2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Król Edyp

2l.pl / Koncepcja ludzkiego losu według Sofoklesa

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Sofoklesa jako człowieka i dramatopisarza charakteryzowały cztery cechy – pobożność, konserwatyzm, patriotyzm a przy tym wszystkim pesymizm. Postrzegał przede wszystkim znikomość ludzkiej chwały i szczęścia. W „Królu Edypie” dał temu wyraz w ostatnich słowach tragedii:
„A więc bacząc na ostatni bytu ludzi kres i dolę,
Śmiertelnika tu żadnego zwać szczęśliwym nie należy,
Aż bez cierpień i bez klęski krańców życia nie przebieży.”


To była podstawa filozofii Sofoklesa. Nie był to jałowy pesymizm lecz postawa ugodowa wobec życia. Nie upajał się jego czarami. Z pokorą przyjmował rozczarowania i nieszczęścia. W jego tragediach widać wyraźnie zmienność losu – falowanie dni dobrych i złych, czarnych i jaśniejszych.


Znane mu z mitologii dzieje Edypa traktował jako dawną klątwę ciążącą nad rodziną tego człowieka. Wobec takiego nieszczęścia należy uchylić czoła i ze spokojem oraz rezygnacją uznać, że była to wola bogów. Żadna osobista wina na nieświadomym Edypie nie ciążyła i trudno obarczać go odpowiedzialnością za to, co stało się.

Sofokles w swoich tragediach nie próbował pouczać widzów. Starał się przedstawić życie takie, jakim ono jest, czyli zmienne i nie koniecznie sprawiedliwe. Pokazał jak potrafi on często wymierzać niespodziewane i niezasłużone ciosy. W „Królu Edypie” uznał wyższość bogów lecz jednocześnie dostrzegł heroizm, poświęcenie i cierpienie człowieka. Podkreślił też, że klęska może stać się udziałem każdego i w każdej chwili. Jest to ogólna refleksja na temat kondycji ludzkiej.  Dowiedz się więcej
„Król Edyp” Sofoklesa – najważniejsze cytaty
Najważniejsze inscenizacje tragedii Sofoklesa „Król Edyp”
Grecki teatr antyczny – słowniczek terminów
„Król Edyp” tragedią o ludzkich losach i postawach wobec życia
Chór w starożytnej tragedii greckiej
Konflikt tragiczny w „Królu Edypie”
Koncepcja ludzkiego losu według Sofoklesa
Funkcja katharsis w „Królu Edypie”
Motyw winy i kary w „Królu Edypie”
Znaczenie terminów: tragedia, tragizm, perypetia, decorum
Problem cierpienia w „Królu Edypie”
Motyw Boga w „Królu Edypie” Sofoklesa
Problematyka tragedii Sofoklesa „Król Edyp”
„Król Edyp” - czas i miejsce akcji
Motyw przepowiedni w „Królu Edypie”
Motyw przeznaczenia w „Królu Edypie”
Motyw władzy w „Królu Edypie”
Charakterystyka Jokasty
„Król Edyp” jako tragedia przeznaczenia
Charakterystyka Edypa
„Król Edyp” - charakterystyka postaci tragedii
„Król Edyp” jako przykład tragedii greckiej
Budowa tragedii greckiej
Teatr antyczny - charakterystyka
Sofokles – notatka szkolna
Mit o rodzie Labdakidów
„Król Edyp” - plan wydarzeń
„Król Edyp” - streszczenie