2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Balladyna

2l.pl / Świat rzeczywisty i świat fantastyczny w „Balladynie”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Należałoby zacząć od tego, że Juliusz Słowacki umieścił akcję swojego dramatu „Balladyna” w czasach, jak sam to określił – bajecznych. Wprawdzie Wincenty Kadłubek i Jan Długosz wspominają w kronikach o prapoczątkach państwa polskiego i dynastii Popielów ale traktowane jest to raczej jako legenda, a nie zapis wydarzeń historycznych.

Postacie występujące w „Balladynie” podzielił Słowacki na dwie kategorie: osoby i osoby fantastyczne. Do osób fantastycznych należą Goplana, Skierka i Chochlik. Pozostali są osobami realnymi.


W sztuce Słowackiego świat realny miesza się ze światem fantastycznym. Nimfa wodna Goplana i jej diabliki żyją obok ludzi. Duchy te związane są ze światem przyrody. Goplana jest królową fal na jeziorze Gopło. Jej władzy podlegają drzewa, kwiaty, owady, drobne żyjątka wodne. Skierka i Chochlik są jej sługami.

Te fantastyczne twory mają swój wpływ na ludzi. Sprowokowane, potrafią ingerować w ich życie. Zakochana w człowieku Goplana postanawia pomieszać ludziom plany i pokierować biegiem wydarzeń tak, by zachować swojego ukochanego czyli Grabca dla siebie.
Z działań Goplany nie wynika jednak nic dobrego. Nie rozumie ona świata ludzi, który rządzi się własnymi prawami. Panuje w nim przemoc, walka o władzę i majątek, pycha i oszustwo. Już na samym początku tragedii dowiadujemy się, że Pustelnik jest zdetronizowanym królem Popielem III, którego z tronu usunął jego brat. Niebawem łagodna, szczera i ustępliwa Alina ginie z rąk zaborczej Balladyny. W następnej kolejności ofiarami panującej przemocy stają się również inni bohaterowie sztuki. Z powodu korony Lecha ginie nawet prostoduszny i naiwny Grabiec.

Zajmująca się głównie roztaczaniem piękna Goplana jest bezsilna wobec ludzkich żądz, intryg i manipulacji. Przerażona skutkami działań ludzi, odlatuje z kluczem żurawi, zabierając ze sobą swoje diabliki.

Ponad tym wszystkim istnieje jednak jakaś inna siła sprawcza, która przywraca równowagę w świecie ludzi uwikłanych w walki o władzę i zbrodnicze manipulacje. Balladyna zostaje rażona piorunem i ginie. Dziejopis Wawel próbuje przedstawić to zdarzenie jako dzieło przypadku ale Publiczność nie chce tego słuchać.  Dowiedz się więcej
„Balladyna” - najważniejsze cytaty
„Balladyna” dramatem namiętności i zbrodni
„Balladyna” jako antybaśń i antydramat
Najważniejsze inscenizacje „Balladyny”
Artyzm „Balladyny”
„Balladyna” jako tragedia o władzy, etyce i ludzkiej naturze
Elementy powieści gotyckiej w „Balladynie”
Motyw sądu w „Balladynie”
Motywy literackie i nawiązania w „Balladynie”
Motyw cierpienia w „Balladynie”
Motyw fantastyki w „Balladynie”
Język „Balladyny”
Ironiczny obraz historii w „Balladynie”
Problematyka władzy w „Balladynie”
„Balladyna” - budowa dramatu
Motyw miłości w „Balladynie”
Balladyna – motyw śmierci
„Balladyna” - komizm i ironia w tragedii
Co łączy Balladynę z Lady Makbet?
Interpretacja zakończenia „Balladyny”
Charakterystyka Balladyny jako postaci dramatu
„Balladyna” - wątek polityczny
Symbolika w „Balladynie”
„Balladyna” - charakterystyka postaci dramatu
Konflikty moralne w „Balladynie”
Elementy baśniowe w „Balladynie”
Motyw władzy w „Balladynie”
Motyw zbrodni w „Balladynie”
Motyw matki w „Balladynie”
Związek „Balladyny” z dramatem szekspirowskim
Charakterystyka postaci fantastycznych w „Balladynie” – Goplana, Skierka i Chochlik
Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza
Świat rzeczywisty i świat fantastyczny w „Balladynie”
„Balladyna” - znaczenie tytułu
„Balladyna” - czas i geneza powstania utworu
Budowa dramatu romantycznego na przykładzie „Balladyny”
Juliusz Słowacki – ogólne uwagi o twórczości
Juliusz Słowacki – notatka szkolna
Czas i miejsce akcji „Balladyny”
„Balladyna” - plan wydarzeń
Balladyna – postacie dramatu
Balladyna – streszczenie