2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Król Edyp

2l.pl / Konflikt tragiczny w „Królu Edypie”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Ironia tragiczna – termin dotyczy tragedii. Oznacza sprzeczność, jaką naznaczony jest los bohatera tragedii. Sprzeczność ta wbrew jego woli i wiedzy prowadzi nieuchronnie do zagłady. Nie jest to konstrukcja słowna. Przejawia się ona w działaniach bohatera. Jej źródłem jest niezgodność pomiędzy jego stanem wiedzy o sobie samym a faktyczną sytuacja, która znana jest czytelnikowi lub widzowi.

W „Królu Edypie” Sofoklesa konflikt tragiczny polega na sprzeczności zamiarów bohatera z tym, co los mu wyznaczył. Edyp nie chce pogodzić się z wolą bogów, według której ma popełnić czyny haniebne. Podejmuje działania zmierzające ku temu, by przepowiednia wyroczni delfickiej nie mogła spełnić się.


Tragiczną ironią jest to, że chcąc zapobiec przepowiedzianym zdarzeniom, Edyp wkracza na drogę, która umożliwia spełnienie się przepowiedni. Gdyby nie opuścił Koryntu, nie spotkałby na swojej drodze króla Lajosa a jego matka nie zostałaby wdową.

Przyczyną tego jest brak wiedzy na temat swojej przeszłości. Wyrocznia delficka nie odsłania mu w odpowiednim momencie całej prawdy. Dowiaduje się, że zabije własnego ojca i poślubi własną matkę ale nikt mu nie mówi – kim są jego prawdziwi rodzice? Jest to pytanie z którym Edyp udał się do wyroczni. Zapomina jednak o nim wstrząśnięty przepowiednią.

Widać z tego, że bogowie postanowili nie dopuścić do zmiany losu Edypa. Wręcz przeciwnie – konsekwentnie kierowali go ku klęsce. Pozwolili mu jedynie na przeżycie dłuższego czasu w błogiej nieświadomości. Cios spadł w momencie, gdy sytuacja bohatera wydawała się bardzo dobra i stabilna. Jemu samemu zdawało się, że odnalezienie mordercy Lajosa rozwiąże aktualny problem plag, jakie spadły na Teby. Nie przypuszczał, że on sam okaże się mordercą i będzie musiał wymierzyć sobie karę.

Tak więc, wszystkie działania bohatera tragedii, bez względu na jego intencje, prowadzą do klęski. Edyp załamuje się pod brzemieniem nieszczęścia, jaki spotkało go, chociaż trudno obwiniać tego człowieka za ciąg złych zdarzeń. Jego tragedię spowodowało ukrywanie przed nim ważnych dla niego informacji. O tym jednak, według Sofoklesa, zadecydowali bogowie.  Dowiedz się więcej
„Król Edyp” Sofoklesa – najważniejsze cytaty
Najważniejsze inscenizacje tragedii Sofoklesa „Król Edyp”
Grecki teatr antyczny – słowniczek terminów
„Król Edyp” tragedią o ludzkich losach i postawach wobec życia
Chór w starożytnej tragedii greckiej
Konflikt tragiczny w „Królu Edypie”
Koncepcja ludzkiego losu według Sofoklesa
Funkcja katharsis w „Królu Edypie”
Motyw winy i kary w „Królu Edypie”
Znaczenie terminów: tragedia, tragizm, perypetia, decorum
Problem cierpienia w „Królu Edypie”
Motyw Boga w „Królu Edypie” Sofoklesa
Problematyka tragedii Sofoklesa „Król Edyp”
„Król Edyp” - czas i miejsce akcji
Motyw przepowiedni w „Królu Edypie”
Motyw przeznaczenia w „Królu Edypie”
Motyw władzy w „Królu Edypie”
Charakterystyka Jokasty
„Król Edyp” jako tragedia przeznaczenia
Charakterystyka Edypa
„Król Edyp” - charakterystyka postaci tragedii
„Król Edyp” jako przykład tragedii greckiej
Budowa tragedii greckiej
Teatr antyczny - charakterystyka
Sofokles – notatka szkolna
Mit o rodzie Labdakidów
„Król Edyp” - plan wydarzeń
„Król Edyp” - streszczenie