2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nie-Boska komedia

2l.pl / Motyw rewolucji i porewolucyjnej przyszłości w „Nie-Boskiej komedii”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

W „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego problem rewolucji pojawia się w trzeciej i w czwartej części dramatu. Ponieważ autor wzorował obraz rewolucji na zdarzeniach Wielkiej Rewolucji Francuskiej, przyświeca przedstawionemu przez niego ruchowi społecznemu hasło: „Wolność, równość, braterstwo”. Do tego w sumie sprowadza się ideologia głoszona przez wodza obozu rewolucjonistów Pankracego.

W odczuciu głównego bohatera dramatu, hrabiego Henryka jest to społeczna utopia. Pankracy jednak wierzy, że po zwycięstwie rewolucji da się ułożyć życie społeczne tak, by nie było nierówności stanów. Jego motorem działania jest głębokie poczucie krzywdy społecznej, co hrabia odczytuje jako żądzę zemsty stanów niższych na szlachcie i arystokratach.


Hrabia Henryk widzi w rewolucji jedynie chaos, rzeź, rozpasanie tłumu, pogwałcenie praw boskich i wyrastanie nowej arystokracji. Obserwuje zachowania ludzi w obozie rewolucjonistów wędrując po nim w przebraniu. Omamieni wizją wolności rewolucjoniści bluźnią, oddają się pijaństwu, orgiom i dziwacznym rytuałom nowej religii.

Obaj bohaterowie – Pankracy i hrabia Henryk przedstawiają swoje poglądy w czasie tajnego spotkania. Jest to rozmowa dyplomatyczna, podczas której Pankracy chce nakłonić hrabiego do zaniechania walki. Mimo zastosowania różnych zabiegów w dyskusji, obaj bohaterowie pozostają przy swoich racjach.

Krasiński uważając ruch rewolucyjny za najgorszy sposób rozwiązywania problemów społecznych, przedstawił go w postaci apokaliptycznej wizji.  Dowiedz się więcej
Inscenizacje „Nie-Boskiej komedii” w teatrze polskim
Stylistyka i artyzm „Nie-Boskiej komedii”
Motyw rewolucji i porewolucyjnej przyszłości w „Nie-Boskiej komedii”
Dramatyzm bohaterów „Nie-Boskiej komedii”
Symbolika „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego
„Nie-Boska komedia” - plan zdarzeń
„Nie-Boska komedia” - najważniejsze cytaty
Motywy literackie w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat romantyczny i metafizyczny
Historia i historiozofia w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat społeczny. Polemika Pankracego z hrabią Henrykiem.
Realizm i fantastyka w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - tło historyczne
„Nie-Boska komedia” - budowa dramatu
„Nie-Boska komedia” - postacie dramatu
„Nie-Boska komedia” jako dramat rodzinny
Motyw szaleństwa w „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja zakończenia „Ni-Boskiej komedii”
Rola poety i poezji w „Nie-Boskiej komedii”
Rewolucja i walka klas w „Nie-Boskiej komedii”
Leonard – charakterystyka
Pankracy – charakterystyka
Maria – charakterystyka
Orcio – charakterystyka postaci
Hrabia Henryk – charakterystyka
Charakterystyka dwóch obozów w „Nie-Boskiej komedii”
Zygmunt Krasiński – najważniejsze dzieła
Zygmunt Krasiński – notatka szkolna
Interpretacja tytułu „Nie-Boska komedia”
Okoliczności powstania „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja motta „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - streszczenie