2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Balladyna

2l.pl / Konflikty moralne w „Balladynie”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

W tragedii Słowackiego „Balladyna” kilku głównych bohaterów staje w pewnym momencie wobec konfliktu moralnego. Już w pierwszych scenach sztuki dowiadujemy się o problemie Pustelnika, który jest zdetronizowanym królem Popielem III. Wydaje się on pogodzony ze swoim losem ale problem stanowi insygnium królewskie, które zachował. Powinno ono należeć do władcy zasiadającego na tronie. Jednak Popiel IV, który rządzi jest krwawym tyranem i uzurpatorem.

Tytułowa bohaterka dramatu, Balladyna przeżywa ustawiczny konflikt moralny od momentu zbrodni popełnionej na siostrze. Odrzuca propozycję Goplany, by wszystko co zdarzyło się zmienić w sen, z którego można się obudzić. Wiąże się z tym bowiem zniknięcie szlachetnie urodzonego i bogatego kandydata na męża. W tej sytuacji woli pozostać zabójczynią.


Po ślubie z Kirkorem Balladyna przenosi się na zamek i zabiera ze sobą matkę. Matka jednak okazuje się osobą kompromitującą córkę. Jej sposób bycia świadczy o chłopskim pochodzeniu ich obu, co Balladyna chce ukryć. Pani zamku najpierw próbuje zmusić matkę do przebywania w wieży, ale ta ciągle upomina się o swoje prawa. Gdy pojawia się podczas uczty, rozgniewana Balladyna decyduje się wyrzucić ją z zamku.

Kolejna zbrodnia popełniona przez Balladynę na Grabcu, wprawia ją w panikę. Zapomina po co to zrobiła. Koronę Lecha musi odnaleźć Kostryn. W momencie, gdy trafia ona w jego ręce, przeżywa chwilę wahania. Mógłby w tym momencie pozbyć się Balladyny i zachować koronę dla siebie. Odrzuca jednak tę myśl.
Wobec poważnego konfliktu moralnego Balladyna postawiona zostaje w chwili, gdy przed koronacją musi publiczne wydać sprawiedliwe wyroki sądowe. Wszystkie trzy oskarżenia dotyczą

zbrodni, które popełniła ona sama. W podobnym położeniu jest jej matka. Miłość macierzyńska nie pozwala starej kobiecie ujawnić imienia wyrodnej córki. Stając przed sądem, liczyła pewnie na jakąś rekompensatę za poniesione krzywdy a nie na ukaranie winnej. Dla obu kobiet kończy się to źle.

Nawet szlachetny Kirkor postawiony zostaje w sytuacji, gdy musi podjąć decyzję – kto ma zostać królem po usunięciu z tronu Popiela IV? Lud obwołał królem zwycięskiego wodza. Kirkor czysty w swoich intencjach, jednak ani przez moment nie wątpi, że tron należy się Popielowi III. Niestety, jego szlachetne zamiary przekreśla Balladyna swoimi intrygami.  Dowiedz się więcej
„Balladyna” - najważniejsze cytaty
„Balladyna” dramatem namiętności i zbrodni
„Balladyna” jako antybaśń i antydramat
Najważniejsze inscenizacje „Balladyny”
Artyzm „Balladyny”
„Balladyna” jako tragedia o władzy, etyce i ludzkiej naturze
Elementy powieści gotyckiej w „Balladynie”
Motyw sądu w „Balladynie”
Motywy literackie i nawiązania w „Balladynie”
Motyw cierpienia w „Balladynie”
Motyw fantastyki w „Balladynie”
Język „Balladyny”
Ironiczny obraz historii w „Balladynie”
Problematyka władzy w „Balladynie”
„Balladyna” - budowa dramatu
Motyw miłości w „Balladynie”
Balladyna – motyw śmierci
„Balladyna” - komizm i ironia w tragedii
Co łączy Balladynę z Lady Makbet?
Interpretacja zakończenia „Balladyny”
Charakterystyka Balladyny jako postaci dramatu
„Balladyna” - wątek polityczny
Symbolika w „Balladynie”
„Balladyna” - charakterystyka postaci dramatu
Konflikty moralne w „Balladynie”
Elementy baśniowe w „Balladynie”
Motyw władzy w „Balladynie”
Motyw zbrodni w „Balladynie”
Motyw matki w „Balladynie”
Związek „Balladyny” z dramatem szekspirowskim
Charakterystyka postaci fantastycznych w „Balladynie” – Goplana, Skierka i Chochlik
Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza
Świat rzeczywisty i świat fantastyczny w „Balladynie”
„Balladyna” - znaczenie tytułu
„Balladyna” - czas i geneza powstania utworu
Budowa dramatu romantycznego na przykładzie „Balladyny”
Juliusz Słowacki – ogólne uwagi o twórczości
Juliusz Słowacki – notatka szkolna
Czas i miejsce akcji „Balladyny”
„Balladyna” - plan wydarzeń
Balladyna – postacie dramatu
Balladyna – streszczenie