2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Balladyna

2l.pl / Związek „Balladyny” z dramatem szekspirowskim

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Dramat romantyczny chętnie sięgał do wcześniejszych doskonałych wzorców sztuki dramatopisarskiej odbiegających od klasycznego wzorca. Ulubionym twórcą był William Szekspir. Słowacki z upodobaniem czerpał inspirację i wzorce z jego dramatów.

Jedną z cech dramatu szekspirowskiego jest rezygnacja z kategorii mimesis / naśladowanie rzeczywistości / na rzecz tworzenia fantastycznego świata. Tak też postąpił Słowacki umieszczając akcję swojego dramatu „Balladyna” w czasach bajecznych i wprowadzając do niego osoby fantastyczne: Goplanę, Skierkę i Chochlika.


Kolejną cechą dramatu szekspirowskiego jest rezygnacja z zasady decorum poprzez wprowadzenie śmiesznych, rubasznych scen. U Słowackiego taką funkcję spełnia Grabiec, który dodaje komizmu każdej scenie, w której prezentuje swoją prostacką naturę. Niestety, nie chroni go to przed tragicznym końcem.

Dramat szekspirowski zrywał z monolityczną postacią starożytnego bohatera. Jego bohaterów cechowało pogłębienie psychologiczne. W „Balladynie” dotyczy to przede wszystkim głównej bohaterki. Z pięknej dziewczyny o niedobrym charakterze przekształca się ona w zbrodniarkę, oszustkę i kobietę żądną władzy. Również w psychice innych bohaterów zachodzą zmiany. Fon Kostryn ze sługi przekształca się w podstępnego przeciwnika. Wdowa z troskliwej matki zmienia się w oskarżycielkę córki, chociaż miłość macierzyńska powstrzymuje ją przed ujawnieniem jej imienia.
U Słowackiego, podobnie jak u Szekspira jest złamanie zasady trzech jedności – miejsca, czasu i akcji. Zdarzenia rozgrywają się w ciągu kilku dni, w różnych miejscach a wątek Grabca i Goplany zdecydowanie służy rozbiciu ciągłości akcji.

Można tu jeszcze wymienić jako elementy dramatu szekspirowskiego wprowadzenie scen zbiorowych / uczta, sąd / i ograniczenie roli fatum na rzecz kreacji człowieka jako kowala własnego losu / wykonany zostaje przez naturę wyrok, który wydała sama Balladyna /.

Ten dramat chyba najbardziej kojarzy się z komedią Szekspira „Sen nocy letniej” i z tragedią „Makbet”.  Dowiedz się więcej
„Balladyna” - najważniejsze cytaty
„Balladyna” dramatem namiętności i zbrodni
„Balladyna” jako antybaśń i antydramat
Najważniejsze inscenizacje „Balladyny”
Artyzm „Balladyny”
„Balladyna” jako tragedia o władzy, etyce i ludzkiej naturze
Elementy powieści gotyckiej w „Balladynie”
Motyw sądu w „Balladynie”
Motywy literackie i nawiązania w „Balladynie”
Motyw cierpienia w „Balladynie”
Motyw fantastyki w „Balladynie”
Język „Balladyny”
Ironiczny obraz historii w „Balladynie”
Problematyka władzy w „Balladynie”
„Balladyna” - budowa dramatu
Motyw miłości w „Balladynie”
Balladyna – motyw śmierci
„Balladyna” - komizm i ironia w tragedii
Co łączy Balladynę z Lady Makbet?
Interpretacja zakończenia „Balladyny”
Charakterystyka Balladyny jako postaci dramatu
„Balladyna” - wątek polityczny
Symbolika w „Balladynie”
„Balladyna” - charakterystyka postaci dramatu
Konflikty moralne w „Balladynie”
Elementy baśniowe w „Balladynie”
Motyw władzy w „Balladynie”
Motyw zbrodni w „Balladynie”
Motyw matki w „Balladynie”
Związek „Balladyny” z dramatem szekspirowskim
Charakterystyka postaci fantastycznych w „Balladynie” – Goplana, Skierka i Chochlik
Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza
Świat rzeczywisty i świat fantastyczny w „Balladynie”
„Balladyna” - znaczenie tytułu
„Balladyna” - czas i geneza powstania utworu
Budowa dramatu romantycznego na przykładzie „Balladyny”
Juliusz Słowacki – ogólne uwagi o twórczości
Juliusz Słowacki – notatka szkolna
Czas i miejsce akcji „Balladyny”
„Balladyna” - plan wydarzeń
Balladyna – postacie dramatu
Balladyna – streszczenie