2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Król Edyp

2l.pl / „Król Edyp” Sofoklesa – najważniejsze cytaty

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Tejrezjasz Mówi Edypowi „Nie ty jesteś mi panem – ja sługą Apolla”
Słowa te często bywały cytowane w starciach słownych między władzą duchowną a świecką.

„I Apollo już bez cześci,
Wniwecz idą wiary.”
Chór potępia bluźnierstwa Jokasty lekceważącej boską wyrocznię.


„Wszystko ma swój kres i czas” / Kreon /

„Albowiem cnocie czas jeden świadectwo wystawi,
a złość nieprawych dzień jeden wyjawi.” / Król Edyp /

„Biada tej wiedzy, co szkodę niesie wierzącym” / Terezjasz /

„Nie strwożą słowa, kogo czyn nie straszył” / Edyp /

„A więc bacząc na ostatni bytu ludzi kres i dolę.
Śmiertelnika tu żadnego zwać szczęśliwym nie należy,
Aż bez cierpień i bez klęski krańców życia nie przebieży”.

„Jeśli mniemasz, że upór jest skarbem,
Choć bezrozumny, to mniemasz przewrotnie...” / Kreon /

„Jeśli sądzisz, iż krzywdząc krewnego
Nie zaznasz kary, to sądzisz fałszywie...” / Kreon /

„Miastu, któregoś dzieckiem, służyć radą
Jest obowiązkiem miłości i prawa,” / Edyp /

„Biada, już jawnym to, czgom pożądał,
O słońce, niechbym już cię nie oglądał!
Życie mam, skąd nie przystoi, i żyłem,
Z kim nie przystało – a swoich zabiłem.” / Edyp /.  Dowiedz się więcej
„Król Edyp” Sofoklesa – najważniejsze cytaty
Najważniejsze inscenizacje tragedii Sofoklesa „Król Edyp”
Grecki teatr antyczny – słowniczek terminów
„Król Edyp” tragedią o ludzkich losach i postawach wobec życia
Chór w starożytnej tragedii greckiej
Konflikt tragiczny w „Królu Edypie”
Koncepcja ludzkiego losu według Sofoklesa
Funkcja katharsis w „Królu Edypie”
Motyw winy i kary w „Królu Edypie”
Znaczenie terminów: tragedia, tragizm, perypetia, decorum
Problem cierpienia w „Królu Edypie”
Motyw Boga w „Królu Edypie” Sofoklesa
Problematyka tragedii Sofoklesa „Król Edyp”
„Król Edyp” - czas i miejsce akcji
Motyw przepowiedni w „Królu Edypie”
Motyw przeznaczenia w „Królu Edypie”
Motyw władzy w „Królu Edypie”
Charakterystyka Jokasty
„Król Edyp” jako tragedia przeznaczenia
Charakterystyka Edypa
„Król Edyp” - charakterystyka postaci tragedii
„Król Edyp” jako przykład tragedii greckiej
Budowa tragedii greckiej
Teatr antyczny - charakterystyka
Sofokles – notatka szkolna
Mit o rodzie Labdakidów
„Król Edyp” - plan wydarzeń
„Król Edyp” - streszczenie