2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Król Edyp

2l.pl / Chór w starożytnej tragedii greckiej

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Na temat roli chóru w starożytnej tragedii greckiej zdania są podzielone. Arystoteles zalecał go traktować jako jednego z aktorów. Według innej interpretacji mógł stanowić odautorskie „ja”. Bywa też widziany jako uosobienie „idealnego widza” lub „pośrednika” , który ukazuje związek między akcją na scenie a sytuacją publiczności.

Chór w tragedii ma wiele wspólnego z rytuałem. Jego pieśni mają muzykę i rytmikę wzorowaną na dawnych obrzędach. Jednak chór nie odprawia rytuału a jedynie odgrywa go. Dlatego w tym przypadku możemy mówić o teatrze.


Składał się on z 15 osób, u Ajschylosa z 12 a w komediach był znacznie liczniejszy. Już samo wejście chóru / procesja – parodos / było ważnym momentem w sztuce. Śpiewając swoją pieśń okrążał orchestrę, by na koniec zająć właściwe sobie miejsce.

Występ antycznego chóru łączył trzy elementy – muzykę, taniec i śpiew. Aktor w starożytnym teatrze greckim w ogóle miał ton głosu ustawiony pomiędzy mową i śpiewem. Dla działań chóru najważniejsza była rytmika, melodyczność i muzyczność. W dialogach chóru z bohaterami najczęściej zabierał głos koryfeusz czyli przewodnik chóru.

Choreuci posługiwali się bogatym wachlarzem gestów i postaw. Był to taniec mimetyczny.

Widzowie doskonale rozumieli ich gestykulację. Pomimo, że chór nie miał wpływu na bieg zdarzeń w sztuce, zawsze był obecny w starożytnym dramacie greckim. Wzbogacał on sposoby narracji, potęgował napięcie albo też, jeśli była tego potrzeba – uspokajał.  Dowiedz się więcej
„Król Edyp” Sofoklesa – najważniejsze cytaty
Najważniejsze inscenizacje tragedii Sofoklesa „Król Edyp”
Grecki teatr antyczny – słowniczek terminów
„Król Edyp” tragedią o ludzkich losach i postawach wobec życia
Chór w starożytnej tragedii greckiej
Konflikt tragiczny w „Królu Edypie”
Koncepcja ludzkiego losu według Sofoklesa
Funkcja katharsis w „Królu Edypie”
Motyw winy i kary w „Królu Edypie”
Znaczenie terminów: tragedia, tragizm, perypetia, decorum
Problem cierpienia w „Królu Edypie”
Motyw Boga w „Królu Edypie” Sofoklesa
Problematyka tragedii Sofoklesa „Król Edyp”
„Król Edyp” - czas i miejsce akcji
Motyw przepowiedni w „Królu Edypie”
Motyw przeznaczenia w „Królu Edypie”
Motyw władzy w „Królu Edypie”
Charakterystyka Jokasty
„Król Edyp” jako tragedia przeznaczenia
Charakterystyka Edypa
„Król Edyp” - charakterystyka postaci tragedii
„Król Edyp” jako przykład tragedii greckiej
Budowa tragedii greckiej
Teatr antyczny - charakterystyka
Sofokles – notatka szkolna
Mit o rodzie Labdakidów
„Król Edyp” - plan wydarzeń
„Król Edyp” - streszczenie