie” – Goplana, Skierka i Chochlik
Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza
Świat rzeczywisty i świat fantastyczny w „Balladynie”
„Balladyna” - znaczenie tytułu
„Balladyna” - czas i geneza powstania utworu
Budowa dramatu romantycznego na przykładzie „Balladyny”
Juliusz Słowacki – ogólne uwagi o twórczości
Juliusz Słowacki – notatka szkolna
Czas i miejsce akcji „Balladyny”
„Balladyna” - plan wydarzeń
Balladyna – postacie dramatu
Balladyna – streszczenie