2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Balladyna

2l.pl / Juliusz Słowacki – ogólne uwagi o twórczości

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Juliusz Słowacki pozostawił po sobie obfity dorobek twórczy. Był autorem 13 dramatów, 20 poematów, ogromnej ilości wierszy, listów a także jednej powieści. Stał się również twórcą systemu filozoficznego nazwanego genezyjskim / pneumatycznym /. Obok Mickiewicza i Krasińskiego uznawany jest za jednego z Wieszczów Narodowych. Jego twórczość związana jest z polskim romantyzmem.

W swoich utworach Słowacki zajmował się problematyką zgodną z duchem epoki i sytuacją Polaków. Jest w nich sprawa walki narodowowyzwoleńczej i przeszłości narodu a obok tego pojawia się tematyka uniwersalna – problemy natury egzystencjalnej.


Słowacki był mistykiem. W twórczości lirycznej odwoływał się do Orientu, rodzimej ludowości oraz do słowiańszczyzny. Przez badaczy literatury uznawany jest za twórcę nowoczesnego dramatu polskiego. Wywarł duży wpływ na pisarzy Młodej Polski.

Najbardziej znane utwory Słowackiego to:
dramaty: „Balladyna”, „Kordian”, „Fantazy”, „Ksiądz Marek”, „Horsztyński”, „Sen srebrny Salomei”, „Książę niezłomny”, „Beatrix Cenci”, „Lilla Weneda”, „Mazepa”, „Mindowe”;
poematy: „Anhelli”, „Beniowski”, „Genezis z Ducha”, „Godzina myśli”, „Król-Duch”, „W Szwajcarii”, „Ojciec zadżumionych”, „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”
powieści poetyckie: „Jan Bielecki”, „Lambro”, „Żmija”.

Z licznych wierszy wymienić można:
„Grób Agamemnona”, „Hymn / Smutno mi, Boże /”, „Testament mój”, „W pamiętniku Zofii Bobrówny”, „Anioł ognisty – mój anioł lewy”, „Sowiński w okopach Woli”, „Pogrzeb kapitana Mayznera”, „Rozmowa z piramidami”.  Dowiedz się więcej
„Balladyna” - najważniejsze cytaty
„Balladyna” dramatem namiętności i zbrodni
„Balladyna” jako antybaśń i antydramat
Najważniejsze inscenizacje „Balladyny”
Artyzm „Balladyny”
„Balladyna” jako tragedia o władzy, etyce i ludzkiej naturze
Elementy powieści gotyckiej w „Balladynie”
Motyw sądu w „Balladynie”
Motywy literackie i nawiązania w „Balladynie”
Motyw cierpienia w „Balladynie”
Motyw fantastyki w „Balladynie”
Język „Balladyny”
Ironiczny obraz historii w „Balladynie”
Problematyka władzy w „Balladynie”
„Balladyna” - budowa dramatu
Motyw miłości w „Balladynie”
Balladyna – motyw śmierci
„Balladyna” - komizm i ironia w tragedii
Co łączy Balladynę z Lady Makbet?
Interpretacja zakończenia „Balladyny”
Charakterystyka Balladyny jako postaci dramatu
„Balladyna” - wątek polityczny
Symbolika w „Balladynie”
„Balladyna” - charakterystyka postaci dramatu
Konflikty moralne w „Balladynie”
Elementy baśniowe w „Balladynie”
Motyw władzy w „Balladynie”
Motyw zbrodni w „Balladynie”
Motyw matki w „Balladynie”
Związek „Balladyny” z dramatem szekspirowskim
Charakterystyka postaci fantastycznych w „Balladynie” – Goplana, Skierka i Chochlik
Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza
Świat rzeczywisty i świat fantastyczny w „Balladynie”
„Balladyna” - znaczenie tytułu
„Balladyna” - czas i geneza powstania utworu
Budowa dramatu romantycznego na przykładzie „Balladyny”
Juliusz Słowacki – ogólne uwagi o twórczości
Juliusz Słowacki – notatka szkolna
Czas i miejsce akcji „Balladyny”
„Balladyna” - plan wydarzeń
Balladyna – postacie dramatu
Balladyna – streszczenie