2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Balladyna

2l.pl / Balladyna – streszczenie

Autor: Redakcja 2l.pl     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Tekst dramatu Słowackiego „Balladyna” poprzedza list dedykacyjny z d. 9 lipca 1839 r. Pisarz swój utwór dedykuje autorowi „Irydiona” czyli Zygmuntowi Krasińskiemu. Wyraża w nim obawy, że jego dramat może być niezrozumiany. Porównuje siebie do Homera śpiewającego swoje rycerskie pieśni obojętnym falom Morza Egejskiego. Konstrukcję dramatu tłumaczy powołując się na przykład włoskiego poety – Lodovico Ariosto. Jest on twórcą epopei „Orland Szalony”. Słowacki w „Balladynie” wzorem Ariosta chce przedstawić świat będący tworem poetyckiej fantazji, gdzie patos miesza się z ironią i karykaturą. Ma być to gra z konwencjami literackimi, z legendarną przeszłością, moralnością, historią i tradycją.


Akcja dramatu zaczyna się nad jeziorem Gopło. Znajduje się tam chatka Pustelnika. Przybywa do niej bogaty pan zamku Kirkor. Kirkor chce zasięgnąć rady w sprawie swojego małżeństwa. Pustelnik poucza go, by szukał prostej dziewczyny na przyszłą żonę. Przy tej okazji Kirkor dowiaduje się, że Pustelnik jest zdetronizowanym władcą, Popielem III i posiada cudowną koronę Lecha. Zdetronizował go brat, Popiel IV. Z koroną Lecha wiąże się legenda o mitycznym założycielu państwa polskiego. Pustelnik uważa, że insygnium królewskie powinno znajdować się w rękach panującego władcy. Popiel IV zasiada jednak na tronie bezprawnie a jego rządy są krwawe.

Po odejściu Kirkora pojawia się u Pustelnika pasterz Filon. Narzeka on, że nie może znaleźć odpowiedniej wybranki, która przypominałaby antyczną boginię. Starzec gani go za płaczliwość i wygórowane wymagania.

strona:    1    2    3    4    5    6    Dowiedz się więcej
„Balladyna” - najważniejsze cytaty
„Balladyna” dramatem namiętności i zbrodni
„Balladyna” jako antybaśń i antydramat
Najważniejsze inscenizacje „Balladyny”
Artyzm „Balladyny”
„Balladyna” jako tragedia o władzy, etyce i ludzkiej naturze
Elementy powieści gotyckiej w „Balladynie”
Motyw sądu w „Balladynie”
Motywy literackie i nawiązania w „Balladynie”
Motyw cierpienia w „Balladynie”
Motyw fantastyki w „Balladynie”
Język „Balladyny”
Ironiczny obraz historii w „Balladynie”
Problematyka władzy w „Balladynie”
„Balladyna” - budowa dramatu
Motyw miłości w „Balladynie”
Balladyna – motyw śmierci
„Balladyna” - komizm i ironia w tragedii
Co łączy Balladynę z Lady Makbet?
Interpretacja zakończenia „Balladyny”
Charakterystyka Balladyny jako postaci dramatu
„Balladyna” - wątek polityczny
Symbolika w „Balladynie”
„Balladyna” - charakterystyka postaci dramatu
Konflikty moralne w „Balladynie”
Elementy baśniowe w „Balladynie”
Motyw władzy w „Balladynie”
Motyw zbrodni w „Balladynie”
Motyw matki w „Balladynie”
Związek „Balladyny” z dramatem szekspirowskim
Charakterystyka postaci fantastycznych w „Balladynie” – Goplana, Skierka i Chochlik
Alina i Balladyna – charakterystyka porównawcza
Świat rzeczywisty i świat fantastyczny w „Balladynie”
„Balladyna” - znaczenie tytułu
„Balladyna” - czas i geneza powstania utworu
Budowa dramatu romantycznego na przykładzie „Balladyny”
Juliusz Słowacki – ogólne uwagi o twórczości
Juliusz Słowacki – notatka szkolna
Czas i miejsce akcji „Balladyny”
„Balladyna” - plan wydarzeń
Balladyna – postacie dramatu
Balladyna – streszczenie