2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Dziady

2l.pl / „Dziady” – geneza

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Każda z trzech części „Dziadów” powstawała w innym europejskim mieście. Z tego względu części II i IV badacze nazywają czasem „Dziadami” kowieńsko-wileńskimi, natomiast część III „Dziadami” drezdeńskimi. „Dziady” kowieńsko-wileńskie powstawały w latach 1820-1823 (również wówczas Adam Mickiewicz pracował nad pierwszą częścią „Dziadów”, jednak nigdy nie zdążył ich ukończyć – jedyne ukończone fragmenty ukazały się po śmierci autora pod tytułem „Widowisko”). „Dziady” drezdeńskie powstały w 1832 roku.

Ciężko nie odnieść wrażenia, iż każda cześć cyklu stanowi odrębne dzieło i nic poza wspólnym tytułem nie łączy kolejnych odsłon dramatu w spójną całość. Takie postrzeganie sprawy jest jednak błędne. Spoiwem wszystkich części „Dziadów” jest właśnie tytułowy, pogański obrzęd polegający na przywoływaniu dusz zmarłych, który w utworze pozwala na swobodne łączenie się ze sobą dwóch światów – doczesnego i pośmiertnego. Ponadto warto zwrócić uwagę, iż we wszystkich częściach „Dziadów” bohaterem jest młody człowiek (pod różnymi imionami), którego poznajemy jako nieszczęśliwego kochanka, a następnie wojownika o niepodległość ojczyzny (w drugiej części widzimy go jako zjawę z krwawiącym sercem).


W tym momencie należy wspomnieć o wielu elementach autobiograficznych, jakie Mickiewicz zawarł w Dziadach – głównie nieszczęśliwa miłość oraz zaangażowanie się w sprawę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zwłaszcza IV część „Dziadów” zawiera wiele odniesień do życiorysu poety – rozstanie z Marylą, dzieciństwo w Nowogrodku, śmierć matki, sympatię z filomatami.  Dowiedz się więcej
Dziady cz. II - streszczenie
Geneza II cz. Dziadów
Wątki sakralne i ludyczne w II części Dziadów
Trzy rodzaje duchów w II części Dziadów
Związki II części Dziadów z dramatem antycznym
Funkcja obrzędu dziadów w II części Dziadów
Dziady cz. IV - streszczenie
Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów
Znaczenie monologu Pustelnika – Gustawa w IV części Dziadów
Portret tragicznego kochanka romantycznego w IV części Dziadów
IV część Dziadów jako wielkie romantyczne studium miłości
„Dziady” – bibliografia
„Kobieto! Puchu marny! Ty wietrzna istoto” – motyw kobiety w IV cz. „Dziadów”
Konflikt uczucia i rozumu w IV cz. „Dziadów”
Miłość jako cierpienie – „Dziady” cz. IV
Istota miłości romantycznej na przykładzie IV cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. IV jako dramat romantyczny
Gustaw z IV cz. „Dziadów” jako bohater werteryczny
Pustelnik/Gustaw – charakterystyka postaci
„Dziady” cz. IV – najważniejsze cytaty
„Dziady” cz. IV – plan wydarzeń
„Dziady” cz. IV – streszczenie
„Dziady. Część III” - cytaty
Historyczne pierwowzory postaci w III cz. „Dziadów”
Tło historyczne III cz. „Dziadów”
Związek III cz. „Dziadów” z powstaniem listopadowym
Konrad a ojczyzna w III cz. „Dziadów”
Konrad z III cz. Dziadów – charakterystyka
Motyw buntu w III cz. „Dziadów”
Motyw patriotyzmu w III cz. „Dziadów”
Realizm i fantastyka w III cz. „Dziadów”
Charakterystyka Nowosilcowa
Znaczenie „Ustępu” w III cz. „Dziadów”
Motyw despotyzmu i tyranii w III cz. „Dziadów”
Motyw Rosjan w III cz. „Dziadów”
Represje wobec młodych Polaków w III cz. „Dziadów”
Młodzież w III cz. „Dziadów”
Jak rozumiesz słowa Wysockiego: „Nasz naród jak lawa/Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa/Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi/Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi...”.
Ocena polskiego społeczeństwa w III cz. „Dziadów”
„Polska Chrystusem narodów” – wyjaśnij koncepcję Mickiewicza
Wpływ III cz. „Dziadów” na kształtowanie się postawy patriotycznej
Martyrologia narodu polskiego w III cz. „Dziadów”
Mesjanizm narodowy w III cz. „Dziadów”
„Dziady” cz. III jako arcydramat polski
„Dziady” cz. III jako dramat narodowo-rewolucyjny
Zadania poezji według „Wielkiej Improwizacji”
„Wielka Improwizacja” – interpretacja
Rollisonowa jak przykład matki cierpiącej
Widzenie Senatora - interpretacja
Widzenie Ewy – interpretacja
Widzenie księdza Piotra – interpretacja
„Mała improwizacja” – interpretacja
Scena więzienna – opis
Salon warszawski – opis
Bal u Senatora – opis
Czas i miejsce akcji III cz. „Dziadów”
Struktura III cz. „Dziadów”
Dziady cz. III – plan wydarzeń
„Dziady cz. III” – streszczenie
„Dziady” cz. II jako dramat społeczny
Obrzęd Dziadów i jego rola w dramacie
„Dziady” cz. II – przesłanie moralne
Duchy w „Dziadach” cz. II – znaczenie
„Dziady” – geneza
Ludowość w „Dziadach cz. II”
„Dziady” cz. II – najważniejsze cytaty
Czas i miejsce akcji w „Dziadach” cz. II
„Dziady” cz. II – plan wydarzeń
„Dziady” cz. II - streszczenie