2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Potop

2l.pl / „Potop” – szczegółowy plan wydarzeń

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

TOM I
1. Testament Billewicza.
2. Niespodziewane przybycie Andrzeja Kmicica do Wodoktów.
3. Zabawa Kmicica i jego kompanii majątku Lubicz.
4. Kulig młodych do Mitrunów
5. Wiadomość o palącej się Upicie.
6. Skargi szlachty Laudańskiej na Kmicica.
7. Bójka kompanii Kmicica z Butrymami w Wołmontowiczach.
8. Przyrzeczenie poprawy przez pana Andrzeja.
9. Spalenie Wołmontowicz przez Kmicica.
10. Udzielenie schronienia Kmicicowi przez Oleńkę i wygnanie go.

11. Schronienie pogorzelców w Wodoktach.
12. Porwanie Oleńki przez Kmicica.
13. Pojedynek chorążego orszańskiego z Michałem Wołodyjowskim.
14. Odrzucenie oświadczyn Wołodyjowskiego przez Billewiczównę.
15. Rozkaz „czynieniu zaciągu” skierowany do Wołodyjowskiego i Kmicica.
16. Zebranie pospolitego ruszenia pod Piłą, Ujściem i Wieleniem.
17. Informacje o zbliżaniu się szwedzkich wojsk dowodzonych przez Arwida Wittenberga.
18. Rozprzężenie nastrojów wśród pospolitego ruszenia.
19. Kapitulacja wojsk polskich ogłoszona przez Opalińskiego, Grudzińskiego
20. Dotarcie informacji o zdradzie do majątku Skrzetuskich.


21. Decyzja o dołączeniu do chorągwi księcia Janusza Radziwiłła.
22. Przybycie Wołodyjowskiego, Zagłoby i Skrzetuskich do Kiejdan.
23. Złożenie przysięgi o dozgonnej służbie Januszowi Radziwiłłowi przez Kmicica.
24. Po przybyciu do Kiejdan Kmicic spotkał się z Wołodyjowskim oraz złożył hetmanowi
25. Uczta u Janusza Radziwiłła.
26. Oddanie Rzeczpospolitej pod władanie Szwedów przez Radziwiłła.
27. Wiara Kmicica w usłyszane słowa o podstępnym przechytrzeniu Szwedów.
28. Uwięzienie Wołodyjowskiego, Zagłoby i innych oficerów w Kiejdanach.
29. Tłumienie buntu przez głównodowodzącego Kmicica.
30. Odwiezienie Wołodyjowskiego i jego kompanów do Birż przez Rocha Kowalskiego.

31. Uwolnienie jeńców dzięki fortelowi Zagłoby.
32. Potyczka ze Szwedami pod Klewanami.
33. Wojna domowa na Litwie pomiędzy wojskami Radziwiłła a Sapiehy.
34. Upokorzenie Radziwiłła przez Szwedów.
35. Spotkanie Wołodyjowskiego i Kmicica w Wodoktach.
36. Uświadomienie sobie przez Kmicica zdrady księcia Radziwiłła.
37. Porwanie Aleksandry przez Radziwiłła.
38. Huczny bal na zamku w Kiejdanach
39. Poselstwo Kmicica do króla szwedzkiego Karola Gustawa i jego polskich sprzymierzeńców.
40. Odkrycie prawdziwych planów księcia Janusza w zajeździe w Pilwiszkach.
41. Porwanie Bogusława Radziwiłła w celu postawienia go przed polskim królem.
42. Ucieczka Bogusława po ranieniu Kmicica.

TOM II
1. Rekonwalescencja Andrzeja Kmicica w leśnej chacie smolarza Soroki.
2. Ostrzeżenie Wołodyjowskiego przez Kmicica-Babinicza.
3. Postanowienie przyłączenia się Babinicza i Kiemliczów do polskiego króla na Śląsku.
4. Bójka ludzi Kmicica ze szlachtą laudańską w karczmie.
5. Poselstwo Rzędzianina do Wołodyjowskiego.
6. Zebranie pospolitego ruszenia pod Białymstokiem pod tymczasowym dowództwem Zagłoby, a następnie Sapiehy.
7. Decyzja o starciu wojsk Radziwiłła z Sapiehą.
8. Kolejne sukcesy wojsk szwedzkich.
9. Grabież Warszawy i uratowanie majątku starosty Łuszczewskiego pod Sochaczewem.

10. Dotarcie Kmicica do Częstochowy.
11. Spowiedź i duchowa przemiana Kmicica na Jasnej Górze.
12. Przygotowanie klasztoru do obrony.
13. Walka i obrona klasztoru.
14. Podstępne działania Kmicica w szwedzkim obozie.
15. Obraza posła Kuklinowskiego przez Kmicica.
16. Wysadzenie szwedzkiej kolubryny przez Kmicica.
17. Niewola Babinicza i uwolnienie przez braci Kiemliczów.
18. Ostateczny odwrót oblegających Częstochowę Szwedów.
19. Podróż Babinicza do polskiego króla.
20. Plotki o zdradzie Kmicica na królewskim dworze.
21. Opuszczenie Jana Kazimierza Głogowej.
22. Bitwa ze Szwedami w wąwozie i pomoc górali.
23. Uczta na cześć króla w Lubowli.
24. Wyznanie swej prawdziwej tożsamości królowi przez rannego Kmicica.
25. Zbieranie pospolitego ruszenia przeciw Szwedom.
26. Otoczenie zamku Janusza Radziwiłła w Tykocinie przez wojska Sapiehy.
27. Zdobycie zamku i śmierć Radziwiłła.
28. Wiadomość o wywiezieniu Oleńki przez Bogusława do Taurogów.
29. Przyrzeczenie Jana Kazimierza we Lwowie.
30. Przyłączenie się Wołodyjowskiego do króla.

31. Kmicic mianowany dowódcą tatarskich oddziałów.
32. Wizyta Kmicica w Zamościu u Jana Zamoyskiego.
33. Eskorta Anusi w drodze do Pawła Sapiehy.
34. Sapieha hetmanem.
35. Porwanie Anusi przez Bogusława Radziwiłła i zajęcie Tykocina.
36. Ataki Kmicica z Tatarami na oddziały szwedzkie.
37. Udane poselstwo Kmicica do Bogusława.
38. Zwycięstwo wojsk Sapiehy nad Bogusławem pod Sokółką.
39. Decyzja o połączeniu wojsk z wojskami hetmana Czarnieckiego.
TOM III
1. Powrót Jana Kazimierza do kraju.
2. Obrona Zamościa przez wojska Karola Gustawa.
3. Ataki Stefana Czarneckiego na oddziały wroga.
4. Połączenie wojsk polskich Czarnieckiego i Lubomirskiego.
5. Bohaterstwo Michałka i pościg Rocha Kowalskiego za królem szwedzkim.
6. Rozbicie obozu szwedzkiego w trójkącie Wisła-San-szańce.
7. Wojenna narada Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy.
8. Pokonanie margrabiego badeńskiego pod Warką.
9. Udanie się Karola Gustawa do Prus po posiłki.
10. Wołodyjowski nauczycielem Kmicica we władaniu szablą.

11. Pokonanie Sapiehy przez Szwedów i wojska Bogusława w Warszawie.
12. Zdobycie szańca wroga przez Kmicica.
13. Niepokojące wiadomości o Anusi i Oleńce przekazane przez Ketlinga.
14. Zajęcie Warszawy przez Jana Kazimierza.
15. Wyjazd Kmicica na Litwę.
16. Zaloty Bogusława Radziwiłła do Oleńki w Taurogach.
17. Odmowa Oleńki wyjścia za Radziwiłła.
18. Przyjazd Anusi Borzobohatej-Krasieńskiej do Taurogów.
19. Wieści o zbliżaniu się do Litwy Babinicza.
20. Partyzancka walka Babinicza wspartego przez chorągwie Gosiewskiego, Wołodyjowskiego i Zagłoby.

21. Zwycięstwo nad Szwedami w bitwie pod Prostkami.
22. Ucieczka Anusi, Oleńki i Brauna z Taurogów.
23. Napad na Wołmontowicze Sakowicza oraz Hamiltona i obrona włości przez Babinicza.
24. Wyprawa Babinicza przeciw Rakoczemu i Węgrom na południe Rzeczpospolitej.
25. Powrót rannego Kmicica do Lubicza.
26. Msza w upickim kościele.
27. Rehabilitacja Andrzeja Kmicica przez króla
28. Ślub Aleksandry Billewiczówny i Andrzeja Kmicica  Dowiedz się więcej
Potop – streszczenie
Okoliczności powstania "Potopu"
Potop - bohaterowie
Czas i miejsce akcji
Materiał źródłowy powieści
Typy narracji w Potopie
Idea „Potopu” – powieść pisana „ku pokrzepieniu serc”
Kompozycja Potopu
Postawa Polaków wobec najazdu Szwedów
„Potop” – szczegółowy plan wydarzeń
Skrócony plan wydarzeń „Potopu”
„Potop” – problematyka
„Potop” – wątki główne i poboczne
Obraz Polaków w XVII wieku na podstawie „Potopu”
Obraz społeczeństwa polskiego w „Potopie”
Henryk Sienkiewicz – notatka szkolna
„Potop” jako powieść historyczna (cechy gatunku)
Andrzej Kmicic – charakterystyka
Aleksandra Billewiczówna – charakterystyka
Michał Wołodyjowski – charakterystyka
Zagłoba – charakterystyka
Janusz Radziwiłł – charakterystyka
Bogusław Radziwiłł – charakterystyka
Wydarzenia historyczne w „Potopie”
Bohaterowie historyczni w „Potopie”
Archaizacja w „Potopie”
„Potop” – znaczenie tytułu
Artyzm powieści „Potop”
Style w „Potopie”
Sposób kreowania bohaterów w „Potopie”
Wątek romansowo-przygodowy w „Potopie”
„Potop” a prawda historyczna
Założenia ideowe w „Potopie”
Motyw władcy w „Potopie” (portret Jana Kazimierza)
Motyw zdrady ojczyzny w „Potopie”
Motyw wojny w „Potopie”
Motyw odkupienia winy w „Potopie”
Motyw sarmaty i sarmatyzmu w „Potopie” Sienkiewicza
Wątek rycerza i rycerstwa w „Potopie”
Andrzej Kmicic - rycerz czy warchoł?
Motyw pojedynku w „Potopie”
Tło historyczne w „Potopie”
Przemiana Andrzeja Kmicica i jej motywy
Motyw przyjaźni w „Potopie”
Losy Andrzeja Kmicica
Andrzej Kmicic jako bohater dynamiczny
Adaptacja „Potopu” Hoffmana
Elementy stylu biblijnego w „Potopie” Henryka Sienkiewicza
Literacka wizja rehabilitacji i przebaczenia w „Potopie”
Miłość Aleksandry Billewiczówny i Andrzeja Kmicica w „Potopie”
Obraz Szwedów w „Potopie”
Geneza „Potopu”
Aluzje Sienkiewicza do współczesności w „Potopie”
Wartości wyznawane przez Andrzeja Kmicica
Krótka charakterystyka Kmicica
Aleksandra Billewiczówna jako kobieta idealna
Obraz Matki Boskiej w „Potopie”
Sąd nad Andrzejem Kmicicem
Realizm i fikcja w „Potopie”
Charakterystyka porównawcza Andrzeja Kmicica i Jacka Soplicy
Uczta w Kiejdanach – opis
Czy twoim zdaniem Kmicic jest bohaterem dla współczesnego, młodego człowieka?
„Kmicicowa kompania” Kossaka – portret awanturników
„Potop” – najważniejsze cytaty
„Potop” – bibliografia