2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Król Edyp

2l.pl / Teatr antyczny - charakterystyka

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Pierwsze teatry powstały w Grecji i wywodziły się z obrzędów religijnych ku czci boga Dionizosa. Sztuki wystawiano na placu zwanym orchestra wytyczonym u stóp wzgórza. Widzowie siedzieli na zboczu wzgórza, na ziemi. Z czasem ustalono, że orchestra ma kształt koła i ustawiono na wzgórzu drewniane ławki. W ten sposób powstała widownia czyli theatron w kształcie dużego wycinka koła / większego od półkola /.

W Atenach po katastrofie, gdy zawaliły się drewniane ławki teatr przeniesiono w okolice świątyni Dionizosa, na południowy stok akropolis. Wybudowano też naprzeciwko theatronu przy orchestrze budynek, w którym aktorzy mogli zmieniać kostiumy. Nazwano go skene. Budynek szybko zaczął służyć jako dekoracja. W środku budynku umieszczono troje drzwi, przez które wchodzili aktorzy. Przyjęło się, że drzwi środkowe służą do wychodzenia głównym postaciom. Gdy aktorów przybyło, przenieśli się oni swoją grę z orchestry na proskenion.


W okresie klasycznym, około 425 r. p. n. e. zaczęto w Atenach budowę teatru kamiennego. Trwała ona do roku 338 p. n. e. Amfiteatr, który powstał mógł pomieścić do 30 000 widzów. Kształt architektoniczny budowli zmienił się. Skene przybrała formę prostokątnej budowli z dwoma wąskimi skrzydłami obejmującymi proskenion. Powstały dzięki temu między skrzydłami a widownią przejścia zwane paradosami. Wchodził nimi chór. Dekorację stanowiły obrazy, tzw. pinakes zawieszane na ścianach skene. Na zewnątrz teatru postawiono portyk, pod którym widzowie mogli skryć się przed deszczem.

Teatr Dionizosa w Atenach stał się wzorem dla innych teatrów w Grecji. W okresie hellenistycznym zmieniono nieco proporcje teatru i dodano dekoracje / trójkątne graniastosłupy z wymalowanymi obrazami – periakty /. W czasach późniejszych teatry greckie były wzorem do budowy teatrów rzymskich.
Kształt teatru miał wpływ na kształt tekstów dramatycznych. Musiały one być przystosowane do możliwości technicznych teatru. W teatrze greckim aktorami mogli być wyłącznie mężczyźni, którzy grywali również postacie kobiece.  Dowiedz się więcej
„Król Edyp” Sofoklesa – najważniejsze cytaty
Najważniejsze inscenizacje tragedii Sofoklesa „Król Edyp”
Grecki teatr antyczny – słowniczek terminów
„Król Edyp” tragedią o ludzkich losach i postawach wobec życia
Chór w starożytnej tragedii greckiej
Konflikt tragiczny w „Królu Edypie”
Koncepcja ludzkiego losu według Sofoklesa
Funkcja katharsis w „Królu Edypie”
Motyw winy i kary w „Królu Edypie”
Znaczenie terminów: tragedia, tragizm, perypetia, decorum
Problem cierpienia w „Królu Edypie”
Motyw Boga w „Królu Edypie” Sofoklesa
Problematyka tragedii Sofoklesa „Król Edyp”
„Król Edyp” - czas i miejsce akcji
Motyw przepowiedni w „Królu Edypie”
Motyw przeznaczenia w „Królu Edypie”
Motyw władzy w „Królu Edypie”
Charakterystyka Jokasty
„Król Edyp” jako tragedia przeznaczenia
Charakterystyka Edypa
„Król Edyp” - charakterystyka postaci tragedii
„Król Edyp” jako przykład tragedii greckiej
Budowa tragedii greckiej
Teatr antyczny - charakterystyka
Sofokles – notatka szkolna
Mit o rodzie Labdakidów
„Król Edyp” - plan wydarzeń
„Król Edyp” - streszczenie